לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

גרמנית: מתחילים ב (אבני פינה) - 31067
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-03-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היחידה ללימודי שפות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: גרמנית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): חיה פישר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: chaya.fischer@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
גב גבריאלה ברשמן

תאור כללי של הקורס:
זהו קורס ההמשך לגרמנית: מתחילים א' (31066), ומטרתו להביא את הלומדים ליכולות תפקוד בשפה ברמה A1.2 על פי המסגרת האירופית המשותפת לשפות (CEFR). הקורס מתנהל בשפת היעד בלבד, ומפתח במקביל יכולות קריאה, כתיבה, הבנת הנשמע ודיבור. נושאי הקורס בנויים כך שהלומדים ממשיכים לרכוש בהדרגה אוצר מילים פעיל ושליטה במבנים דקדוקיים חיוניים לשימוש בשפה, בדגש הן על הבנה והן על הפקה. הקורס מותאם לצרכים אקדמיים, ולכן שם דגש רב על כלים אנליטיים ועל היקש מהקשרים יומיומיים להקשרים עיוניים יותר.

מטרות הקורס:
- פיתוח יכולות מגוונות ככל האפשר לתפקד בשפת היעד
- המשגה בשפה עצמה והפנמתה מתוך התנסות
- היכרות תרבותית עם השפה ודובריה
- יצירת סביבת לימודים מהנה ותומכת
- בניית ביטחון לפעול בשפה
- בניית מיומנויות אקדמיות בשפה בהדרגה וביסודיות
- פיתוח כלים ללמידה עצמית
- ניצול מיטבי של זמן, במהלך השיעור ובמהלך העבודה העצמאית מחוץ לכיתה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

- לנהל שיחה בסיסית בנושאים יומיומיים, גם מחוץ לכיתה, כך שההגייה וההטעמה של הלומד מובנים לדוברי השפה.
- להבין קלט דבור בנושאים מוכרים גם ללא היכרות עם כל אוצר המילים.
- להבין טקסטים פשוטים בנושאים מוכרים, גם ללא היכרות עם כל אוצר המילים, ללא תלות במילון.
- לכתוב חיבורים בנושאים שקרובים לעולמו של הלומד בשפה פשוטה ותקינה.
- להתכתב באימייל ובמדיות חברתיות, תוך שימוש מתאים בשפה.
- לשמור על קודים חברתיים/פרגמטיים בהקשרים מגוונים.
- להמשיך לרכוש את השפה תוך שימוש בלעדי בשפה עצמה.
- להשתלב בקורס ברמה הבאה באוניברסיטה העברית או בחו"ל במסגרת חילופי סטודנטים.
- לנהל את תהליכי הלמידה בקורס באופן עצמאי ואפקטיבי.
- להישען על הכלים שנרכשו בקורס כדי ללמוד במגוון אמצעים גם מחוץ למסגרת הקורס (כגון טנדם עם דובר השפה או במסגרת חילופי סטודנטים).

רשימת התוצרים המלאה מופיעה באתר היחידה https://languages.huji.ac.il/cefr

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: המורה מנחה את התלמידים, תוך שימוש אותנטי בארבע מיומנויות השפה. הלומדים אחראיים לתהליכי הלמידה והתרגול, בכיתה ומחוץ לכיתה. הדגש הוא על שימוש תקשורתי בשפה, ולכן על התלמידים להיות פעילים ולהשתמש בכל מה שנלמד להעברת ולקבלת מידע כתוב ודבור. הצלחת תהליך הלמידה תלויה לחלוטין בהכנה ובתרגול בבית (שיטת כיתה הפוכה) ובהשתתפות בכל השיעורים. הלמידה בקורס מסתמכת בעיקר על הערכה מעצבת: משימות, בחנים ופרויקטים לכל אורך הקורס. כך הלומדים מקבלים משוב משמעותי ועקבי, שמזין את המשך תהליכי הלמידה.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
- תחביבים ופנאי
- אירועי ספורט ופעילויות באוניברסיטה
- מגורי סטודנטים
- אמנות ואופנה
- אומנות פלסטית
- דמויות מפורסמות וסיפור חייהן
- גרמניה בהקשר האירופי

חומר חובה לקריאה:
קורסי השפה החדשים נשענים על חומרי לימוד איכותיים ועכשוויים המיובאים מחו"ל. חובה על כל תלמיד/ה להגיע לקורס עם ספר/י הלימוד.

בסמסטר השני ייעשה שימוש בספר שנרכש לסמסטר הראשון:
DaF kompakt neu A1 - Klett

חומר לקריאה נוספת:
יפורסם ב-MOODLE

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 20 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 35 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 35 %
אחר 10 %
מבחן בהבנת הנשמע

מידע נוסף / הערות:
בוחן פתיחת סמסטר 5% (מטרת הבוחן לוודא שכולם מגיעים לקורס מוכנים להמשיך לרמה הבאה)
הפרויקט השבועי: 15% (בדגש על הפקה: דיבור וכתיבה)
תיקונים ורפלקציה: 10%
שיעורי בית שוטפים: 10% (תרגול אבני הבניין של השפה)
בחנים מקוונים: 15% (3 בחנים)
בחנים בכיתה: 15% (בוחן שבועי. שלושה נמוכים ביותר לא ישוקללו)
בחינת הבנת הנשמע: 10%
בחינת סיום בכתב: 20% (הבנה והפקה)

שימו לב:
1. בחנים מתקיימים בתחילת השיעור ואין אפשרות להשלים בוחן בשל איחור או היעדרות (שלושה ציונים נמוכים ביותר, כולל אפס, אינם משתקללים). במקרה של מחלה ממושכת או מילואים, על הסטודנט/ית להודיע בכתב למרצה ולגבש יחד תוכנית פעולה.
2. את המטלות השונות יש להגיש במועדן כדי לשמור על התקדמות אחידה ורציפה בלימוד. בקורס שפה, אין משמעות להגשת תרגיל מתחילת הקורס בסוף הקורס, וכן הלאה.
3. בשבוע הראשון של הסמסטר ייערך בוחן פתיחה ובשבוע האחרון של הסמסטר (במהלך אחד השיעורים; המועד המדויק יתפרסם באמצעות המוודל) תיערך בחינה בהבנת הנשמע. לא יתקיימו מועדים חלופיים (ראו נהלי הוראה ולמידה בשנתון 7.14). לנעדרים במסגרת התנאים המפורטים בשנתון (7.4) יינתן פטור מרכיב הציון הרלוונטי.
4. במסגרת המעבר לרמות לימוד שמותאמות למסגרת האירופית המשותפת לשפות (CEFR), היחידה ללימודי שפות דורשת מכל סטודנט/ית בשפות רלוונטיות לגשת למבחני רמה בינ"ל מוכרים. המבחן ממומן על-ידי היחידה, ללא עלות לסטודנטים. עמידה במבחן מקנה תעודה רשמית, המוכרת לצרכים אקדמיים ותעסוקתיים.
מבחן של מכון גתה העולמי ברמה A1 מתוכנן להיערך במהלך סמסטר ב'. פרטים מדויקים יימסרו לרשומים לקורס 31067, בכתב, בהמשך.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה