לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

גרמנית: מתחילים א (העשרה) - 31066
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 02-09-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היחידה ללימודי שפות

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: גרמנית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): חיה פישר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: chaya.fischer@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
גב גבריאלה ברשמן

תאור כללי של הקורס:
הקורס מיועד לתלמידים ללא רקע קודם בשפה הגרמנית ומטרתו להביא את הלומדים ליכולות תפקוד בשפה ברמה A1.1 לפחות, על פי המסגרת האירופית המשותפת לשפות (CEFR). הקורס מתנהל בשפת היעד כבר מהשיעור הראשון ומפתח במקביל יכולות קריאה, כתיבה, הבנת הנשמע ודיבור. יחידות הקורס בנויות כך שהלומדים רוכשים בהדרגה אוצר מילים פעיל ושליטה במבנים דקדוקיים חיוניים לשימוש בשפה, בדגש הן על הבנה והן על הפקה.

מטרות הקורס:
- פיתוח יכולות מגוונות ככל האפשר לתפקד בשפת היעד
- המשגה בשפה עצמה והפנמתה מתוך התנסות
- היכרות תרבותית עם השפה ודובריה
- יצירת סביבת לימודים מהנה ותומכת
- בניית ביטחון לפעול בשפה
- בניית מיומנויות אקדמיות בשפה בהדרגה וביסודיות
- פיתוח כלים ללמידה עצמית
- ניצול מיטבי של זמן, במהלך השיעור ובמהלך העבודה העצמאית מחוץ לכיתה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

- לנהל שיחה בנושאים יומיומיים מוכרים, בכיתה ומחוצה לה.
- להבין דוברי שפת אם, כל עוד הם מתאימים את מה שנאמר לרמת המתחילים מבחינת הנושא, המורכבות והקצב.
- לקרוא טקסטים בנושאים הנלמדים באופן עצמאי ללא שימוש במילון.
- להסתמך על הכלים שנרכשו בקורס כדי להבין טקסט כתוב ולדבר על נושאים מוכרים מעבר לרמת הקורס.
- לכתוב טקסטים בנושאים מוכרים בשפה רגילה.
- לשמור על קודים חברתיים / פרגמטיים בהקשרים שונים.
- להמשיך לרכוש את השפה באמצעות השפה עצמה באופן בלעדי.

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: המורה מנחה את התלמידים, תוך שימוש אותנטי בארבע מיומנויות השפה. הלומדים אחראיים לתהליכי הלמידה והתרגול, בכיתה ומחוץ לכיתה. הדגש הוא על שימוש תקשורתי בשפה, ולכן על התלמידים להיות פעילים ולהשתמש בכל מה שנלמד להעברת ולקבלת מידע כתוב ודבור. הצלחת תהליך הלמידה תלויה לחלוטין בהכנה ובתרגול בבית (שיטת כיתה הפוכה) ובהשתתפות בכל השיעורים. הלמידה בקורס מסתמכת בעיקר על הערכה מעצבת: משימות, בחנים ופרויקטים לכל אורך הקורס. כך הלומדים מקבלים משוב משמעותי ועקבי, שמזין את המשך תהליכי הלמידה.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
- הצגת העצמי והאחרים
- תחביבים ושגרת יומיום
- משפחה
- מזון
- לוח זמנים
- שגרת הסטודנטים באוניברסיטה
- פעילויות פנאי

חומר חובה לקריאה:
קורסי השפה החדשים נשענים על חומרי לימוד איכותיים ועכשוויים המיובאים מחו"ל. לקראת פתיחת שנת הלימודים, תלמידים שרשומים לקורס יקבלו הודעה מפורטת אודות רכישה קבוצתית של ספרי הלימוד במחירים מוזלים. כל הספרים יסופקו ליחידה ללימודי שפות וייאספו במרוכז. חובה על כל תלמיד/ה להגיע לקורס עם ספר/י הלימוד.
"DaF kompakt neu A1 - Klett"

חומר לקריאה נוספת:
חומר נוסף יפורסם באמצעות Moodle או יינתן במסגרת הקורס.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 20 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 40 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 40 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
פרויקטים: 15% (גישת "Can do")
תיקון ורפלקציה: 10%
מטלות שוטפות, כולל הכנה לשיעורים: 15%
בחנים מקוונים: 15% (3 בחנים במהלך הסמסטר)
בחנים בכיתה: 15% (בוחן שבועי. 3 נמוכים ביותר לא ישוקללו)
בחינת הבנת הנשמע: 10%
בחינת סיום בכתב: 20% (גישת "Can do")

שימו לב:
1. בחנים מתקיימים במועדם בלבד ואין אפשרות להשלים בוחן בשל איחור או היעדרות (הציונים הנמוכים ביותר, כולל אפס, אינם משתקללים, בהתאם לאמור לעיל). במקרה של מחלה ממושכת או מילואים, על הסטודנט.ית להודיע בכתב למרצה ולגבש יחד תוכנית פעולה.
2. את המטלות השונות יש להגיש במועדן כדי לשמור על התקדמות אחידה ורציפה בלימוד. בקורס שפה, אין משמעות להגשת תרגיל מתחילת הקורס בסוף הקורס, וכן הלאה.
3. לקראת סיום הסמסטר יתקיים בוחן מסכם בהבנת הנשמע. התאריכים יפורסמו בכתב למשתתפי הקורס באמצעות המוודל. לא יתקיים מועד חלופי.
4. בחינת הסיום תתקיים בקמפוס במידת האפשר. במקרה הצורך הבחינה תיערך מרחוק, במועד המקורי, באמצעות הזום.
* במסגרת העמידה בתקן המסגרת האירופית המשותפת לשפות (CEFR), היחידה ללימודי שפות מציעה במספר שפות מבחנים בין-לאומיים מוכרים מטעם הארגון הבוחן. בשפה הגרמנית מדובר במבחן גתה מטעם מכון גתה. עמידה במבחן מקנה תעודה רשמית, המוכרת לצרכים אקדמיים ותעסוקתיים. מבחנים אלה מתקיימים מעת לעת מחוץ למסגרת הקורסים ותלמידי היחידה יקבלו מידע אודות האפשרות לגשת ועלות דמי ההשתתפות.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה