לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

ספרדית: מתחילים ב (אבני פינה) - 31027
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 08-03-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היחידה ללימודי שפות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: ספרדית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): חיה פישר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: chaya.fischer@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
גב ברברה דרייק

תאור כללי של הקורס:
זהו קורס ההמשך לספרדית: מתחילים א' (31026), ומטרתו להביא את הלומדים ליכולות תפקוד בשפה ברמה A1.2 על פי המסגרת האירופית המשותפת לשפות (CEFR). הקורס מתנהל בשפת היעד בלבד, ומפתח במקביל יכולות קריאה, כתיבה, הבנת הנשמע ודיבור. נושאי הקורס בנויים כך שהלומדים ממשיכים לרכוש בהדרגה אוצר מילים פעיל ושליטה במבנים דקדוקיים חיוניים לשימוש בשפה, בדגש הן על הבנה והן על הפקה. הקורס מותאם לצרכים אקדמיים, ולכן שם דגש רב על כלים אנליטיים ועל היקש מהקשרים יומיומיים להקשרים עיוניים יותר.

מטרות הקורס:
- פיתוח יכולות מגוונות ככל האפשר לתפקד בשפת היעד
- המשגה בשפה עצמה והפנמתה מתוך התנסות
- היכרות תרבותית עם השפה ודובריה
- יצירת סביבת לימודים מהנה ותומכת
- בניית ביטחון לפעול בשפה
- בניית מיומנויות אקדמיות בשפה בהדרגה וביסודיות
- פיתוח כלים ללמידה עצמית
- ניצול מיטבי של זמן, במהלך השיעור ובמהלך העבודה העצמאית מחוץ לכיתה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

- לנהל שיחה בנושאים יומיומיים, גם מחוץ לכיתה, כך שההגייה וההטעמה של הלומד מובנים לדוברי השפה.
- להבין קלט דבור בנושאים מוכרים גם ללא היכרות עם כל אוצר המילים.
- להבין טקסטים פשוטים בנושאים מוכרים, גם ללא היכרות עם כל אוצר המילים, ללא תלות במילון.
- לכתוב חיבורים בנושאים שקרובים לעולמו של הלומד בשפה פשוטה ותקינה.
- להתכתב באימייל ובמדיות חברתיות, תוך שימוש מתאים בשפה.
- לשמור על קודים חברתיים/פרגמטיים בהקשרים מוכרים.
- להמשיך לרכוש את השפה תוך שימוש בלעדי בשפה עצמה.
- להשתלב בקורס ברמה הבאה באוניברסיטה העברית או בחו"ל במסגרת חילופי סטודנטים.
- לנהל את תהליכי הלמידה בקורס באופן עצמאי ואפקטיבי.
- להישען על הכלים שנרכשו בקורס כדי ללמוד במגוון אמצעים גם מחוץ למסגרת הקורס (כגון טנדם עם דובר השפה או במסגרת חילופי סטודנטים).

רשימת התוצרים המלאה מופיעה באתר היחידה https://languages.huji.ac.il/cefr

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: המורה מנחה את התלמידים, תוך שימוש אותנטי בארבע מיומנויות השפה. הלומדים אחראיים לתהליכי הלמידה והתרגול, בכיתה ומחוץ לכיתה. הדגש הוא על שימוש תקשורתי בשפה, ולכן על התלמידים להיות פעילים ולהשתמש בכל מה שנלמד להעברת ולקבלת מידע כתוב ודבור. הצלחת תהליך הלמידה תלויה לחלוטין בהכנה ובתרגול בבית (שיטת כיתה הפוכה) ובהשתתפות בכל השיעורים. הלמידה בקורס מסתמכת בעיקר על הערכה מעצבת: משימות, בחנים ופרויקטים לכל אורך הקורס. כך הלומדים מקבלים משוב משמעותי ועקבי, שמזין את המשך תהליכי הלמידה.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
שוק העבודה, מקצועות, ניסיון ואישיות, מיומנויות עבודה, נסיעות, הגירה, גיוון תרבותי, תקופות היסטוריות, הבדלים בין הדורות, האהבה והטכנולוגיה, מיני משפחות שונות, וכו'.

חומר חובה לקריאה:
קורסי השפה החדשים נשענים על חומרי לימוד איכותיים ועכשוויים המיובאים מחו"ל. ספר הלימוד ששימש אתכם בסמסטר א' ימשיך לשמש אתכם גם בסמסטר הנוכחי. חובה על כל תלמיד/ה להגיע לקורס עם ספר הלימוד.

Campus Sur: Libro del alumno, Rosales F., Moreno T., Martínez Lara A., Salamanca P., Buyse K, Martínez M., Murillo N., Garrido P, Barcelona: Difusión, 2017

חומר לקריאה נוספת:
ראו אתר הקורס במודל

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 20 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 35 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 35 %
אחר 10 %
מבחן בהבנת הנשמע

מידע נוסף / הערות:
וחן פתיחת סמסטר 5% (מטרת הבוחן לוודא שכולם מגיעים לקורס מוכנים)
פרויקטי can do: 15%
תיקון ורפלקציה: 10%
מטלות שוטפות, כולל הכנה לשיעורים: 15%
בחני תקשורת בעל-פה מקוונים: 15% (5 במהלך הסמסטר. הציון הנמוך ביותר לא ישוקלל)
בחנים בכיתה: 15% (בוחן שבועי. שלושה נמוכים ביותר לא ישוקללו)
בוחן מסכם בהבנת הנשמע: 5%
בחינת סיום בכתב: 20% (בגישת can do)


. בחנים מתקיימים במועדם בלבד ואין אפשרות להשלים בוחן בשל איחור או היעדרות (הציונים הנמוכים ביותר, כולל אפס, אינם משתקללים, בהתאם לאמור לעיל). במקרה של מחלה ממושכת או מילואים, על הסטודנט.ית להודיע בכתב למרצה ולגבש יחד תוכנית פעולה.
2. את המטלות השונות יש להגיש במועדן כדי לשמור על התקדמות אחידה ורציפה בלימוד. בקורס שפה, אין משמעות להגשת תרגיל מתחילת הקורס בסוף הקורס, וכן הלאה.
3. בתחילת הסמסטר ייערך בוחן הפתיחה ולקראת סיום הסמסטר בוחן מסכם בהבנת הנשמע. התאריכים יפורסמו בכתב למשתתפי הקורס באמצעות המוודל. לא יתקיים מועד חלופי (ראו נהלי הוראה ולמידה בשנתון 7.14). לנעדרים במסגרת התנאים המפורטים בשנתון (7.4) יינתן פטור מרכיב ציון זה.
4. בחינת הסיום תתקיים בקמפוס במידת האפשר. במקרה הצורך הבחינה תיערך מרחוק, במועד המקורי, באמצעות הזום.
* במסגרת העמידה בתקן המסגרת האירופית המשותפת לשפות (CEFR), היחידה ללימודי שפות מציעה במספר שפות מבחנים בין-לאומיים מוכרים מטעם הארגון הבוחן. בשפה הספרדית מדובר במבחן הSIELE מטעם ספרד. עמידה במבחן מקנה תעודה רשמית, המוכרת לצרכים אקדמיים ותעסוקתיים. מבחנים אלה מתקיימים מעת לעת מחוץ למסגרת הקורסים ותלמידי היחידה יקבלו מידע אודות האפשרות לגשת ועלות דמי ההשתתפות.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה