לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

ספרדית: מתחילים א (העשרה) - 31026
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 12-09-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היחידה ללימודי שפות

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: ספרדית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): היחידה ללימודי שפות

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: chaya.fischer@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
גב ברברה דרייק

תאור כללי של הקורס:
הקורס מיועד לתלמידים ללא רקע קודם בשפה הספרדית מטרתו להביא את הלומדים ליכולות תפקוד בשפה ברמה A1.1 לפחות, על פי המסגרת האירופית המשותפת לשפות (CEFR). הקורס מתנהל בשפת היעד כבר מהשיעור הראשון ומפתח במקביל יכולות קריאה, כתיבה, הבנת הנשמע ודיבור. יחידות הקורס בנויות כך שהלומדים רוכשים בהדרגה אוצר מילים פעיל ושליטה במבנים דקדוקיים חיוניים לשימוש בשפה, בדגש הן על הבנה והן על הפקה.

מטרות הקורס:
- פיתוח יכולות מגוונות ככל האפשר לתפקד בשפת היעד
- המשגה בשפה עצמה והפנמתה מתוך התנסות
- היכרות תרבותית עם השפה ודובריה
- יצירת סביבת לימודים מהנה ותומכת
- בניית ביטחון לפעול בשפה
- בניית מיומנויות אקדמיות בשפה בהדרגה וביסודיות
- פיתוח כלים ללמידה עצמית מתוך מודעות לתהליכי הלמידה
- ניצול מיטבי של הזמן, במהלך השיעור ובמהלך העבודה העצמאית מחוץ לכיתה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לנהל שיחה בנושאים יומיומיים מוכרים, גם מחוץ לכיתה.
- להבין את דוברי השפה, בתנאי שהם מתאימים את הנאמר לדובר מתחיל מבחינת נושא, מורכבות וקצב.
- לקרוא טקסטים בנושאים שנלמדו ללא תלות במילון.
- להישען על הכלים שנרכשו בקורס כדי להבין קלט כתוב ודבור בנושאים מוכרים מעבר לרמת הקורס.
- לכתוב חיבור בנושאים מוכרים בשפה תקינה.
- לשמור על קודים חברתיים/פרגמטיים בהקשרים מגוונים.
- להמשיך לרכוש את השפה תוך שימוש בלעדי בשפה עצמה.

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: המורה מנחה את התלמידים, תוך שימוש אותנטי בארבע מיומנויות השפה. הלומדים אחראיים לתהליכי הלמידה והתרגול, בכיתה ומחוץ לכיתה. הדגש הוא על שימוש תקשורתי בשפה, ולכן על התלמידים להיות פעילים ולהשתמש בכל מה שנלמד להעברת ולקבלת מידע כתוב ודבור. הצלחת תהליך הלמידה תלויה לחלוטין בהכנה ובתרגול בבית (גישת הכיתה ההפוכה) ובהשתתפות מלאה בכל השיעורים. הלמידה בקורס מסתמכת בעיקר על הערכה מעצבת: משימות, בחנים ופרויקטים לכל אורך הקורס. כך הלומדים מקבלים משוב משמעותי ועקבי, שמזין את המשך תהליכי הלמידה.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
העולם ההיספני, דמויות מפורסמות מהעולם ההיספני, אנשים, שמות, מקצועות, מדינות, שגרה, לוח זמנים, לימודים בתחומים שונים באוניברסיטה, לוח אקדמי, שיגרה של סטודנט אוניברסיטאי, טנדם בספרדית עם סטודנטים אוניברסיטאיים מהעולם, פעילות פנאי, המשפחה, סטראוטיפים,מקומות שונים בבית, בעבודה, באוניברסיטה, בפנאי .

חומר חובה לקריאה:
קורסי היחידה ללימודי שפות נשענים על חומרי לימוד איכותיים ועכשוויים המיובאים מחו"ל. לקראת פתיחת שנת הלימודים, תלמידים שרשומים לקורס יקבלו הודעה מפורטת אודות רכישה קבוצתית של ספרי הלימוד ואופן אספקתם. חובה על כל תלמיד/ה להגיע לקורס עם ספר/י הלימוד.

Campus Sur: Libro del alumno, Rosales F., Moreno T., Martínez Lara A., Salamanca P., Buyse K, Martínez M., Murillo N., Garrido P, Barcelona: Difusión, 2017

חומר לקריאה נוספת:
משאבים נוספים יפורסמו באתר הקורס ב-Moodle.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 20 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 40 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 40 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
פרויקטי can do: 15%
תיקון ורפלקציה: 10%
מטלות שוטפות, כולל הכנה לשיעורים: 15%
בחני ביניים מקוונים: 15% (3 במהלך הסמסטר)
בחנים בכיתה: 15% (על בסיס שבועי. שלושה נמוכים ביותר לא ישוקללו
בוחן מסכם בהבנת הנשמע: 10%
בחינת סיום בכתב: 20% (בגישת can do)
שימו לב
1. בחנים מתקיימים במועדם בלבד ואין אפשרות להשלים בוחן בשל איחור או היעדרות (הציונים הנמוכים ביותר, כולל אפס, אינם משתקללים, בהתאם לאמור לעיל). במקרה של מחלה ממושכת או מילואים, על הסטודנט.ית להודיע בכתב למרצה ולגבש יחד תוכנית פעולה.
2. את המטלות השונות יש להגיש במועדן כדי לשמור על התקדמות אחידה ורציפה בלימוד. בקורס שפה, אין משמעות להגשת תרגיל מתחילת הקורס בסוף הקורס, וכן הלאה.
3. לקראת סיום הסמסטר ייערך בוחן מסכם בהבנת הנשמע. התאריך יפורסם בכתב למשתתפי הקורס באמצעות המוודל. לא יתקיים מועד חלופי (ראו נהלי הוראה ולמידה בשנתון 7.14). לנעדרים במסגרת התנאים המפורטים בשנתון (7.4) יינתן פטור מרכיב ציון זה.
* במסגרת העמידה בתקן המסגרת האירופית המשותפת לשפות (CEFR), היחידה ללימודי שפות מציעה במספר שפות מבחנים בין-לאומיים מוכרים מטעם הארגון הבוחן. בשפה הספרדית מדובר במבחן הSIELE מטעם ספרד. עמידה במבחן מקנה תעודה רשמית, המוכרת לצרכים אקדמיים ותעסוקתיים. מבחנים אלה מתקיימים מעת לעת מחוץ למסגרת הקורסים ותלמידי היחידה יקבלו מידע אודות האפשרות לגשת ועלות דמי ההשתתפות
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה