לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

חוקי ההיסטוריה - 27037
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 02-08-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: ביה"ס להיסטוריה - תכנית מצטיינים

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' יובל נח הררי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: ynharari@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
פרופ יובל הררי

תאור כללי של הקורס:
הקורס יבחן האם ההיסטוריה מתנהלת על פי חוקים קבועים כלשהם, והאם ישנם כללים לחשיבה היסטורית? האם ההיסטוריה היא תהליך דטרמיניסטי או אקראי? האם ההיסטוריה מתקדמת לעבר יעד ברור כלשהו? מהו היחס בין ההיסטוריה האנושית לבין מערכות החוקים המוכרות לנו ממדעי הטבע – חוקי הפיזיקה, הכימיה והביולוגיה? כמוכן יציע הקורס מספר כללים בסיסיים לחשיבה היסטורית, שרלבנטים להבנתו של כל תהליך בהיסטוריה – מעלייתה של האימפריה הרומית ועד מלחמת העולם השנייה.

מטרות הקורס:
להציע מבוא לחשיבה היסטורית שיטתית, אשר ממקמת את חקר ההיסטוריה בתוך קונטקסט מדעי ואקדמי רחב יותר.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של קורס זה, סטודנטיות וסטודנטים יהיו מסוגלים לחשוב בצורה שיטתית ומסודרת יותר על מגוון רחב של תהליכים היסטוריים. בפרט, הם יכירו מספר כללים קבועים, אשר עוזרים לנו להבין כל תהליך היסטורי בכל תקופה ואזור.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה פרונטאלית המשולבת עם שאלות ודיון.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. האם יש להיסטוריה חוקים?
2. כיצד מתחילים תהליכים היסטוריים?
3. כיצד מסתיימים תהליכים היסטוריים?
4. נקודות מפנה בהיסטוריה.
5. מיהם השחקנים העיקריים של ההיסטוריה?
6. התנגשויות ומיזוגים בהיסטוריה.
7. לאן הולכת ההיסטוריה?
8. האם יש להיסטוריה יש חוקי מוסר?

חומר חובה לקריאה:
מטלות קריאה ישלחו לסטודנטים מדי שבוע אחרי כל שיעור.

חומר לקריאה נוספת:
חומרי הקריאה של הקורס ישלחו לסטודנטים מדי שבוע אחרי כל שיעור.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה