לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הנצרות: אמונה, פולחן וקהילה - 24241
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-07-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדע הדתות

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): שרון רובק

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: sharon.roubach@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר שרון רובק

תאור כללי של הקורס:
נסקור סוגיות יסוד בתולדות הנצרות ובהתהוות ההגות, הפולחן והמוסדות מימי ישוע ופאולוס ועד המאה ה-20 והאחת. בין הנושאים שיידונו: עיקרי האמונה (השילוש; התאנשות; חטא וחסד, הגאולה), סקרמנטים וליטורגיה, הנזירות, יחסי כנסייה ומדינה, והיחס אל האחר (מינים, יהודים, נשים).

מטרות הקורס:
הקניית ידע רחב ויסודי בתולדות הנצרות והבנה בקורתית לסוגיות מרכזיות בהתפתחותה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לקרוא בעיון, לחשוב באופן ביקורתי ולהנות מן הלימוד

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה מלווה במצגת PPT

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. סיפור היסוד וה"אני מאמין".
2. מושגי יסוד
3. הביבליה הנוצרית וחיי ישוע בבשורות
4. ראשית הנצרות
5. התקופה הביזנטית (היסטוריה ותיאולוגיה)
6. הכנסייה הקתולית (2 שעורים)
7. הפרוטסטנטים (2 שעורים)
8. הכנסיות האורתודוקסיות
9. הנזירות הנוצרית
10. לוח השנה הליטורגי ומבנה המיסה
11. פולחן הקדושים, צליינות ומקומות קדושים
12. יחס הנצרות ליהודים וליהדות

חומר חובה לקריאה:
 אורה לימור, "הביבליה הנוצרית" מתוך: ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים. האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב תשס"ג. כרך א', עמ, 125-119.

חומר לקריאה נוספת:
 מירי אליאב-פלדון, הרפורמציה הפרוטסטנטית [ספריית "אוניברסיטה משודרת"] תל אביב: משרד הביטחון, תשנ"ז.
 ז'ראר ואלה, הנצרות הקדומה. היסטוריה וספרות בתקופת כינונה (800-100). האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב תשס"ו.
 ג'רמי כהן, כעיוור במראה. היהודי בתפיסה הנוצרית בימי הביניים, ירושלים, 1999.
 אורה לימור, "הביבליה הנוצרית" מתוך: ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים. האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב תשס"ג. כרך א', עמ, 125-119.
 אורה לימור ויצחק חן, "הנצרות הקדומה" מתוך: ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים. האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב תשס"ג. כרך א', עמ, 117-1.
 אריה קופסקי, "האמונה הנוצרית הקדומה", זמנים 120 (סתיו 2012) עמ' 101-90.
 אביעד קליינברג, (עורך), גאולה וכוח. לתולדות הנצרות בימי הביניים, ת"א תש"ס.
 אביעד קליינברג, הנצרות: מראשיתה ועד הרפורמציה. [ספריית "אוניברסיטה משודרת"] תל אביב: משרד הביטחון, תשנ"ה.
 אמנון רמון, נצרות ונוצרים במדינת היהודים, ירושלים, 2012.
 Henry Chadwick, The Early Church [Pelican History of the Church 1] (Harmondsworth: Penguin, 1967).
 C.H. Lawrence, Medieval Monasticism (London: Longman, 1991).
 Alister E. McGrath, Christian Theology. An Introduction (Oxford: Blackwell, 1997).
 John McManners (ed.), The Oxford History of Christianity (Oxford 1993).
 Richard W. Southern, Western Society and the Church in the Middle Ages [Pelican History of the Church 2] (Harmondsworth: Penguin, 1970).
 Timothy Ware, The Orthodox Church (Penguin, 1963).
ספרי יען:
F. L. Cross and E. L. Livingstone (eds.), The Oxford Dictionary of the Christian Church (Oxford: Oxford University Press, 1957; 19742; 19973).
E. L. Livingstone (ed.), The Concise Oxford Dictionary of the Christian Church (Oxford: Oxford University Press, 1977).

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה