לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

ניתוח מוזיקה בהקשרים היסטוריים תרבותיים - 23310
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 12-10-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מוסיקולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר אסף שלג

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: shelleg@outlook.com

שעות קבלה של רכז הקורס: ימי שני (בתיאום מראש)

מורי הקורס:
ד"ר אסף שלג

תאור כללי של הקורס:
הקורס סוקר מוזיקות מהמאות השמונה עשרה ועד סוף העשרים תוך שימוש בכלים תיאורטיים אנליטיים ומבט היסטורי תרבותי על בתי הגידול של היצירות השונות או התהליכים שבהן לוקחות אותן יצירות חלק. מטרת הקורס היא להכשיר תלמידים לנווט בין המבט הנקודתי הבוחן היבטים צורניים והרמוניים ובין התהליכים הכוללים תיאוריה ופרקטיקה מוזיקלית, תפישות לאומיות שונות, היסטוריוגרפיה מוזיקולוגית והשיחים המודרניסטיים. בקורס תידונה קריאות תהילים על פי מסורות יהודיות ערביות, פוגות מהמאות השמונה עשרה והמאה העשרים, צורות סונטה, מוזיקה פוסט-טונאלית, מערכות הקשרים שבין מוזיקות עממיות, ליטורגיות ואומנותיות ועוד. מטלות הקורס כוללות: שתי בחינות בית, פרוייקט מחקר ומשימות כתיבה קצרות. יש להגיע לכל שיעור עם תדפיסים של חומרי הקריאה והיצירות הרלוונטיות.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של קורס זה סטודנטים יהיו מסוגלים להבין הן תהליכים תיאורטיים במוזיקה של המאות השמונה עשרה ועד העשרים (בעיקר), והן את משמעויותיהם של תהליכים אלו במסגרות ההיסטוריות והתרבותיות שבהם התפתחו.

דרישות נוכחות (%):
85%

שיטת ההוראה בקורס: קריאת מאמרים לצד קריאת פרטיטורות מתוך מטרה ללמוד לנוע מרמת המקרו ההיסטורית תרבותית לרמת המיקרו של האנליזה המוזיקלית.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
ראה סילבוס

חומר חובה לקריאה:
ראה סילבוס

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 50 %
הרצאה5 %
השתתפות 15 %
הגשת עבודה 5 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 25 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה