לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

האימפריה המצרית בכנען - 22145
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 17-10-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד״ר רחלי שלומי חן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: msrhen@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ג׳ת 12:00-13:00

מורי הקורס:
ד"ר רחלי שלומי חן

תאור כללי של הקורס:
הקורס יספר את סיפורן של כמעט ארבע מאות שנות שלטון מצרי בכנען, בין המאה ה-15 לפנה״ס לבין המאה ה-11 לפנה״ס. הוא יעסוק במוטיבציה המצרית לכונן אימפריה, בנוכחות המצרית לאורך שנות השלטון על כנען, במנגנונים השלטוניים ובאלה הצבאיים, שאפשרו את קיומה של האימפריה. נלמד על מכתבי אל-עמרנה, על מרכזי שלטון מצריים בכנען, על אלים מצריים בכנען, ועל אלים כנעניים במצרים. כמו-כן, נדון באימוץ מנהגים מצריים בקרב בני המעמדות הגבוהים בכנען ובהשפעות בין-תרבותיות. הלמידה בקורס תתבסס על הממצא החומרי ועל הממצא הטקסטואלי בני הזמן, הן ממצרים והן מן הלבנט.

מטרות הקורס:
לספר את סיפורה של האימפריה המצרית, ובפרט סיפור השלטון על כנען, באמצעות הממצא הארכיאולוגי והתעודות הטקסטואליות ממצרים ומן הלבנט.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להבין את המצב הגיאופוליטי במצרים ובכנען בתקופה הרלוונטית
להכיר את הממצא שמעיד על נוכחות מצרית בכנען
למנות את מרכזי השלטון המצריים בכנען
לזהות ממצאים וטקסטים שמסמנים את מהלך המאורעות
לזהות יסודות שמצביעים על השפעה כנענית על מצרים

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה, דיון והצגה של סטודנטים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
שיעור 1, הקדמה
שיעור 2, החיקסוס
שיעור 3, מיגור החיקסוס וכינון הממלכה החדשה
שיעור 4, המלך תחותימס השלישי מייסד האימפריה
שיעור 5, כיבוש מגידו
שיעור 6, ארכיון אל-עמרנה
שיעור 7, שאסו, חבירו, מאריאנו
שיעור 8, מסעות המלך סתי הראשון בכנען
שיעור 9, בית שאן
שיעור 10, רעמסס השני ויפו
שיעור 11, נוכחות מצרית בכנען: בתי מושל, מקדשים(?) וחפצים אישיים
שיעור 12, המלך רעמסס השלישי, גויי הים וחילופי כוחות
שיעור 13, שקיעת האימפריה
שיעור 14, סיכום

חומר חובה לקריאה:
יפורסם באתר הקורס במודל

חומר לקריאה נוספת:
יפורסם באתר הקורס במודל

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה20 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הסטודנטים ידרשו להרצות על אחד מנושאי הקורס לפי בחירתם. משך ההרצאה: כ-20 דקות.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה