לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

אתיקה ורטוריקה אצל פרנץ קפקא - 19523
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 09-07-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: ספרות כללית והשוואתית

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יואב רינון

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Yoav.rinon@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום שני 14.15-15.15

מורי הקורס:
פרופ יואב רינון

תאור כללי של הקורס:
נעסוק בקריאת הרומנים והסיפורים של קפקא תוך מתן דגש למימד האתי שלהם.

מטרות הקורס:
פיתוח היכולת של התלמידים להפעיל שיקולים אתיים במהלך הקריאה של יצירות קפקא.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להגדיר מהי קריאה אתית של יצירות ספרות.
להפעיל את הקריאה שנלמדה עלי צירות קפקא גם על יוצרים אחרים.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: קריאה צמודה ודיון

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
בסילבוס שיועלה למודל

חומר חובה לקריאה:
בסילבוס שיועלה למודל

חומר לקריאה נוספת:
בסילבוס שיועלה למודל

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 90 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה