לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

חיים ביידיש: נסיונות החיים של דוברי יידיש במאה העשרים - 18877
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 24-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: יידיש

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: יידיש

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' אברהם נוברשטרן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: nowers@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ב 16:30 - 18:00

מורי הקורס:
פרופ אברהם נוברשטרן

תאור כללי של הקורס:
קריאת חומר זכרונות על ניסינות החיים של יהודים דוברי יידיש במאה ה-20.

מטרות הקורס:
הכרה מעמיקה של צורות החיים של הציבוריות דוברת היידיש במרכזיה השונים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לקרוא קריאה ביקורתית חומר אוטוביוגרפי ועיתונאי ביידיש

דרישות נוכחות (%):
80 %

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה ודיון בעל פה ובכתב

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
שיטות החינוך
עולם העיתונות ביידיש
עולם התאטרון
חוויית ההגירה
התיישבות חקלאית
ההיבט המגדרי

חומר חובה לקריאה:
קטעים מזכרונותיהם של שלום עליכם, י"י זינגר, י' בשביס זינגר ועוד

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 100 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה