לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

ספרות ערבית מודרנית - קריאת טקסטים - 16051
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 22-10-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: שפה וספרות ערבית

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: ערבית

קמפוס: עין כרם

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר איאס נאסר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: iyas.nasser@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר איאס נאסר

תאור כללי של הקורס:
הקורס עוסק בקריאתם וניתוחם של טקסטים בספרות הערבית המודרנית אשר משקפים אסכולות וז'אנרים שונים.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא להעשיר את הידע של התלמיד בתחום הספרות הערבית המודרנית וללמוד על התגלמותם של סוגיות חברתיות שונות בספרות זו.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

למידת טקסטים מגוונים המאפשרים לתלמיד לקבל השקפה על הספרות הערבית המודרנית.

דרישות נוכחות (%):
%100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הסילבוס המורחב ניתן בקורס.

חומר חובה לקריאה:
הטקסטים יועלו למודל.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה