לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מי אנחנו יהודי העולם - 13266
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 04-09-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): עוזי רבהון

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: uzi.rebhun@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ב' 9:45-10:15

מורי הקורס:
פרופ עוזי רבהון

תאור כללי של הקורס:
הקורס דן ומנתח היבטים נבחרים של חיי היהודים בישראל ובתפוצה מאז שלהי המאה ה-19 ועד ימינו.

מטרות הקורס:
להציג בפני התלמידים ארועים ותהליכים שעיצבו את העם היהודי בתקופה המודרנית ואת האתגרים איתם הוא מתמודד כיום.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לתאר, לזהות, להעריך, ולהביט באופן אינטגרטיבי על תהליכים מרכזיים הקשורים א-הדדי בעם היהודי ולפתח מהם מסקנות על אתגרי העתיד.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1)היהודים והמודרנה
2) זרמים ביהדות
3)דמוגרפיה יהודית
4) עלייה, הגירה, קליטה
5)יהודים ספרדים-יהודים אשכנזים
6) משפחה ומגדר
7)כלכלה של היהודים
8) הזדהות וחינוך יהודי
9) אנטישמיות בת-זמננו
10)פוליטיקה יהודית
חומר חובה לקריאה:
שיעור 1
אייזנשטדט, שמואל נח. 2002. הציוויליזציה היהודית: הניסיון ההסיטורי היהודי בפרספקטיבה השוואתית וגילוייו בחברה הישראלית. שדה בוקר: המרכז למורשת בן-גוריון, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, עע' 100-136.

שיעור 2
ורטהיימר,ג'ק. 2014. "בחיפוש אחר האופוזיציה של הוד מלכותו: עמדתה של היהדות הקונסרבטיבית אל מול היהדות הרפורמית". בתוך: אבינועם רוזנק (עורך), היהדות הרפורמית: הגות, תרבות, חברה. תל-אביב: מכון ון-ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד, עע' 479-496.

שיעור 3
DellaPergola, Sergio. 2014. "Jewish Demography: Fundamentals of the Research Field". In: Uzi Rebhun (ed.) The Social Scientific Study of Jewry: Sources, Approaches, Debates (Studies in Contemporary Jewry: An Annual XXVII). New York: Oxford University Press, pp. 3-36

שיעור 4
1. DellaPergola, Sergio. 2009. "International Migration of Jews". In: Eliezer Ben-Rafael and Yitzhak Sternberg (eds). Transnationalism: Diasporas and the Advent of a New (dis)order. Leiden and Boston: Brill, pp. 213-236.

שיעור 5
שפירא, אניטה. 2014. ככל עם ועם: ישראל 2000-1881. ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, עע' 228-205.

שיעור 6
Thompson, Jennifer A. 2014. Jewish on Their Own Terms: How Intermarried Couples are Changing American Judaism. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, pp. 23-50.

שיעור 7
Chiswick, Carmel U. 2014. Judaism in Transition: How Economic Choices Shape Religious Tradition. Stanford: Stanford University Press, pp. 53-71.

שיעור 8

מכון לתכנון מדיניות עם יהודי. 2014. הערכה שנתית 2013-2014. ירושלים: המכון למדיניות עם יהודי, עע' 77-100
("עולמות נפרדים: מערכות זהות יהודית בישראל ובתפוצות").

שיעור 9
המכון למדיניות העם היהודי. 2018. "אנטישמיות לאחר 70 שנה של ריבונות". הערכה שנתית 2018. עע' 53-61.

שיעור 10
Rebhun, Uzi. 2016. Jews and the American Religious Landscape. New York: Columbia University Press, pp. 134-158.חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
מבחן בית של 72 שעות
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה