לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תיאודור הרצל והציונות המדינית בין התבוללות ללאומיות - 13165
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 02-10-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: עין כרם

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר דימיטרי שומסקי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: dimitry.shumsky@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
פרופ דימיטרי שומסקי

תאור כללי של הקורס:
הקורס יתחקה אחר שורשיה, תכניה ומטרותיה הסוציו-תרבותיים והפוליטיים של הציונות ההרצליאנית. הדגש המיוחד יושם על המתח הדיאלקטי בין שאיפות ההשתלבות של הרצל והציונים המדיניים האחרים בחברה והתרבות האירופית, ובין המגמה לאישוש הזהות הקולקטיבית היהודית. תוקדש תשומת הלב גם לעיון בדמויותיהם ובמשנותיהם הלאומיות של שותפי הרצל לרעיון הציוני המדיני.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לנתח באופן ביקורתי את דיכוטומיית ה"התבוללות / לאומיות" בתולדות הציונות בכלל ובמקרה הציונות של הרצל בפרט; לשלוט בספרות המחקר העדכנית על מייסד הציונות המדינית ועל מקורות הציונות המדינית; לערוך השוואה בין הציונות ההרצליאנית למקרי חקר של התנועות הלאומיות במרכז אירופה בתקופה המקבילה; לעמוד על ערכה של ספרות כמקור היסטורי

דרישות נוכחות (%):
75

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
התבוללות ולאומיות: בירור מושגי; הממלכה ההאבסבורגית, סכסוכים לאומיים, ויהודי מרכז אירופה; הרצל: הרקע הביוגראפי, הזהות הגרמנו-יהודית; "הגטו החדש"; "מדינת היהודים"; "אלטנוילנד"

חומר חובה לקריאה:
John, Michael. " 'We Do Not Even Possess Our Selves': On Identity and Ethnicity in Austria, 1880-1937". Austrian History Yearbook 30 (1999): 17-64

Wistrich, Robert S. "The Jews and Nationality Conflicts in the Habsburg Lands". Nationalities Papers 22 (1, 1994): 119-139

Robertson, Ritchie. "'The New Ghetto' and the Perplexities of Assimilation", in Theodor Herzl, Visionary of the Jewish State, ed. G. Shimoni and R. S. Wistrich (Jerusalem 1999), pp. 39-51

Kornberg, Jacques. Theodor Herzl: From Assimilation to Zionism. Bloomington & Indianapolis, 1993.

שוורץ, יגאל. הידעת את הארץ שם הלימון פורח. אור יהודה תשס"ז

הרצל, תאודור. הגטו החדש. תל אביב, 1992

הרצל, בנימין זאב. מדינת היהודים: ניסיון לפתרון מודרני של שאלת היהודים (ירושלים: הספרייה הציונית, תשל"ג)

הרצל, תיאודור. אלטנוילנד (תל-אביב: בבל, תשס"ד)

פונקנשטיין, עמוס, "דיאלקטיקת ההתבוללות". זמנים 55 (1996): 64- 71

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
עבודת סוף הקורס תכלול מספר שאלות על יסוד חומר חובה לקריאה, אשר יועלו לאתר הקורס (ב"מודל"), ויוסברו במהלך השיעורים.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה