לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סיפור, מרחב וריטואל - 12874
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 26-08-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פולקלור ותרבות עממית

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): דוד רוטמן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: David.rotman@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ד 13:00

מורי הקורס:
ד"ר דוד רוטמן

תאור כללי של הקורס:
מרחב אינו מתקדש מכוח עצמו. הוא הופך לכזה בתהליך מתמשך שכולו מורכב מפעולות אנושיות שונות, שמערבות את כל תחומי התרבות העממית: טקסים, חפצים, אמונות וסיפורים, ולא פעם גם תוך התערבות של הממסד הפוליטי, כגון באמצעות מערכת החינוך והמוסדות הלאומיים. למרחבים שכאלה תפקודים מרכזיים בזהות הקיבוצית, בחינוך ובהעברה הבין-דורית. בסמֿינר נבחן את הדינמיקה של מרחבים מקודשים יהודיים וארץ ישראליים, את מערכת הקשרים המורכבת שבין מרחבים ממשיים וייצוגיהם הספרותיים, את סיפורי היסוד שלהם ואת הסיפורים שהם ממשיכים לייצר, את הריטואלים והחפצים הקשורים בהם ואת היותם זירת מפגש בין תרבותית, ובעיקר את התפקודים החברתיים, החינוכיים, המגדריים והפוליטיים של המרחבים הללו והפולחן שלהם.

מטרות הקורס:
התלמידים ייחשפו ויתנסו בכלים תיאורטיים שמוצעים בתחומי הפולקלור, הספרות, הגיאוגרפיה, מדעי הדתות, האנתרופולוגיה וההיסטוריה לצורך ניתוח ופרשנות של פולחני מרחבים שונים בהקשריהם השונים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיום הקורס הסטודנטים יוכלו לכתוב עבודת מחקר עצמאית שעניינה ניתוח פולחן במרחב קדוש.

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מרחב ומרחב קדוש: ספרות פולקלור ואנתרופולוגיה.
שיומי המרחב בגליל
סיפורי יסוד של מרחבים קדושים: הר הבית/ חראם א שריף, הר קוזק, קבר רחל בטבריה, קבר המשוררים בכאבול.
עליה לרגל: סיפור וריטואל: מירון,
המרחב המקודש בין תרבויות: עימות ושותפות: מערת המכפלה בימי הביניים, קבר דוד וקבר ברוך בן נריה.
המרחב המקודש בין פוליטיקה ומגדר: קבר רחל בדרך בית לחם.
פולחן הקברים בישראל המודרנית: נתיבות ובית העלמין בכנרת.
קדושה ומורשת: מרחבים מקודשים בדת האזרחית: חצר תל חי,
שחרור, קידוש וכיבוש: מרחבים קדושים לאחר 67: הכותל, חברון וקרית ארבע.
פרזנטציות תלמידים וסיכום.

חומר חובה לקריאה:
מירצ׳ה אליאדה, 'המרחב הקדוש וקידוש העולם'. בתוך: לימור, א., וריינר, א. (עורכים): עליה לרגל, יהודים, נוצרים, מוסלמים. רעננה 2005, 193-211.
יורם בילו, "פולחן ומקום קדוש בדת האזרחית ובדת העממית בישראל", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי יט-כ (תשנ"ז-נ"ח), עמ' 65- 84.
יוסף ברסלבסקי (ברסלבי), 'מהו הרקע של ההילולא דרשב"י במירון?', לחקר ארצנו - עבר ושרידים, תל אביב תשי"ד, עמ' 345-342
רבקה גונן, ״כיצד נוצר קבר יהודי קדוש: מקרה קבר רחל אשת רבי עקיבא״ בתוך: ר. גונן (עורכת) אל קברי צדיקים. עליות לרגל והילולות בישראל. ירושלים 1998, עמ׳ 75-86.
ויקטור טרנר, ״עליות לרגל כתהליכים חברתיים״ בתוך: אדר-בוניס, מ. (עורכת), מבוא לאנתרופולוגיה: מקראה. רעננה 1998, עמ' 238-283.
עֵלי יסיף, סיפור העם העברי: תולדותיו, סוגיו, משמעותו, ירושלים תשנ"ד, עמ' 506- 528 ("אגדות הקדושים והחברה הישראלית").
הנ"ל, "'בשדות ובמדברות': על מרחב ומשמעות באגדות צפת", קתדרה 116 (תשס"ה), עמ' 67- 102
אברהם יערי, 'תולדות ההילולא במירון', תרביץ, לא (תשכ"ב), עמ'
101-72
גבריאל צורן, טקסט, עולם, מרחב: דרכי אירגונו של המרחב בטקסט הסיפורי, תל-אביב 1997.
דודו רוטמן, דרקונים, שדים ומחוזות קסומים: על המופלא בסיפור העברי בימי הביניים, חבל מודיעין תשע״ז, עמ׳ 263 -292
אלחנן ריינר, "בין יהושע לישוע: מסיפור מקראי למיתוס מקומי (פרק בעולמו הדתי של היהודי הגלילי)", ציון, סא (תשנ"ו), עמ' 283 - 317.
הנ"ל, "השקר הגלוי והאמת הנסתרת - נוצרים, יהודים ומקומות קדושים בארץ ישראל במאה הי"ב", ציון, סג (תשנ"ח), עמ' 188-157 (&eq;לימור – ריינר, עמ' 298-268)
אפרים שהם-שטיינר, "'כי תפילה במקום ההוא תהיה רצויה יותר': יהודים, קברי קדושים ובקשת מרפא בין מערב למזרח בימי הביניים", פעמים 98- 99 (תשס"ד), עמ' 39- 66.
עליזה שנהר, מספר, סיפור, קהל: הסיפור העממי היהודי והישראלי, תל אביב 1994, עמ׳ 87 -103 66.

Susan Starr Sered, "Rachel's Tomb: The Development of a Cult", Jewish Studies Quarterly 2 (1995), pp. 103-149.
D. Stopper-Perez and H. E. Goldberg, "The Kotel – Toward an Ethnographic Portrait", Religion 4 (1994), pp. 309-332.

חומר לקריאה נוספת:
יורם בילו, שושביני הקדושים. חולמים, מרפאות וצדיקים בספר העירוני בישראל. חיפה 2005, עמ' 49-60
ברוריה ביטון-אשקלוני, "פטרוס האיברי: עולה לרגל", קתדרה 91 (תשנ"ט), עמ' 97- 112
הנ"ל, שושביני הקדושים: חולמים, מרפאות וצדיקים בספר העירוני בישראל, חיפה תשס"ה
מאיר בניהו, 'הנהגות מקובלי צפת במירון ', ספונות ו (תשכ"ב), עמ' ט-מ
הנ"ל, 'העליה למירון', בתוך: א' שילר (עורך), ספר זאב וילנאי, ב, ירושלים תשמ"ז, עמ' 330-326
עאמר דהאמשה, מקום לדור ושם לו: קריאה ספרותית ותרבותית בשמות הערביים של הארץ, חבל מודיעין תשע״ז, עמ׳ 84 -184
הנ"ל, 'אגדה והיסטוריה: היסטוריונים קוראים באגדות עבריות מימי הביניים', ציון, סד (תשנ"ט), עמ' 211-187 (ובעיקר: עמ' 211 ואילך)
הנ"ל, 'קבר דוד בהר ציון: למקורותיה של מסורת', בתוך: ד' יעקבי וי' צפריר (עורכים), יהודים, שומרונים, נוצרים בארץ-ישראל בתקופה הביזאנטית, ירושלים תשמ"ח, עמ' 23-11 (&eq;לימור – ריינר, עמ' 287-256)
נורית ליסובסקי, "'והוא במישור ואילן גדול על קברו': קבר ר' חלפתא בכפר חנניה", קתדרה 115 (תשס"ה), עמ' 31- 56.
זאב ספראי, 'קברי צדיקים ומקומות קדושים במסורת היהודית', בתוך: אלי שילר (עורך), ספר זאב וילנאי, ב, ירושלים תשמ"ז, עמ' 313-303
חביבה פדיה, 'תמורות בקדש הקדשים: מן השוליים למרכז', מדעי היהדות 37 (תשנ"ז), עמ' 53- 110.
יהושע פראוור, תולדות היהודים בממלכת הצלבנים, ירושלים תשס"א, פרק שביעי, 'תיאורי מסע עבריים בארץ ישראל בתקופה הצלבנית', עמ' 243-175
אלחנן ריינר, עלייה ועלייה לרגל לארץ ישראל (1099- 1517), עבודה לשם התואר דוקטור לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ח.
הנ"ל, "חורבן, מקדש ומקום קדוש: משהו על שאלות של זמן ומקום בימי-הביניים", קתדרה 97 (תשס"א), עמ' 47- 64
הנ"ל, '"מפיהם ולא מפי כתבם": על דרכי רישומה של מסורת המקומות הקדושים בארץ ישראל בימי הביניים', בתוך: וזאת ליהודה: מחקרים בתולדות ארץ ישראל מוגשים ליהודה בן פורת, ירושלים תשס"ג, עמ' 345-308
Tauafik Canaan, Mohammedan Saints and Sanctuaries in Palestine, Jerusalem (reprint).
Sue Clifford and Angela King (eds.), Local Distinctiveness: Place, Particularity and Identity, London 1993.
Mircea Eliade, The Sacred and the Profane - The Nature of Religion, San Diego, New York, London 1959
Idem, The Myth of the Eternal Return - Cosmos amd History, London 1989
(תרגום עברי: מירצ'ה אליאדה, המיתוס של השיבה הנצחית, ירושלים תש"ס)
Idem, Paterns in Comparative Religion, New York 1963
Ignaz Goldziher, "On the Veneration of the dead in Paganism and Islam", in his: Muslim Studies, ed. by S. M. Stern, London 1967, vol. I, pp. 209-239
Donald R. Howard, Writers and Pilgrims: Medieval Pilgrimage Narratives and Their Posterity,University of California Press 1980
(הפרק השני של ספר זה נדפס אצל לימור-ריינר, עמ' 136)
T. A. Idinopulos, "Sacred Space and Profane Power: Victor Turner and the Perspective of Holy Land Pilgrimage", in: B. F. Le Beua and M. Mor (eds.), Pilgrims & Travelers to the Holy Land, Omaha 1996, pp. 9-20.
M. Kalian and E. Witztum, "Facing a Holy Space: Psychiatric Hospitalization of Tourists in Jerusalem", in Benjamin Z. Kedar and R. J. Zwi Werblowsky (eds.), Sacred Space: Shrine, City, Land, New York 1998, pp. 9-18.., pp. 316-330.
Joseph Meri, The Cult of the Saints Among Muslims and Jews in Medieval Syria, Oxford 2002
https://www.academia.edu/26289528/Meron_The_Development_of_a_Sacred_Space
Su Starr Sered, "Rachel's Tomb: Societal Liminality and the Revitalization of a Shrine", Religion 19 (1989), pp. 27-40.
Jonathan Z. Smith, Map is not Territory – Studies in the History of Religion, Chicago 1993
Idem, To Take Place – Toward Theory in Ritual, Chicago 1987
T.R. Tangherlini, "'It Happened not Too Far from Here': A Survey of Legend Theory and Characterization", Western Folklore 40 (1990), pp. 371-390.
Victor Turner, "The Center Out There: Pilgrim's Goal", History of Religions 12 (1973), pp. 191-230.
Victor and Edith Turner, Image and Pilgrimage in Christian Culture, New York 1978.
Victor Turner, ‘Pilgrimage as a Social Processes’, Drama, Fields, and Metaphors – Symbolic Action in Human Society, Ithaca 1975, pp. 166-230
R. J. Zwi Werblowsky, "Introduction: Mindscape and Landscape", in: Benjamin Z. Kedar and R. J. Zwi Werblowsky (eds.), Sacred Space: Shrine, City, Land, New York 1998, pp. 9-18.
Christian K. Zacher, Curiosity and Pilgrimage: The Literature of Discovery in Fourteenth-Century England, 1976, pp. 3-59


הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה20 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 70 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה