לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תורות הספרות במאה ה-20: סוגיות יסוד - 10610
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 14-07-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יואב רינון

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yoav.rinon@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ימי שני, 14.15-15.15

מורי הקורס:
פרופ יואב רינון

תאור כללי של הקורס:
במהלך הקורס נקרא מבחר מייצג של תיאוריות ספרותיות מרכזיות של המאה העשרים בתוך כדי שימת דגש על ההתפתחות ההיסטורית של מושג התיאוריה הספרותית.

מטרות הקורס:
היכרות עם זרמים ותאוריות מרכזיים של ביקרות הספרות במאה העשרים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להגדיר את התפתחות מושג התיאוריה הספרותית ולהדגים אותה, החל מהבלשנות של דה-סוסיר בראשית המאה העשרים וכלה בפוסט קולוניאליזם של סוף המארה העשרים.

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: הוראה פרונטלית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
יועלה למודל

חומר חובה לקריאה:
יועלה למודל

חומר לקריאה נוספת:
יועלה למודל

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
חל איסור על שימוש בלפטופ בשיעור
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה