לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תורות הספרות במאה ה-20: סוגיות יסוד - 10610
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 11-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): שמרית פלד

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: shimrit.peled@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום רביעי, 13:00-14:00 בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר שמרית פלד

תאור כללי של הקורס:
סקירה של תאוריות הספרות המרכזיות במאה ה-20. בהרצאות ימוקמו הגישות התאורטיות בהקשרן ההיסטורי, יוסברו באופן עקרוני, וילוו בדוגמאות מהתרבות והספרות. השאלות העקרוניות שילוו את הקורס: מהי ספרות וכיצד לפרשה? מה תפקידה של הספרות בתרבות? מה היחס בין ספרות לעולם?

מטרות הקורס:
היכרות עם תאוריה ספרותית של המאה ה-20, הבנה והטמעה של המושגים הבסיסיים של תאוריות ספרות מרכזיות במאה ה-20, זיהוי ומיקום של גישות תאורטיות ספרותיות בעלות גישה משלימה או שונה ליצירה הספרותית.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לקרוא ולהבין את תכנם והקשרם של מאמרים תאורטיים בתורת הספרות.

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: הוראה פרונטלית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. מבוא כללי לקורס; ביקורת חדשה
2. סטרוקטורליזם – פרדינן דה סוסיר
3. פורמליזם וסטרוקטורליזם: המשך
4. פוסט- סטרוקטורליזם: דה-קונסטרוקציה
5. המשך דה-קונסטרוקציה
6. הרמנויטיקה ותיאוריות של קריאה
7. קריאה פסיכואנליטית
8. מרקסיזם, תרבות וספרות
9. מרקסיזם וספרות, המשך
10. מיכאיל בחטין
11. מישל פוקו
12. פוסט-קולוניאליזם
13. פמיניזם
14. מות המחבר ופוסט-מודרניזם

חומר חובה לקריאה:
1. 28.10.14 מבוא כללי לקורס; ביקורת חדשה
W.K. Wimsatt, Jr., and Monroe C. Beardsley. "The Intentional Fallacy", The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry. Lexington: University of Kentucky Press, 1954 [1946], pp: 3—18.
נמצא בפורמט דיגיטלי בקטלוג הספרייה בכניסה לרשומים, נמצא גם באינטרנט לשימוש חופשי.

2. 4.11.14 סטרוקטורליזם – פרדינן דה סוסיר
פרדינן דה סוסיר, קורס בבלשנות כללית (תרגום: אבנר להב), תל אביב: רלסינג, 2005, עמ' 44-55, 63-73, 117-133 (סה"כ 39 עמ' מתוך 356)
נמצא במודל
לדוברי אנגלית, מומלץ להשתמש בנוסח האנגלי.
3. 11.11.14 פורמליזם וסטרוקטורליזם: המשך
א.
Victor Shklovsky, “Art as Technique,” in David Lodge (ed.) Modern
Criticism and Theory: A Reader, London: Longmans, 1988, pp. 16-30.

ב. רומן יאקובסון, "שני הצדדים של הלשון ושני טיפוסים של הפרעות אפאזיות", בתוך: סמיוטיקה בלשנות פואטיקה: מבחר מאמרים (ערכו: איתמר אבן-זהר וגדעון טורי), תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשמ"ו עמ' 167-184.
4. 18.11.14 פוסט- סטרוקטורליזם: דה-קונסטרוקציה

Jacques Derrida, "Différance" (1968), in Margins of Philosophy

פסקאות נבחרות לפי סימון בסריקה במודל. הטקסט במלואו קיים באופן חופשי באינטרנט.

5. 25.11.14 המשך דה-קונסטרוקציה

א. אפלטון, "פידרוס", בתוך: כתבי אפלטון III (תרגם מיוונית יוסף ליבס), ירושלים ותל אביב שוקן 2012, עמ' 417—427.
במודל ובספרייה. מי שמעוניין מוזמן לקרוא את כל הטקסט של פיידרוס.
ב. ז'ק דרידה, בית המרקחת של אפלטון, (תרגום: מוקי רון) תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2002 עמ' 17—42. במודל

6. 2.12.14 הרמנויטיקה ותיאוריות של קריאה
א.
Gadamer/ truth and method, [בספר עמ' 235—245, 350—366], הקטעים הרלוונטיים במאמר כאן כולו:
http://www.ualberta.ca/~caaftink/Gadamer.pdf
ב. סטנלי פיש, "יש טקסטים בשיעור הזה?", יש טקסטים בשיעור הזה? סמכותן של קהילות פרשניות, עמ': 181—203. דרך קטלוג הספרייה


7. 9.12.14 קריאה פסיכואנליטית

א. זיגמונד פרויד, פירוש החלום (תרגמה מגרמנית רות גינזבורג), תל אביב: עם עובד, 2007, עמ' 262—277. בקישור דרך קטלוג הספרייה.

ב. זיגמונד פרויד, "האלביתי", האלביתי, רסלינג, תרגום: רות גינזבורג, 2012 [1919], עמ': 41—87. פרק שני במודל.

ג. זיגמונד פרויד, "הרומאן המשפחתי של הנאורוטיקנים", כתבי זיגמונד פרויד, כרך שלישי, טוטם וטאבו ומסות אחרות, דביר, 1967 [1909], עמ' 319—321. בקישור דרך קטלוג הספרייה.

8. 16.12.14 מרקסיזם, תרבות וספרות
א. קרל מרקס, הקפיטל, ספרית פועלים, הקיבוץ המאוחד, 2011 [1867], עמ' 29—38; 58—69; 628—631. בקישור דרך קטלוג הספרייה.
ב. קרל מרקס ופרידריך אנגלס, על אמנות וספרות, ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1951, 11—19; 51—56; 139—140. בקישור דרך קטלוג הספרייה.

9. 23.12.14 מרקסיזם וספרות, המשך
גיאורגי לוקאץ', "סיפור או תיאור", הריאליזם בספרות, ספריית פועלים, 1951, עמ' 53--105.
בקישור דרך קטלוג הספרייה.

10. 30.12.14 מיכאיל בחטין
מיכאיל בחטין, הדיבר ברומן, תרגם: ארי אבנר, ספריית פועלים, תשמ"ט, עמ': 45—46, 96—134. בקישור דרך קטלוג הספרייה בשני קבצים נפרדים.

11. 6.1.15 מישל פוקו
מישל פוקו: סדר השיח (תרגום: נעם ברוך), תל אביב: רסלינג, 2002, עמ' 9-38.
עמודים נבחרים במודל. מומלץ לרכוש/ לצלם.

12. 13.1.15 פוסט-קולוניאליזם
א. אדוארד סעיד, אוריינטליזם (תרגום: עתליה זילבר), תל אביב: עם עובד, 2000, עמ' 11-50, בקישור דרך קטלוג הספרייה.
ב. הומי ק. באבא, החומר הלבן (היבט פוליטי של לובן), תיאוריה וביקורת 20, 2002: עמ': 283—288. באינטרנט.
http://theory-and-criticism.vanleer.org.il//NetisUtils/srvrutil_getPDF.aspx/3CTVUa/%2F%2F20-13.pdf

13. 20.1.14 פמיניזם
א. וירג'יניה וולף, חדר משלך, מאנגלית: יעל רנן, תל אביב, משכל, 2004, פרק 3 (עמ' 52—68), פרק 6 (החל מעמ' 114 פסקה שנייה—126 במודל.
ב. אנדריאה דבורקין, משגל, מאנגלית: דניאל פרידמן, תל אביב, בבל, תשס"ה, מבוא, פרק 1 (עמ' 13—17, 21—37). יועלה למודל.

14. 27.1.15 מות המחבר ופוסט-מודרניזם
א. רולאן בארת, "מות המחבר", מות המחבר, רסלינג, 2005, עמ' 7—18. בקישור דרך קטלוג הספרייה.
ב. ז'אן בודריאר, "קדימות הסימולקרות", סימולקרות וסימולציה, תרגום: אריאלה אזולאי, הקיבוץ המאוחד, 2007, עמ' 7—46. במודל.


חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה