לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

פרדוקסים ודילמות - 6012
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 10-10-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדעי הקוגניציה והמוח

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר אליעזר זילברפניג

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: zilberfenig@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: ייקבע בהמשך

מורי הקורס:
ד"ר אליעזר זילברפניג

תאור כללי של הקורס:
פרדוקסים נתפסים לעיתים כסוג של חידות לוגיות מופשטות, ואילו דילמות ערכיות או קיומיות הם עניין שמשפיע על חיינו ברמה היום יומית. בקורס נעסוק בקשר שבין אלו, והתיזה העיקרית שאותה אנסה להראות היא שדילמות מיוסדות לעיתים קרובות מאוד על פרדוקסים, מה שמסביר את האופי העיקש והמתסכל שלהן.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

.לזהות מבני עומק פרדוקסליים המונחים בתשתיתם של דילמות חיים.
2.להפריד בין שיקולים לוקאליים לבין שיקולים כלליים , לוגיים ולעיתים מטפיזיים.
3. לפתח סובלנות וסוג של ספקנות מתונה ביחס לעמדות בתחומים שנויים במחלוקת. מצד שני, להבין את גבולות הסובלנות ובמה היא כרוכה.


דרישות נוכחות (%):
50

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. מבוא כללי: הגדרות והסברים למושגים העיקריים של הקורס. (שיעור 1)
2. פרדוקסים סוריטיים: ניתוח לוגי וניסיונות שונים לפתירת הפרדוקסים. (שיעורי0 2-3).
3. השלכה של הפרדוקסים הסוריטיים על שאלות ערכיות וקיומיות. (שיעורים 4-5).
4. פרדוקס השקרן: תיאור היסטורי ולוגי של הפרדוקס.(שיעור 6).
5. השלכות של פרדוקס השקרן על מושגים בפסיכולוגיה כ "הבנה עצמית" ו"הונאה עצמית". (שיעור 7).
6. פרדוקס מבחן הפתע והשלכותיו על שאלות הנוגעות לקביעת מדיניות . (שיעור 8).
7. פרדוקס "הדעות השונות" תיאור לוגי. ביטויו של הפרדוקס במחלוקות בין אנשים בשאלות פוליטיות, דתיות וכיוצא בהן. גישות שונות להתמודדות עם הפרדוקס. (שיעורים 9-11).
8. תיאור מקרים שבהם כמה פרדוקסים משתתפים יחד ביצירה של דילמות (שיעור 12).
9. סיכום ומסקנות (שיעור 13).

חומר חובה לקריאה:
ימולא בהמשך

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
תתאפשר הגשה של העבודה בזוגות בסיום הקורס.
תהיה הקפדה על חובת הנוכחות. מי שלא עומדים שחובת הנוכחות לא יוכלו לקבל ציון בסוף הקורס.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה