מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2021-2022 ( תשפ"ב )
תאריך עדכון 05-07-2022

הפקולטה למדעי הרוח
 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


מדעי הרוח - תכנית אישית למוסמך (0298)
לשונות היהודים וספרויותיהם - תכנית אישית למוסמך (1874)תואר מוסמך


שנה א'


קורסי בחירה שנה א'
. לשונות היהודים וספרויותיהם - תכנית אישית למוסמך. לגבי קורסים נוספים על אלה המפורטים להלן ראו ברשימת הקורסים של החוגים הבאים: בלשנות, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, לימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים, לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים, הלשון העברית ולשונות היהודים, ספרות כללית והשוואתית, ספרות עברית, יידיש, פולקלור ותרבות עממית, שפה וספרות ערבית.הפקולטה למדעי הרוח :יידיש
Readings of Yiddish Texts יידיש: קריאת מקורות בהקשרם התרבותי   |   18703
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :הלשון העברית
Ladino Songs and Hymns: Survey and Analysis הפיוט והשיר בלאדינו: סקירה וניתוח טקסטים   |   25716
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :שפה וספרות ערבית
Judeo-Arabic Exegesis in Manuscript קריאה בכתבי-יד בערבית-יהודית: פירושי בראשית   |   16866
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :שפה וספרות ערבית
Linguistic Strata of North African Neo-Judeo Arabic רובדי הערבית-היהודית החדשה בצפון אפריקה   |   16895
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :שפה וספרות ערבית
Dialect, Contact and Dialectology: Maltese as a Case Study דיאלקטים במגע - מלטזית כמקרה בוחן   |   16904
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :שפה וספרות ערבית
Yemen - A window into the history of Arabic תימן: צוהר להיסטוריה של הערבית   |   16872
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :הלשון העברית
STUDIES IN KARAITE HEBREW עיונים בלשון הקראים   |   25846
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :הלשון העברית
The Aramaic of the Dead Sea Scrolls הארמית שבמגילות מדבר יהודה   |   25887
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :יידיש
The Origins of Culture: Translation and Self-Translation Between Hebrew and Yiddish מקור התרבות: תרגום ותרגום עצמי בין יידיש לעברית   |   18840
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :יידיש
Hasidism and Yiddish חסידות ויידיש
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   18850
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :יידיש
Yiddish Literature Advanced Seminar in Yiddish ספרות יידיש ביידיש   |   18865
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה
THE YIDDISH-GERMAN ENCOUNTER THROUGHOUT THE AGES יידיש וגרמנית: מפגש בין-תרבותי בפרספקטיבה היסטורית   |   39852
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים
Ladino (Judeo-Spanish): Advanced Topics לאדינו (ספרדית-יהודית) נושאים מתקדמים   |   29983
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד בספרדית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסים שניתנים בידי החוג לשפה וספרות ערבית: נדרשת ידיעת ערבית ברמה של קריאת טקסטים. נדרש אישור המרצה. תנאים נוספים יש לברר במזכירות החוג לשפה וספרות ערבית.הפקולטה למדעי הרוח :שפה וספרות ערבית
Introduction to Judeo-Arabic: Language and Literature מבוא לערבית-יהודית וספרותה   |   16347
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


שנה ב'


לשונות היהודים וספרויותיהם - תכנית אישית למוסמך. לגבי קורסים נוספים על אלה המפורטים להלן ראו ברשימת הקורסים של החוגים הבאים: בלשנות, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, לימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים, לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים, הלשון העברית ולשונות היהודים, ספרות כללית והשוואתית, ספרות עברית, יידיש, פולקלור ותרבות עממית, שפה וספרות ערבית.הפקולטה למדעי הרוח :יידיש
Readings of Yiddish Texts יידיש: קריאת מקורות בהקשרם התרבותי   |   18703
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :הלשון העברית
Ladino Songs and Hymns: Survey and Analysis הפיוט והשיר בלאדינו: סקירה וניתוח טקסטים   |   25716
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :שפה וספרות ערבית
Judeo-Arabic Exegesis in Manuscript קריאה בכתבי-יד בערבית-יהודית: פירושי בראשית   |   16866
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :שפה וספרות ערבית
Linguistic Strata of North African Neo-Judeo Arabic רובדי הערבית-היהודית החדשה בצפון אפריקה   |   16895
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :שפה וספרות ערבית
Dialect, Contact and Dialectology: Maltese as a Case Study דיאלקטים במגע - מלטזית כמקרה בוחן   |   16904
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :שפה וספרות ערבית
Yemen - A window into the history of Arabic תימן: צוהר להיסטוריה של הערבית   |   16872
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :הלשון העברית
STUDIES IN KARAITE HEBREW עיונים בלשון הקראים   |   25846
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :הלשון העברית
The Aramaic of the Dead Sea Scrolls הארמית שבמגילות מדבר יהודה   |   25887
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :יידיש
The Origins of Culture: Translation and Self-Translation Between Hebrew and Yiddish מקור התרבות: תרגום ותרגום עצמי בין יידיש לעברית   |   18840
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :יידיש
Hasidism and Yiddish חסידות ויידיש
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   18850
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :יידיש
Yiddish Literature Advanced Seminar in Yiddish ספרות יידיש ביידיש   |   18865
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה
THE YIDDISH-GERMAN ENCOUNTER THROUGHOUT THE AGES יידיש וגרמנית: מפגש בין-תרבותי בפרספקטיבה היסטורית   |   39852
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים
Ladino (Judeo-Spanish): Advanced Topics לאדינו (ספרדית-יהודית) נושאים מתקדמים   |   29983
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד בספרדית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסים שניתנים בידי החוג לשפה וספרות ערבית: נדרשת ידיעת ערבית ברמה של קריאת טקסטים. נדרש אישור המרצה. תנאים נוספים יש לברר במזכירות החוג לשפה וספרות ערבית.הפקולטה למדעי הרוח :שפה וספרות ערבית
Introduction to Judeo-Arabic: Language and Literature מבוא לערבית-יהודית וספרותה   |   16347
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem