מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 16-09-2020

הפקולטה למדעי הרוח
 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


מדעי הרוח - תכנית אישית למוסמך (0298)
לשונות היהודים וספרויותיהם - תכנית אישית למוסמך (1874)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי בחירה שנה א'
. לשונות היהודים וספרויותיהם - תכנית אישית למוסמך. לגבי קורסים נוספים על אלה המפורטים להלן ראו ברשימת הקורסים של החוגים הבאים: בלשנות, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, לימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים, לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים, הלשון העברית ולשונות היהודים, ספרות כללית והשוואתית, ספרות עברית, יידיש, פולקלור ותרבות עממית, שפה וספרות ערבית.הפקולטה למדעי הרוח :יידיש
Readings of Yiddish Texts יידיש: קריאת מקורות בהקשרם התרבותי   |   18703
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :בלשנות
Ladino (Judeo-Spanish) as a Language in Contact לאדינו (ספרדית-יהודית) כשפת מגע   |   41879
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד בספרדית
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :בלשנות
The Analysis of Conversation ניתוח השיחה   |   41838
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :הלשון העברית
Seminar in Ladino Studies סמינר בחקר הלאדינו (הלדינו)   |   25715
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :בלשנות
Introduction to the analysis of spoken discourse מבוא לחקר שיח דבור   |   41107
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :הלשון העברית
Contact between Hebrew and Jewish Languages היבטי המגע בין העברית ולשונות היהודים   |   25903
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :יידיש
Yiddish:The State of the Field - Historiography and Methodology יידיש: סקירת המחקר, מגמות וסוגיות מתודולוגיות   |   18705
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :יידיש
A Time Capsule: Jewish Culture in Eastern Europe 1929-1939 קפסולת זמן: תרבות יהודית במזרח אירופה 1939-1929   |   18706
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :יידיש
A Topsy-Turvy World: A New History of The Eastern European Haskalah Movement עולם הפוך: היסטוריה חדשה של תנועת ההשכלה במזרח אירופה   |   18708
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :יידיש
From Avant-garde to Political Satire: Dzigan and Shumacher's Theater מתאטרון אוונגרד לתאטרון סטירי: התאטרון של דז׳יגאן ושומאכר   |   18710
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :הלשון העברית
Western Neo-Aramaic ארמית מערבית חדשה   |   25815
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסים שניתנים בידי החוג לשפה וספרות ערבית: נדרשת ידיעת ערבית ברמה של קריאת טקסטים. נדרש אישור המרצה. תנאים נוספים יש לברר במזכירות החוג לשפה וספרות ערבית.הפקולטה למדעי הרוח :שפה וספרות ערבית
Introduction to Judeo-Arabic: Language and Literature מבוא לערבית-יהודית וספרותה   |   16347
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :שפה וספרות ערבית
Neo Judeo Arabic Texts קריאת טקסטים בערבית-יהודית חדשה   |   16826
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים  


שנה ב'


לשונות היהודים וספרויותיהם - תכנית אישית למוסמך. לגבי קורסים נוספים על אלה המפורטים להלן ראו ברשימת הקורסים של החוגים הבאים: בלשנות, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, לימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים, לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים, הלשון העברית ולשונות היהודים, ספרות כללית והשוואתית, ספרות עברית, יידיש, פולקלור ותרבות עממית, שפה וספרות ערבית.הפקולטה למדעי הרוח :יידיש
Readings of Yiddish Texts יידיש: קריאת מקורות בהקשרם התרבותי   |   18703
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :בלשנות
Ladino (Judeo-Spanish) as a Language in Contact לאדינו (ספרדית-יהודית) כשפת מגע   |   41879
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד בספרדית
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :בלשנות
The Analysis of Conversation ניתוח השיחה   |   41838
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :הלשון העברית
Seminar in Ladino Studies סמינר בחקר הלאדינו (הלדינו)   |   25715
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :בלשנות
Introduction to the analysis of spoken discourse מבוא לחקר שיח דבור   |   41107
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :הלשון העברית
Contact between Hebrew and Jewish Languages היבטי המגע בין העברית ולשונות היהודים   |   25903
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :יידיש
Yiddish:The State of the Field - Historiography and Methodology יידיש: סקירת המחקר, מגמות וסוגיות מתודולוגיות   |   18705
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :יידיש
A Time Capsule: Jewish Culture in Eastern Europe 1929-1939 קפסולת זמן: תרבות יהודית במזרח אירופה 1939-1929   |   18706
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :יידיש
A Topsy-Turvy World: A New History of The Eastern European Haskalah Movement עולם הפוך: היסטוריה חדשה של תנועת ההשכלה במזרח אירופה   |   18708
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :יידיש
From Avant-garde to Political Satire: Dzigan and Shumacher's Theater מתאטרון אוונגרד לתאטרון סטירי: התאטרון של דז׳יגאן ושומאכר   |   18710
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :הלשון העברית
Western Neo-Aramaic ארמית מערבית חדשה   |   25815
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסים שניתנים בידי החוג לשפה וספרות ערבית: נדרשת ידיעת ערבית ברמה של קריאת טקסטים. נדרש אישור המרצה. תנאים נוספים יש לברר במזכירות החוג לשפה וספרות ערבית.הפקולטה למדעי הרוח :שפה וספרות ערבית
Introduction to Judeo-Arabic: Language and Literature מבוא לערבית-יהודית וספרותה   |   16347
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :שפה וספרות ערבית
Neo Judeo Arabic Texts קריאת טקסטים בערבית-יהודית חדשה   |   16826
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים  

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem