English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
חיפוש בשנתון האוניברסיטה לשנת
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי חיפוש קורס בודד

 
הפקולטה לרפואה : : מדעים ביורפואיים
Molecular Biology ביולוגיה מולקולרית   |  81850
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב ש' 2.5 נק' 5 סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים סילבוס /Syllabus
אולם/קמפוס מועדים מיוחדים שעה יום בשבועסמסטרקבוצהסוג שיעורשם המרצה
ס סורן (עין כרם)ס סורן (ע...
ס סורן (עין כרם)ס סורן (ע...
אולם ג (עין כרם)אולם ג (ע...12:00-10:15
12:00-10:15
12:00-10:15
יום א'
יום ג'
יום ה'
סמסטר א
סמסטר א
סמסטר א
(א) שעור פרופ חיים רוזן
פרופ נאיף ג'רוס
פרופ איתמר סימון
פרופ יוסף שלומאי
ד"ר שירה אדר
הערות:
שים לב לדרישות הקדם. ד"מ: קורסי בוגר בביולוגיה מולקולרית של פרוקריוטים ואאוקריוטים. הסילבוס המדוייק יפורסם באתר לקראת תחילת הקורס. מרכז: פרופ' רוזן רוב הקורס יינתן באנגלית מלבד שני פרקים שיינתנו בעברית.
Comments:
Note prerequisites. undergraduate courses in molecular biology of prokaryotes and eukaryotes. The exact syllabus will be announced on the website toward the beginning of the course. Two parts of the course are in Hebrew therefore foreign students need to register only to the english part of the course (course# 81880) Coordinator: Prof. Rosen.
 

  

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem