English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
חיפוש בשנתון האוניברסיטה לשנת
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי חיפוש קורס בודד

 
ביה"ס למנהל העסקים : מנהל עסקים
INVESTMENTS AND PORTFOLIO THEORY בחירת תיקי השקעות   |  55847
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב ש' 1.5 נק' 3 סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים סילבוס /Syllabus
אולם/קמפוס מועדים מיוחדים שעה יום בשבועסמסטרקבוצהסוג שיעורשם המרצה
3105 חבר (הר הצופים)3105 חבר ...

14:15-11:30
יום ו'
סמסטר א
(א) שות פרופ משה לוי
הערות:
דרישת קדם. דרישה מוקדמת: קורס מס' 55803 או 55904 בציון 70 לפחות. קורס זה הוא חלופי לסמינר ויש ללמוד אותו בשנה השניה ללימודים, תנאי הקדם יהיו ממוצע 75 בין שני הקורסים 55832 ו-55846.
 

  

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem