English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
חיפוש בשנתון האוניברסיטה לשנת
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי חיפוש קורס בודד

 
ביה"ס למנהל העסקים : מנהל עסקים
startup science innovation סמינר ביזמות טכנולוגית   |  55524
עבודה בכתב ש' 2 נק' 4 שנתי
דרישות קדם     תכניות לימודים סילבוס /Syllabus
אולם/קמפוס מועדים מיוחדים שעה יום בשבועסמסטרקבוצהסוג שיעורשם המרצה
שפרינצק 203 (קרית א"י ספרא)שפרינצק 2...

17:45-16:00
יום א'
שנתי
(א) סמ מר ירון עמיר
ד"ר טלי הדסה בלנק
שפרינצק 24 (קרית א"י ספרא)שפרינצק 2...
שפרינצק 27 (קרית א"י ספרא)שפרינצק 2...


17:45-16:00
17:45-16:00
יום ג'
יום ג'
סמסטר א
סמסטר ב
(ב) סמ גב דפנה ברזילי קובי
מר עמית זילברשטיין
הערות:
תלמידי מינהל עסקים וחטיבת היזמות הטכנולוגית ירשמו לסמינר קבוצה א' בלבד. על תלמידי מינהל עסקים לשריין בנוסף את ימי ב' בין השעות 18:00-19:30 ל-6 מפגשים של כל תלמידי שנה ג'במינהל עסקים, שיתקיימו במהלך סמסטר החורף וסמסטר האביב. תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה. הקורס יתקיים בקמפוס ספרא.
 

  

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem