מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 18-06-2018

תכניות מיוחדות
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

בי"ס האוניברסיטאי ללימודי הסביבה (0809)
ניהול ומדיניות משאבי טבע - מוסמך מחקרי (8094)
תואר מוסמך


שנה ב'


קורסי חובה
מומלץ ללמוד בשנה א' את קורסים 40422 ו-89775 ובשנה ב' את קורס 40695הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
DIFFERENT APPROACHES TO ENVIRONMENTAL POLICIES גישות למדיניות סביבתית במרחב   |   40422
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
Environmental policy seminar סמינר במדיניות סביבתית   |   40681
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
Environmental Policy in theory and practice מדיניות סביבתית להלכה ולמעשה   |   40850
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

תכניות מיוחדות :בי"ס האוניברסיטאי ללימודי הסביבה
ENVIRONMENTAL LAW דיני סביבה   |   49601
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :כלכלת סביבה וניהול
INT. TO ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה   |   71148
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

תכניות מיוחדות :בי"ס האוניברסיטאי ללימודי הסביבה
MULTI-DISCIPLINARY WORKSHOP ON ENVIRONMENTAL סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה   |   49600
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
WORKSHOP IN ENVIRONMENTAL PLANNING אולפן בתכנון סביבתי   |   40860
פרויקט 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
INTRODUCTION TO ENVIORONMENTAL SCIENCES - advanced מבוא למדעי הסביבה - מורחב   |   89775
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובה מתודייםהפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
QUANTITATIVE METHODS IN GEOGRAPHY סטטיסטיקה למוסמך לתלמידי גאוגרפיה   |   40801
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
RESEARCH METHODS FOR M.A. שיטות מחקר למ"א   |   40903
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


עבודת גמר למוסמךהפקולטה למדעי הרוח :אחר
MASTERS THESIS עבודת גמר בלימודי מ"א   |   74445
עבודה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


קורסי חובת בחירה שנה ב'
וגם


חובה ללמוד קורס מתקדם מתחומי הממ"ג או החישה מרחוק **דרישת קדם ( ללא הכרת נ"ז לתואר ) : קורס 40942 מבוא לממ"ג **הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
WORKSHOP IN RASTER GIS סדנא בממ"ג ראסטרי   |   40834
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
GIS applications for environmental history resea יישומי ממ"ג למחקר בהיסטוריה סביבתית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   40948
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
Web Cartography מיפוי ברשת
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   40869
פרויקט 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
GIS APPLICATIONS FOR CONSERVATION PLANNING שימושי GIS לקבלת החלטות בשמירת טבע   |   40220
פרויקט 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים
GIS - APPLICATIONS IN PLANNING GIS בשירות התכנון   |   49800
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


סמינרים ושו"סים ** לתלמידי המסלול המחקרי חובת לימוד סמינר אחד והגשת ע.ס. אחת לתלמידי המסלול הלא מחקרי, חובת לימוד שני סמינרים והגשת שתי ע.ס.הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
issues in transport policy סוגיות במדיניות תחבורה   |   40709
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
PLANNING AND LAND POLICY SCENE IN ISRAEL תמורות במדיניות הקרקעית והתכנונית בישראל   |   40831
עבודה בכתב 1.2 ש"ש 2.5 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
THE WATER POLICY IN ISRAEL מדיניות ניהול משאבי המים בישראל
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   40935
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
Climate change and society - Impacts, vulnerability and adaptation שינויי אקלים וחברה: השלכות, פגיעות והסתגלות   |   40959
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
energy, conflict resolution and decision making אנרגיה, קונפליקטים וקבלת החלטות   |   40827
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
Water policy in Israel מדיניות המים בישראל   |   40381
עבודה בכתב 2.2 ש"ש 4.5 נ"ז שנתי
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה ב'
לימודי בחירה- להשלמת הנ"ז לתוארהפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
Environmentalism in Israel: social and political aspects התנועה הסביבתית בישראל: היבטים חברתיים ופוליטיים   |   40233
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
SYNOPTIC CLIMATOLOGY OF THE MEDITERRANEAN קלימטולוגיה סינופטית של מזרח הים-התיכון וישראל   |   40458
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
INTRODUCTION TO SOLID WASTE MANAGEMENT מבוא לניהול פסולת מוצקה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   40622
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.2 ש"ש 2.5 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
ENVIRONMENTAL PLANNING: APPROACHES AND ISSUES תכנון סביבתי:סוגיות וגישות   |   40652
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
OPEN SPACES IN ISRAEL שטחים פתוחים בישראל- סוגיות עיקריות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   40788
פרויקט 1.2 ש"ש 2.5 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
LONGING FOR THE RIVER - SUCCESSES AND IMPEDIMENT געגועים לנחל: הצלחות וחסמים לשיקום נחלים בישראל
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   40946
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים
PLANNING LAW מבוא לדיני תכנון ובנייה   |   49807
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem