מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 18-06-2018

תכניות מיוחדות
דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

בי"ס האוניברסיטאי ללימודי הסביבה (0809)
איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות - מחקרי (8092)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
קורסי חובה בשנים א' או ב'הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
DIFFERENT APPROACHES TO ENVIRONMENTAL POLICIES גישות למדיניות סביבתית במרחב   |   40422
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

תכניות מיוחדות :בי"ס האוניברסיטאי ללימודי הסביבה
MULTI-DISCIPLINARY WORKSHOP ON ENVIRONMENTAL סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה   |   49600
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
M.S.c SEMINAR IN AGRIC. & ENVIRONMENTAL QUALITY סמינר מוסמך באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות   |   73504
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'
במהלך התואר יש לבחור לפחות בשניים מהקורסים הבאים, קורס מכל קטגוריה: קטגורית מבוא למדעי הסביבההפקולטה לחקלאות :מדעי הקרקע והמים
EFFLUENTS - RECLAMATION AND ENVIRONMENTAL IMPLIC קולחים - השבה, השקיה והשלכות סביבתיות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71930
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
ECOLOGICAL PRINCIPLES IN SPATIAL CONSERVATION PL עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71947
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY מיקרוביולוגיה סביבתית   |   71977
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


קטגורית מבוא למדעי החברה-סביבהתכניות מיוחדות :בי"ס האוניברסיטאי ללימודי הסביבה
ENVIRONMENTAL LAW דיני סביבה   |   49601
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :כלכלת סביבה וניהול
INT. TO ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה   |   71148
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


קורסים מומלצים להשלמת מכסת הנ"ז לתואר (על פי דרישות קדם אם קיימות)תכניות מיוחדות :בי"ס האוניברסיטאי ללימודי הסביבה
ENVIRONMENTAL LAW דיני סביבה   |   49601
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
Chemical Ecology in Plant Protection אקולוגיה כימית בהגנת הצומח
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71126
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :כלכלת סביבה וניהול
INT. TO ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה   |   71148
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
BEHAVIORAL ECOLOGY OF POLLINATION אקולוגיה-התנהגותית של האבקה   |   71173
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :כלכלת סביבה וניהול
SELECTED ASPECTS OF THE ECONOMICS OF NATURAL RES כלכלת משאבי טבע למתקדמים   |   71183
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הקרקע והמים
ENVIRONMENTAL BEHAVIOR OF ORGANIC POLLUATANTS התנהגות מזהמים אורגניים בסביבה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71185
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הצמח בחקלאות
PLANT NATURAL PRUDUCTS & PHYTO-REMEDIATION צמחים כאמצעי לייצור חומרי טבע ולטיהור הסביבה   |   71186
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים  

הפקולטה לחקלאות :גידולי שדה וירקות
MODELS AND SIMULATION OF AGRIC. SYSTEMS מודלים לסימולציה של מערכות חקלאיות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71912
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF PLAN היבטים אפידמיולוגיים וסביבתיים של מחלות צמחים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71915
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הקרקע והמים
EFFLUENTS - RECLAMATION AND ENVIRONMENTAL IMPLIC קולחים - השבה, השקיה והשלכות סביבתיות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71930
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
BIOLOGICAL PEST CONTROL הדברה ביולוגית של מזיקים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71939
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :גידולי שדה וירקות
ENVIRONMENTAL ASPECTS IN WEED CONTROL היבטים סביבתיים בהדברת עשבים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71945
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :בעלי חיים ווטרינריה
WATER QUALITY ASSESSMENTIN AQUACULTURE SYSTEMS שיטות להערכת איכות מים במערכות מדגה   |   71946
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
ECOLOGICAL PRINCIPLES IN SPATIAL CONSERVATION PL עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71947
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הקרקע והמים
SOIL CHEMISTRY כימיה של הקרקע   |   71972
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הקרקע והמים
PHYSICALCHEMISTRY AND SURFACE PHENOMENA IN SOIL כימיה פיזיקלית ותופעות שטח פנים בקרקע   |   71973
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY מיקרוביולוגיה סביבתית   |   71977
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
MOLECULAR MICROBIAL ECOLOGY אקולוגיה מולקולרית בחיידקים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   73536
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
R-Programming for the Analysis of Ecological and Environmental Data שימוש בשפת R לניתוח סטטיסטי של נתונים באקולוגיה ובמדעי הסביבה   |   73555
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מטעים וצמחי נוי
FOREST ECOLOGY אקולוגיה של היער
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71116
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
BIOLOGY AND ECOLOGY OF GLOBAL CHANGE שינוי גלובלי - השלכות ביולוגיות ואקולוגיות   |   71976
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem