מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 20-05-2018

 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


בריאות הציבור ורפואה קהילתית (0603)
מינהל וכלכלת בריאות מסלול לא מחקרי (4603)
תואר מוסמך


שנה ב'


קורסי חובה
. חובה ללמוד את הקורסים הבאים.ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
ECONOMICS EVALUATIONS IN MEDICINE הערכות כלכליות ברפואה   |   98440
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
PLANNING AND EVALUATION OF HEALTH SERVICES תכנון שירותי בריאות והערכתם   |   98804
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
PUBLIC HEALTH SEMINAR סמינריון בית הספר לבריאות הציבור   |   98412
השתתפות פעילה 0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
MPH - FINAL EXAM מבחן סופי ללימודי MPH   |   98815
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים  

ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
INTEGRATIVE WORKSHOP IN PUBLIC HEALTH סדנה משולבת בבריאות הציבור   |   98413
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה ב'
יש לבחור לפחות 4 נ"ז מרשימה זו. חובה לבחור שניים מבין הקורסים הבאים (4 נ"ז בסך הכל)ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית - תכנית בינ"ל
Introduction to Public Health Demography מבוא לדמוגרפיה   |   95153
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
STATISTICAL METHODS FOR ANALYSIS OF RATES שיטות סטטיסטיות לניתוח שיעורים ויחסים   |   98435
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
LOGISTIC REGRESSION רגרסיה לוגיסטית   |   98448
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
SURVIVAL ANALYSIS - STATIATICAL METHODS OF RATE ניתוח השרדות   |   98460
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
QUALITATIVE METHODS IN HEALTH AND PUBLIC HEALTH שיטות מחקר איכותניות בתחומי הבריאות ובריאות הציבור   |   98478
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
WORKSHOP IN CLINICAL EPIDEMIOLOGY סדנה באפידמיולוגיה קלינית   |   98479
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
CLINICAL TRIALS ניסויים קליניים   |   98481
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית - תכנית בינ"ל
Selected Topics in Epidemiology פרקים נבחרים באפידמיולוגיה   |   95142
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
Advanced topics in data analysis נושאים מתקדמים בניתוח נתונים ברפואה ובריאות הציבור   |   98449
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה ב'
יש לבחור לפחות 6 נ"ז מרשימה זו. יש ללמוד 8 נ"ז של קורסי בחירה. מתוכם 6 נ"ז לפחות מהרשימה זו. ניתן ללמוד קורס אחד מקורסי הבחירה האחרים של בית הספר.ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
REFORMS IN HEALTH CARE SYSTEMS מערכות בריאות ורפורמות בארץ ובעולם   |   98454
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
BASIS OF MARKETING FOR THE MEDICAL PROFFESSION יסודות השיווק למקצועות הרפואה   |   98475
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
INTRODUCTION TO FINANCING מבוא למימון   |   98476
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
LEGAL ASPECTS OF PUBLIC HEALTH היבטים משפטיים בבריאות הציבור   |   98529
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים  

ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
Public Health Ethics אתיקה בבריאות הציבור   |   98807
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem