מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 20-05-2018

מכינה
 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


מכינה מסלול רוח-חברה (0870)
מכינה במסלול רוח חברה (8870)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובת בחירה שנה א'
מיומנויות הכתיבה האקדמית- מבין הרשימה הבאה עליך לבחור את הרמה אליה התקבלתמכינה :מכינה מסלול רוח-חברה
ACADEMIC WRITING מיומ' הכת' האקדמית רו"ח-רמה ג-ד   |   01140
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

מכינה :מכינה מסלול רוח-חברה
ACADEMIC WRITING מיומ' הכת' האקדמית רו"ח-רמה א-ב   |   01110
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  


אנגלית-מבין הרשימה הבאה עליך לבחור את הרמה אליה התקבלתמכינה :מכינה מסלול רוח-חברה
ENGLISH אנגלית רו"ח רמה א (סמ' א')   |   01210
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  


וא


מתמטיקה-מבין הרשימה הבאה עליך לבחור את הרמה אליה התקבלתמכינה :מכינה מסלול רוח-חברה
MATHEMATICS מתמטיקה רו"ח רמה ב   |   01320
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 6 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

מכינה :מכינה מסלול רוח-חברה
MATHEMATICS מתמטיקה רו"ח רמה א   |   01310
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 6 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem