מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 20-05-2018

מכינה
 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


מכינה מסלול מדעי ההתנהגות (0840)
מכינה במסלול מדעי הרוח והחברה מוגבר (8840)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
מיומנויות הכתיבה האקדמיתמכינה :מכינה מסלול מדעי ההתנהגות
ACADEMIC WRITING מיומ' הכת' האקדמית ח' מוגבר   |   01115
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

מכינה :מכינה מסלול מדעי ההתנהגות
PRE ACADEMIC STUDIES מדעי ההתנהגות   |   01075
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  


קורסי חובת בחירה שנה א'
אנגלית-מבין הרשימה הבאה עליך לבחור את הרמה אליה התקבלתמכינה :מכינה מסלול רוח-חברה
ENGLISH אנגלית רו"ח רמה א (סמ' א')   |   01210
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  


וא


מתמטיקה-מבין הרשימה הבאה עליך לבחור את הרמה אליה התקבלתמכינה :מכינה מסלול רוח-חברה
MATHEMATICS מתמטיקה רו"ח רמה א   |   01310
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 6 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

מכינה :מכינה מסלול רוח-חברה
MATHEMATICS מתמטיקה רו"ח רמה ב   |   01320
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 6 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  


וא


מתמטיקה-מבין הרשימה הבאה עליך לבחור את הרמה אליה התקבלת,קורסי בחירה- עליך לבחור קורס אחד מבין הרשימה הבאהמכינה :מכינה מסלול רוח-חברה
INTRODUCTION TO WESTERN CULTUR מבוא לחשיבה היסט', פרקים בת' המערב   |   01043
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 5 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

מכינה :מכינה מסלול רוח-חברה
INTRODUCTION TO WESTERN CULTUR-PAPER עבודה עצמית בתרבות המערב   |   01044
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

מכינה :מכינה מסלול רוח-חברה
FINAL PAPER IN POLITICS AND GOVERNMENT עבודה עצמית בממשל ופוליטיקה   |   01084
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

מכינה :מכינה מסלול רוח-חברה
POLITICS AND GOVERNMENT ממשל ופוליטיקה, תולדות המחשבה המדינית   |   01083
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 5 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem