מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 20-05-2018

מכינה
 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


מכינה - מסלול טבע (0820)
מכינה במסלול מדעים מדוייקים והנדסה (8850)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובת בחירה שנה א'
מיומנויות הכתיבה האקדמית- מבין הרשימה הבאה עלייך לבחור את הרמה אליה התקבלת:מכינה :מכינה - מסלול טבע
ACADEMIC WRITING מיומנויות הכתיבה האקדמית טבע רמה א   |   01410
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

מכינה :מכינה - מסלול טבע
ACADEMIC WRITING מיומ' הכת' האקדמית ט רמה ב   |   01420
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

מכינה :מכינה - מסלול טבע
ACADEMIC WRITING מיומ' הכת' האקדמית ט רמה ג   |   01430
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

מכינה :מכינה - מסלול טבע
ACADEMIC WRITING מיומ' הכת' האקדמית ט רמה ד   |   01440
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  


אנגלית- מבין הרשימה הבאה עלייך לבחור את הרמה אליה התקבלת:מכינה :מכינה - מסלול טבע
ENGLISH אנגלית טבע רמה א   |   01335
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

מכינה :מכינה - מסלול טבע
ENGLISH אנגלית רמת פטור ט+ח סמ' א   |   01336
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

מכינה :מכינה - מסלול טבע
ENGLISH אנגלית טבע רמה ב   |   01340
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

מכינה :מכינה - מסלול טבע
ENGLISH אנגלית רמה ג טבע   |   01345
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

מכינה :מכינה - מסלול טבע
ENGLISH אנגלית טבע רמה ד/ה   |   01355
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 5 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  


וא


מתמטיקה - מבין הרשימה הבאה עליך לבחור את הרמה אליה התקבלת:מכינה :מכינה - מסלול טבע
MATHEMATICS מתמטיקה טבע רמה א   |   01450
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 6 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  


וא


קורסי בחירה- עליך לבחור קורס אחד מבין הרשימה הבאה לפי הרמה אליה התקבלת:מכינה :מכינה - מסלול טבע
PHYSICS פיסיקה - רמה א   |   01150
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 7 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem