מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2018-2019 ( תשע"ט )
תאריך עדכון 22-07-2018

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח
דף 1 מתוך 5

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3   4   5  העמוד הבא העמוד הבא

מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע (0597)
מדעי המח: חישוב ועיבוד מידע - ישיר לדוקטורט (7060)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובהמרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
PHYSIOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM A פיסיולוגיה של מערכת העצבים א   |   76900
משך הבחינה: 4.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
RESEARCH TECHNIQUES IN NEUROBIOLOGY שיטות מחקר בנוירוביולוגיה   |   76905
פרויקט 3.8 ש"ש 7.5 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
THEORETICAL AND COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE A תאוריה של חישוב עצבי א   |   76908
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
COLLOQUIUM IN BREAIN SCIENCES קולוקוויום במדעי המוח   |   76920
השתתפות פעילה 0 ש"ש 0 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים  

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
TUTORIAL COURSE: SELECTIVE TOPICS IN NEURAL COMPUTATION קורס טיוטוריאלי: נושאים נבחרים בחישוביות עצבית   |   76943
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
THE MOLECULAR BASIS OF NEURONAL PROCESSING הבסיס המולקולרי של תהליכים עצביים   |   76932
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
HUMAN NEUROSCIENCE METHODS שיטות בחקר המוח בבני אדם
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   76987
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
CALCULUS AND PROBABILITY FOR NEUROSCIENCE חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והסתברות למדעי המוח   |   76991
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
LINEAR ALGEBRA FOR NEUROSCIENCE אלגברה לינארית למדעי המוח   |   76992
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים  

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
HUMAN NEUROSCIENCE METHODS שיטות בחקר המוח בבני אדם   |   76993
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'
קורסי רקע - חובה לתלמידים שלא למדו את הקורסים בעבר.מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
BRAIN,NEURONS AND EVERYTHING IN BETWEEN מח, נוירונים ומה שביניהם   |   76961
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
לימודי בחירה - "מדעי המח: חישוב ועיבוד מידע" - ניתנים אחת לשנתיים:מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
HUMAN VISION: A COMPUTATIONAL APPROACH ראיה אנושית: גישה חישובית   |   76921
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
LAB ROTATION סבב מעבדות   |   76922
פרויקט 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
DYNAMICAL SYSTEMS AND THE NEURON מערכות דינאמיות ותא העצב   |   76931
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
THE BIOLOGICAL BASIS OF NEURODEGENERATIVE DISEASES הבסיס הביולוגי למחלות ניוון עצבי   |   76937
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
RECENT DEVELOPMENTS IN MOLECULAR NEUROSCIENCE התפתחויות במדעי המוח המולקולרים   |   76952
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
MODELING NEURONS AND NEURONAL NETWORKS מודלים של תאי עצב ורשתות נוירונים   |   76956
רפרט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים  

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
UNCOVERING PRINCIPLES OF HUMAN VISION USING FMRI שמוש בטכניקות דימות לפענוח עקרונות יסוד במערכת הראיה האנושית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   76962
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
HUMAN NEUROSCIENCE METHODS - LAB מעבדה בשיטות בחקר המוח בבני אדם
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   76988
מעבדה 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גנטיקה
Systems Biology ביולוגיה מערכתית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   88893
פרוסמינריון 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
ADVANCED MATLAB COURSE קורס מתקדם ב- Matlab   |   76994
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


רשימת קורסי בחירה בנוירוביולוגיה:הפקולטה למדעי הטבע :מדעי החיים (ביולוגיה)
TOPICS IN NEUROBIOLOGY נושאים מרכזיים בנוירוביולוגיה   |   72633
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי החיים (ביולוגיה)
Advanced Biostatistics ביוסטטיסטיקה מתקדמת   |   72920
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי המח וההתנהגות
Introduction to signal processing and data analysis מבוא לעיבוד אותות וניתוח נתונים   |   78852
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


לימודי בחירה - מדעי הרפואה:ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Ethical Use Of Laboratory Animals In Biomed. Sci שימוש אתי בחיות מעבדה במדעים הביו-רפואיים   |   94810
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Principles of Magnetic Resonance Neuro-Imaging עקרונות הדמיה מגנטית עצבית   |   98121
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Development of Nervous System התפתחות מערכת העצבים - היבטים תאיים ומולקולריים   |   98122
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Mechanisims of pain perception and perpetuation למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה-מנגנונים של קליטה והנצחת כאב כמודל לפיתו
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   98105
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Highlights of Neurological Sciences: Basic & Clinical פרקים נבחרים במדעי הנוירולוגיה: אספקטים בסיסיים וקליניים   |   98827
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3   4   5  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem