מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 20-03-2018

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח
דף 1 מתוך 9

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3   4   5   6   7   8   9  העמוד הבא העמוד הבא

מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע (0597)
מדעי המח: חישוב ועיבוד מידע - ישיר לדוקטורט (7060)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובהמרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
PHYSIOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM A פיסיולוגיה של מערכת העצבים א   |   76900
משך הבחינה: 4.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
RESEARCH TECHNIQUES IN NEUROBIOLOGY שיטות מחקר בנוירוביולוגיה   |   76905
פרויקט 3.8 ש"ש 7.5 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
THEORETICAL AND COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE A תאוריה של חישוב עצבי א   |   76908
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
COGNITIVE PROCESSES תהליכים קוגניטיביים א'
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   76912
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
COLLOQUIUM IN BREAIN SCIENCES קולוקוויום במדעי המוח   |   76920
השתתפות פעילה 0 ש"ש 0 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים  

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
TUTORIAL COURSE: SELECTIVE TOPICS IN NEURAL COMPUTATION קורס טיוטוריאלי: נושאים נבחרים בחישוביות עצבית   |   76943
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
THE MOLECULAR BASIS OF NEURONAL PROCESSING הבסיס המולקולרי של תהליכים עצביים   |   76932
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
HUMAN NEUROSCIENCE METHODS שיטות בחקר המוח בבני אדם
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   76987
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
CALCULUS AND PROBABILITY FOR NEUROSCIENCE חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והסתברות למדעי המוח   |   76991
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
LINEAR ALGEBRA FOR NEUROSCIENCE אלגברה לינארית למדעי המוח   |   76992
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים  

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
HUMAN NEUROSCIENCE METHODS שיטות בחקר המוח בבני אדם   |   76993
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'
קורסי רקע - חובה לתלמידים שלא למדו את הקורסים בעבר.מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
INTRODUCTION TO ANALYTICAL AND COMPUTATIONAL MET מבוא לשיטות אנליטיות וחישוביות במדעי המוח
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   76930
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
BRAIN,NEURONS AND EVERYTHING IN BETWEEN מח, נוירונים ומה שביניהם   |   76961
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
לימודי בחירה - "מדעי המח: חישוב ועיבוד מידע" - ניתנים אחת לשנתיים:מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
HUMAN VISION: A COMPUTATIONAL APPROACH ראיה אנושית: גישה חישובית   |   76921
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
LAB ROTATION סבב מעבדות   |   76922
פרויקט 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים  

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
COMPUTATIONAL APPROACHES IN CLINICAL NEUROPSYCHI יישומים חישוביים בנוירופסיכיאטריה קלינית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   76925
השתתפות פעילה 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
DYNAMICAL SYSTEMS AND THE NEURON מערכות דינאמיות ותא העצב   |   76931
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
THE BIOLOGICAL BASIS OF NEURODEGENERATIVE DISEASES הבסיס הביולוגי למחלות ניוון עצבי   |   76937
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
ADVANCED SUBJECTS IN THE AUDITORY SYSTEM נושאים מתקדמים במערכת השמיעה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   76951
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
RECENT DEVELOPMENTS IN MOLECULAR NEUROSCIENCE התפתחויות במדעי המוח המולקולרים   |   76952
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
MODELING NEURONS AND NEURONAL NETWORKS מודלים של תאי עצב ורשתות נוירונים   |   76956
רפרט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים  

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
CORTEX קורטקס
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   76958
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
UNCOVERING PRINCIPLES OF HUMAN VISION USING FMRI שמוש בטכניקות דימות לפענוח עקרונות יסוד במערכת הראיה האנושית   |   76962
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
THE NOBEL PRIZE IN NEUROSCIENCE פרס הנובל במדעי המוח
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   76983
עבודה סמינריוני 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
HUMAN NEUROSCIENCE METHODS - LAB מעבדה בשיטות בחקר המוח בבני אדם
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   76988
מעבדה 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גנטיקה
Systems Biology ביולוגיה מערכתית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   88893
פרוסמינריון 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
ADVANCED MATLAB COURSE קורס מתקדם ב- Matlab   |   76994
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


רשימת קורסי בחירה בנוירוביולוגיה:הפקולטה למדעי הטבע :מדעי החיים (ביולוגיה)
TOPICS IN NEUROBIOLOGY נושאים מרכזיים בנוירוביולוגיה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   72633
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח :מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
THE NOBEL PRIZE IN NEUROSCIENCE פרס הנובל במדעי המוח
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   76983
עבודה סמינריוני 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3   4   5   6   7   8   9  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem