מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 18-06-2018

הפקולטה לחקלאות
דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות (0728)
איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות - לא מחקרי (2841)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובההפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
DIFFERENT APPROACHES TO ENVIRONMENTAL POLICIES גישות למדיניות סביבתית במרחב   |   40422
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

תכניות מיוחדות :בי"ס האוניברסיטאי ללימודי הסביבה
MULTI-DISCIPLINARY WORKSHOP ON ENVIRONMENTAL סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה   |   49600
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
M.S.c SEMINAR IN AGRIC. & ENVIRONMENTAL QUALITY סמינר מוסמך באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות   |   73504
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


יש לבחור סמינר נוסף מכל חוג שהואהפקולטה לחקלאות :מדעי הצמח בחקלאות
SEMINAR IN PLANT SCIENCES IN AGRICULTURE סמינר מוסמך במדעי הצמח בחקלאות   |   71120
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הקרקע והמים
M.S.c SEMINAR IN SOIL AND WATER SCIENCES סמינר מוסמך במדעי הקרקע והמים   |   71133
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :בעלי חיים ווטרינריה
M.S.c SEMINAR IN ANIMAL SCIENCES & VETERINARY סמינר מוסמך במדעי בעלי-חיים ווטרינריה   |   71157
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
M.S.c SEMINAR IN AGROECOLOGY AND PLANT HEALTH סמינר מוסמך באגרואקולוגיה ובריאות הצמח   |   71193
השתתפות פעילה 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הקרקע והמים
M.S.c SEMINAR IN SOIL AND WATER SCIENCES סמינר מוסמך במדעי הקרקע והמים   |   71199
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
M.S.c SEMINAR IN AGROECOLOGY AND PLANT HEALTH סמינר מוסמך באגרואקולוגיה ובריאות הצמח   |   71960
השתתפות פעילה 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'
במהלך התואר יש לבחור קורס אחד מבין הקורסים הבאים (עדיפות לקחת קורס מכל תת-קטגוריה): קטגורית מבוא למדעי הסביבההפקולטה לחקלאות :מדעי הקרקע והמים
EFFLUENTS - RECLAMATION AND ENVIRONMENTAL IMPLIC קולחים - השבה, השקיה והשלכות סביבתיות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71930
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
ECOLOGICAL PRINCIPLES IN SPATIAL CONSERVATION PL עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71947
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY מיקרוביולוגיה סביבתית   |   71977
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


קטגורית מדעי החברה-סביבהתכניות מיוחדות :בי"ס האוניברסיטאי ללימודי הסביבה
ENVIRONMENTAL LAW דיני סביבה   |   49601
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :כלכלת סביבה וניהול
INT. TO ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה   |   71148
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

תכניות מיוחדות :בי"ס האוניברסיטאי ללימודי הסביבה
ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY פסיכולוגיה סביבתית   |   49625
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים  


וגם


קורסים מומלצים להשלמת מכסת הנ"ז לתוארתכניות מיוחדות :בי"ס האוניברסיטאי ללימודי הסביבה
ENVIRONMENTAL LAW דיני סביבה   |   49601
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
Chemical Ecology in Plant Protection אקולוגיה כימית בהגנת הצומח
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71126
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :כלכלת סביבה וניהול
INT. TO ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה   |   71148
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
BEHAVIORAL ECOLOGY OF POLLINATION אקולוגיה-התנהגותית של האבקה   |   71173
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :כלכלת סביבה וניהול
SELECTED ASPECTS OF THE ECONOMICS OF NATURAL RES כלכלת משאבי טבע למתקדמים   |   71183
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הקרקע והמים
ENVIRONMENTAL BEHAVIOR OF ORGANIC POLLUATANTS התנהגות מזהמים אורגניים בסביבה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71185
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הצמח בחקלאות
PLANT NATURAL PRUDUCTS & PHYTO-REMEDIATION צמחים כאמצעי לייצור חומרי טבע ולטיהור הסביבה   |   71186
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים  

הפקולטה לחקלאות :גידולי שדה וירקות
MODELS AND SIMULATION OF AGRIC. SYSTEMS מודלים לסימולציה של מערכות חקלאיות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71912
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF PLAN היבטים אפידמיולוגיים וסביבתיים של מחלות צמחים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71915
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הקרקע והמים
EFFLUENTS - RECLAMATION AND ENVIRONMENTAL IMPLIC קולחים - השבה, השקיה והשלכות סביבתיות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71930
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
BIOLOGICAL PEST CONTROL הדברה ביולוגית של מזיקים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71939
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :גידולי שדה וירקות
ENVIRONMENTAL ASPECTS IN WEED CONTROL היבטים סביבתיים בהדברת עשבים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71945
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :בעלי חיים ווטרינריה
WATER QUALITY ASSESSMENTIN AQUACULTURE SYSTEMS שיטות להערכת איכות מים במערכות מדגה   |   71946
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
ECOLOGICAL PRINCIPLES IN SPATIAL CONSERVATION PL עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71947
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem