מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 18-06-2018

הפקולטה למדעי החברה
דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

התמחות בניהול, תכנון ומד" הסביבה (8024)
התמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה- מוסמך לא מחקרי (7867)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
תלמיד שלמד את קורס 89775 במסגרת התואר הראשון יהיה פטור מהקורס וישלים נ"ז בלימודי בחירה; מומלץ ללמוד בשנה א' את קורסים 40422 ו-89775 ובשנה ב' את קורס 49600הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
DIFFERENT APPROACHES TO ENVIRONMENTAL POLICIES גישות למדיניות סביבתית במרחב   |   40422
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
WORKSHOP IN ENVIRONMENTAL PLANNING אולפן בתכנון סביבתי   |   40860
פרויקט 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

תכניות מיוחדות :בי"ס האוניברסיטאי ללימודי הסביבה
ENVIRONMENTAL LAW דיני סביבה   |   49601
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
INTRODUCTION TO ENVIORONMENTAL SCIENCES - advanced מבוא למדעי הסביבה - מורחב   |   89775
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

תכניות מיוחדות :בי"ס האוניברסיטאי ללימודי הסביבה
MULTI-DISCIPLINARY WORKSHOP ON ENVIRONMENTAL סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה   |   49600
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
DEPARTMENTAL SEMINAR סמינריון מחלקתי   |   40849
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'
סמינר חובה ( אחד מבין הבאים ); לתלמידי גאוגרפיה והתמחות - יוכר כסמינר בגאוגרפיההפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
issues in transport policy סוגיות במדיניות תחבורה   |   40709
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
PLANNING AND LAND POLICY SCENE IN ISRAEL תמורות במדיניות הקרקעית והתכנונית בישראל   |   40831
עבודה בכתב 1.2 ש"ש 2.5 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
THE WATER POLICY IN ISRAEL מדיניות ניהול משאבי המים בישראל
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   40935
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
Climate change and society - Impacts, vulnerability and adaptation שינויי אקלים וחברה: השלכות, פגיעות והסתגלות   |   40959
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
energy, conflict resolution and decision making אנרגיה, קונפליקטים וקבלת החלטות   |   40827
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
Water policy in Israel מדיניות המים בישראל   |   40381
עבודה בכתב 2.2 ש"ש 4.5 נ"ז שנתי
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
Environmentalism in Israel: social and political aspects התנועה הסביבתית בישראל: היבטים חברתיים ופוליטיים   |   40233
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
SYNOPTIC CLIMATOLOGY OF THE MEDITERRANEAN קלימטולוגיה סינופטית של מזרח הים-התיכון וישראל   |   40458
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
INTRODUCTION TO SOLID WASTE MANAGEMENT מבוא לניהול פסולת מוצקה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   40622
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.2 ש"ש 2.5 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
ENVIRONMENTAL PLANNING: APPROACHES AND ISSUES תכנון סביבתי:סוגיות וגישות   |   40652
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
OPEN SPACES IN ISRAEL שטחים פתוחים בישראל- סוגיות עיקריות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   40788
פרויקט 1.2 ש"ש 2.5 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
LONGING FOR THE RIVER - SUCCESSES AND IMPEDIMENT געגועים לנחל: הצלחות וחסמים לשיקום נחלים בישראל
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   40946
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים
PLANNING LAW מבוא לדיני תכנון ובנייה   |   49807
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים
PLANNING AND ENVIRONMENTAL QUALITY תכנון מרחבי ואיכות הסביבה   |   49863
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
REGIONAL PLANNING & DEVELOPMENT-ENVIRONMENTAL AS תכנון ופיתוח אזורי - היבטים סביבתיים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   73544
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
conservation biology אקולוגיה של שמירת הטבע   |   90820
עבודה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
Surface Water Hydrology: Processes, Observations and Models הידרולוגיה של מים עיליים: תהליכים, תצפיות ומודלים.   |   70352
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
Transport planning and models תכנון תחבורה ומודלים   |   40944
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
Public transport planning תכנון תחבורה ציבורית   |   40947
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
Multi-Party Environmental Conflict Workshop סדנה בניהול קונפליקטים סביבתיים רב -צדדים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   40949
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
The transition to a low carbon society: a 3-day field workshop in the desert המעבר לחברה דלת פחמן: שלושה ימים מחנה מחקר בערבה   |   40825
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
TRANSBOUNDARY NATURAL RESOURCES MANAGEMENT יישוב סכסוכים סביבתיים חוצי גבולות בעידן של תמורות גאופוליטיות   |   40965
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
Regulation of the Marine Environment in Israel רגולציה של הסביבה הימית בישראל   |   40674
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem