אתר אבני פינה תוכנית "אבני פינה"

מוצג שנתון תשע"ט כאופציה ראשונה.

ניתן לצפות בשנתונים משנים קודמות דרך חלונית בחירת שנה שבכותרת.

חלק מהנתונים המוצגים בשנתון אינם סופיים וייתכנו שינויים

על מנת להציג תכניות לימודים שלמות יש לבחור בפקולטה,חוג,מסלול מינימום ( יש שנים שלא היו מסלולים בחוגים לכן לא ניתן לבחור מסלול בשנים האלו ). ניתן להתמקד גם בתואר ובשנה לתואר. אפשר לשלב בחיפוש או בנפרד מילים על שדות מוגדרים ו/או חתכים נוספים לחיפוש מתקדם.