מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2018-2019 ( תשע"ט )
תאריך עדכון 18-12-2018

הפקולטה למדעי החברה
דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

סטטיסטיקה (0320)
סטטיסטיקה מוסמך לא מחקרי (7420)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובההפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
ADVANCED STATISTICAL MODELS A מודלים סטטיסטיים למתקדמים א   |   52801
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
ADVANCED STATISTICAL MODELS B מודלים סטטיסטיים למתקדמים ב   |   52805
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
PROBABILITY AND RANDOM PROCESSES הסתברות ותהליכים מקריים   |   52817
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
COMPUTATIONAL METHODS IN NONLINEAR OPTIMIZATION שיטות חישוביות בתכנון לא לינארי   |   52879
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
קורס חובה לתלמידי מגמה לביוסטטיסטיקה (ניתן ללמוד בשנה א' או ב')הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
BIOSTATISTICAL METHODS שיטות ביוסטטיסטיות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52755
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה למגמה 'שיטות סטטיסטיות'הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
MODERN STATISTICAL TOPICS נושאים בסטטיסטיקה מודרנית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52502
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
MODERN STATISTICAL DATA ANALYSIS עיבוד נתונים בסטטיסטיקה מודרנית   |   52311
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
INTRO. TO OPERATIONS RES.-DETERMINISTIC MODELS מבוא לחקר ביצועים - מודלים דטרמיניסטיים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52530
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
INTRO. TO OPERATIONS RES.-STOCHASTIC MODELS מבוא לחקר ביצועים - מודלים סטוכסטיים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52531
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
statistical methods in insurance שיטות סטטיסטיות בביטוח
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52613
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
CATEGORICAL DATA ANALYSIS ניתוח נתונים קטגוריים   |   52700
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
PRINCIPLES OF EXPT DESIGN & SAMPLING METHODS עקרונות תכנון ניסויים ושיטות דגימה   |   52710
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
stochastic processes in insurance תהליכים מקריים ויישומיהם בביטוח
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52730
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
TOPICS IN ESTIMATION FROM SAMPLE FROM SURVEYS נושאים נבחרים באמידה בסקרי דגימה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52750
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
BIOSTATISTICAL METHODS שיטות ביוסטטיסטיות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52755
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
APPLIED PROBABILITY הסתברות יישומית   |   52819
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Finance and Investment מימון והשקעות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52828
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Statistical Evolutionary Genomics גנומיקה אבולוציונית סטטיסטית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52887
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Contingencies תיאוריית סיכוני חיים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52725
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Selective Inference הסקה סלקטיבית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52920
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Financial Economics כלכלה פיננסית   |   52535
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
TIME SERIES ANALYSIS ניתוח סדרות עתיות   |   52640
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
VARIANCE ESTIMATION IN SAMPLING FROM FINITE POPULATION אמידת שונות בדגימה מאוכולוסיות סופיות   |   52747
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Time series theory and methods סדרות עתיות- תיאוריה ושיטות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52923
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Advanced Topics in Clinical Trials נושאים נבחרים בניסויים קליניים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52921
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Data driven service networks רשתות שירות מונחות נתונים   |   52927
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
LINEAR PROGRAMMING תכנון לינארי   |   52814
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Statistical learning and data analysis למידה סטטיסטית וניתוח נתונים   |   52525
בחינת בית 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Personal Genomics גנומיקה אישית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52634
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem