מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2018-2019 ( תשע"ט )
תאריך עדכון 21-10-2018

הפקולטה למדעי החברה
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

סטטיסטיקה (0320)
סטטיסטיקה-בוגר-דו חוגי (7400)
שנה א'


קורסי חובההפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
BASIC PROBABILITY יסודות ההסתברות   |   52220
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Introduction to Programming מבוא לתכנות   |   52304
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :כלכלה
MATH FOR ECONOMISTS A1 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לכלכלנים א'   |   57121
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :כלכלה
MATH FOR ECONOMISTS A2 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לכלכלנים ב'   |   57122
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אחר
INFORMATION & LIBRARY RESOURCES הדרכה בשימוש בספרייה - קורס מתוקשב   |   74122
השתתפות פעילה 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  


קורסי בחירה שנה א'
אפיק מעבר לכלכלה. שימו לב: קורסים אלה אינם נכללים במניין הנ"זים לתואר במחלקה לסטטיסטיקה. תנאי המעבר מפורטים באתר הרישום של האוניברסיטה http://info.huji.ac.il/bachelor/Statisticsהפקולטה למדעי החברה :כלכלה
INTRODUCTION TO ECONOMICS I (MICRO) מבוא לכלכלה א (מיקרו)   |   57107
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :כלכלה
INTRODUCTION TO ECONOMICS II (MACRO) מבוא לכלכלה ב (מקרו)   |   57108
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובההפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
PRINCIPLES AND APPLICATIONS IN STAT ANALYSIS עקרונות ויישומים בניתוח סטטיסטי   |   52221
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Linear Algebra for Statistics אלגברה לינארית לסטטיסטיקאים   |   52322
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Probability for Statistics students הסתברות לסטטיסטיקאים   |   52324
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
REGRESSION AND STATISTICAL MODELS רגרסיה ומודלים סטטיסטיים   |   52571
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובה להדגש במדע הנתוניםהפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Data Analysis with R ניתוח נתונים עם R   |   52414
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Data structures and algorithms מבני נתונים ואלגוריתמים   |   52411
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה ב'
. במהלך התואר יש ללמוד קורסי בחירה בהיקף 11 נ"ז בשנים ב' או ג'. למעט תלמידים שעושים את ההדגש במדע הנתונים שילמדו 3 נ"ז בחירה בשנה ג' (מתוך קורסי בחירה ייעודיים להדגש).הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
INTRO. TO OPERATIONS RES.-DETERMINISTIC MODELS מבוא לחקר ביצועים - מודלים דטרמיניסטיים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52530
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Advanced Topics in Mathematics for Students of Statistics B נושאים מתקדמים במתמטיקה לסטטיסטיקאים ב'   |   52617
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Introduction to the mathematics of actuarial ris מבוא למתמטיקה של ניהול סיכונים בביטוח
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52721
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Data Analysis with R ניתוח נתונים עם R   |   52414
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
How (not) to lie with statistics איך (לא) לשקר בסטטיסטיקה   |   52910
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Advanced Topics in Mathematics for Students of Statistics A נושאים מתקדמים במתמטיקה לסטטיסטיקאים א'   |   52550
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Data structures and algorithms מבני נתונים ואלגוריתמים   |   52411
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
INTRODUCTION TO ACTUARY מבוא לאקטואריה   |   52007
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ג'


קורסי חובההפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
STATISTICAL MODELS & THEIR ANALYSIS (SOC. SCI.) מודלים סטטיסטיים ויישומיהם   |   52518
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
STATISTICS LAB מעבדה בסטטיסטיקה   |   52568
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Project פרויקט   |   52500
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה ג'
. במהלך התואר חובה ללמוד קורסי בחירה בהיקף 9 נ"ז. לתשומת לבכם - תלמידים לתואר בוגר בפקולטה למדעי החברה מחוייבים במסגרת קורסי הבחירה לתואר בלימוד קורס בשפה האנגלית בהיקף של 2 נ"ז לפחות (במידה ושני חוגי הלימוד במדעי החברה, יוכלו התלמידים לבחור באיזה מהחוגים ילמדו את הקורס באנגלית)הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
MODERN STATISTICAL TOPICS נושאים בסטטיסטיקה מודרנית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52502
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
INTRO. TO OPERATIONS RES.-DETERMINISTIC MODELS מבוא לחקר ביצועים - מודלים דטרמיניסטיים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52530
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
INTRO. TO OPERATIONS RES.-STOCHASTIC MODELS מבוא לחקר ביצועים - מודלים סטוכסטיים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52531
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
GENERALIZED LINEAR MODELS מודלים לינארים מוכללים   |   52542
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Advanced Topics in Mathematics for Students of Statistics B נושאים מתקדמים במתמטיקה לסטטיסטיקאים ב'   |   52617
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem