מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 16-01-2018

הפקולטה לרפואת שיניים
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש (0617)
מדעי רפואת השיניים מוסמך (5617)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובת בחירה שנה א'הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Challenges and Applications in Skeletal Tissue E אתגרים ויישומים בהנדסת רקמות השלד
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   97926
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
Selected topics from the front of current microbiology פרקים נבחרים מחזית המיקרוביולוגיה היום   |   97928
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
MOLECULAR THECHNIQUES IN ORAL MICROBIOLOGY RESER שיטות מולקולריות במחקר מיקרוביולוגיה אוראלית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   97929
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
NOVEL PATHOGEN IMMUNE EVASION STRATEGIES אסטרטגיות פטוגן להתגברות על תגובת המאחסן:היבטים חדשניים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   97930
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
biofilms:in medicine,dental medicineand else where ביופילמים: ברפואת שיניים,ברפואה,ובכל מקום   |   97931
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
regulation of the inflammatory response by Langerhans cells התגובה הדלקתית וויסותה על ידי תאי לנגרהנס   |   97932
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
Research topics in developmental Biology and Den פרקים נבחרים: ביולוגיה התפתחותית ברפואה ורפואת שיניים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   97940
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
Cell mechanics and movements מכניקה ותנועה של תאים   |   97956
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
Epigenetic regulation in disease מנגנוני ויסות אפיגנטיים במחלות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   97957
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
BIOTECHNOLOGICAL ASP. IN CRANIOFACIAL COMPLEX היבטים ביוטכנולוגיים במכלול הקרניופסציאלי   |   97962
פרויקט 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Physiology & Pathophysiology of Heat Stress פיזיולוגיה ופתופיזיולוגיה של עקות חום והערכת הסביבה התרמית   |   94407
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
Selected topics from the front of current microbiology פרקים נבחרים מחזית המיקרוביולוגיה היום   |   97928
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
young meeting המפגש הצעיר   |   97933
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
BIOMECH. PRINC. & APPL. IN THE CRANIOFACIAL SYST עקרונות ביומכניקה ויישומם במערכת הקרניופסציאלית   |   97946
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
DEVELOPMENT AND FUNCTION OF OCCLUSION התפתחות ותפקוד הסגר
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   97948
1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
Methods of Anthropometry and Osteology שיטות אנטרופומטריות ואוסטיאלוגיות   |   97984
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
Advanced Topics in Research Methodology נושאים מתקדמים בשיטות מחקר
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   97990
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
Human Evolution אבולוציה של האדם
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   97998
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
Imaging methods in Orthodontics שיטות הדמיה באורתודונטיה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   97999
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Frontiers in Dental Research חידושים במחקרים דנטליים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   97936
השתתפות פעילה 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  


שנה ב'


קורסי חובת בחירה שנה ב'הפקולטה למדעי הרוח :אחר
MASTERS THESIS עבודת גמר בלימודי מ"א   |   74445
עבודה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Challenges and Applications in Skeletal Tissue E אתגרים ויישומים בהנדסת רקמות השלד
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   97926
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
Selected topics from the front of current microbiology פרקים נבחרים מחזית המיקרוביולוגיה היום   |   97928
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
MOLECULAR THECHNIQUES IN ORAL MICROBIOLOGY RESER שיטות מולקולריות במחקר מיקרוביולוגיה אוראלית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   97929
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
NOVEL PATHOGEN IMMUNE EVASION STRATEGIES אסטרטגיות פטוגן להתגברות על תגובת המאחסן:היבטים חדשניים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   97930
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
biofilms:in medicine,dental medicineand else where ביופילמים: ברפואת שיניים,ברפואה,ובכל מקום   |   97931
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
regulation of the inflammatory response by Langerhans cells התגובה הדלקתית וויסותה על ידי תאי לנגרהנס   |   97932
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
Research topics in developmental Biology and Den פרקים נבחרים: ביולוגיה התפתחותית ברפואה ורפואת שיניים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   97940
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש
Cell mechanics and movements מכניקה ותנועה של תאים   |   97956
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem