מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 20-05-2018

הפקולטה לרפואת שיניים
דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

רפואת שיניים (0611)
רפואת שיניים - לימודים קליניים (6611)
תואר מוסמך


שנה ד'


קורסי חובההפקולטה לרפואה :רפואה
HEMATOLOGY המטולוגיה- מבוא שנה ד'   |   96706
משך הבחינה: 1.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Basic Skills / Fixed Partial denture - part A מיומנויות יסוד/תח"ק - חלק א'   |   97321
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Basic Skills / Occlusion - Part A מיומנויות יסוד/סגר א'   |   97322
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 2.2 ש"ש 4.5 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Basic Skills / Fixed Partial denture - part B מיומנויות יסוד/תח"ק - חלק ב'   |   97329
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Basic Skills / Occlusion - Part B מיומנויות יסוד/סגר - ב'   |   97330
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 2.2 ש"ש 4.5 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Advanced course imaging and interpretation דימות פנים ולסתות קורס מתקדם ופענוח   |   97708
משך הבחינה: 2.50 ש' מבחן ממוחשב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Oral Surgery כירורגיה - שנה ד'   |   97711
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
ORTHODONTICS - 4th year אורתודונטיה - שנה ד'   |   97716
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.2 ש"ש 5 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
ORAL Medicine רפואת הפה   |   97733
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.9 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
PERIODONTICS פריודונטיה - שנה ד'   |   97752
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3.2 ש"ש 6.5 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
LOCAL ANASTHESIA אלחוש - שנה ד'   |   97753
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
ENDODONTICS אנדודונטיה - שנה ד'   |   97755
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Practice in Clinical Radiologic interpretation - Part 1 התנסות קלינית בפענוח רנטגני - חלק 1   |   97756
עבודה שוטפת 1.5 ש"ש 3 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
OROFACIAL PAIN כאב פנים ולסתות - שנה ד'   |   97762
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
INFECTIOUS DISEASES - CONTROL & PREVENTION מחלות זיהומיות - מניעה ובקרה - שנה ד'   |   97822
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Basic skills/restortive dentistry - part B מיומנויות יסוד/רפואת שיניים משמרת - חלק ב'   |   97841
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Basic skills/restortive dentistry - part C מיומנויות יסוד/רפואת שיניים משמרת - חלק ג'   |   97844
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Professionalism , Ethics, and practice management I מקצוענות, אתיקה וניהול רפואי I   |   97850
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Biostatistics for dental students ביו סטטיסטיקה לתלמידי רפואת שיניים   |   97758
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Restoration of Endodontic Treated Teeth שיקום שיניים מחוסרות מוך   |   97323
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 0.8 ש"ש 1.5 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
INTRODUCTION FOR BASIC & CLINICAL RESEARCH הכנה לביצוע מחקר קליני ובסיסי - שנה ד'   |   97757
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Dental Entrepreneurshi יזמות דנטלית   |   97712
בחינה בע"פ 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה ד'הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Dental Medicine in the community - A קידום בריאות הפה בקרב אוכלוסיות נזקקות - ד'   |   97318
פרויקט 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ה'


קורסי חובההפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
The use dental implants for rehabilition of the השימוש בשתלים דנטליים לשיקום מערכת הלעיסה   |   97808
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
ORAL SURGERY-5TH YR (PRACTICAL) כירורגיה - שנה ה'   |   97817
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Prosthodontic care for the adult patient שיקום הפה מבוגרים - שנה ה   |   97861
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 6.8 ש"ש 13.5 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
REMOVABLE PROSTHESIS תותבות נשלפות - שנה ה'   |   97863
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 8 ש"ש 16 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Comprehensive treatment of the adult patient end טיפול משולב מבוגרים - אנדודונטיה - שנה ה'   |   97864
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
COMPREHANSIVE TREATMENT OF THE ADULT PATIENT- PE טיפול משולב מבוגרים - פריודונטיה - שנה ה'   |   97865
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem