מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 20-05-2018

הפקולטה לרפואת שיניים
דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

רפואת שיניים (0611)
רפואת שיניים - לימודים פרה קליניים (5611)
שנה א'


קורסי חובה
לימודי כימיה ניתנים במרוכז אחד אחרי השני בסדר הבא במהלך 7 השבועות הראשונים של הסמסטר בקמפוס אדמונד י. ספראהפקולטה למדעי הטבע :כימיה
Organic Chemistry for Medicine & Dentistry Students כימיה אורגנית לתלמידי רפואה, רפואת - צמרת, רפואת שיניים   |   69120
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :כימיה
General Chemistry For Medicine & Dentistry Stu. כימיה כללית לתלמידי רפואה, רפואה - צמרת, רפואת שיניים   |   69134
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
Physical Chemistry for Medicine כימיה פיסיקלית לתלמידי רפואה, צמרת, רפואת שיניים   |   96108
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


לימודי פיסיקה קורס 77141 ניתן במהלך 7 השבועות הראשונים של הסמסטר בקמפוס אדמונד י. ספרא. קורס 77142 ניתן במשך 6 השבועות האחרונים של הסמסטר - יום א' בקמפוס ספרא יום ג' בקמפוס עין כרםהפקולטה למדעי הטבע :פיסיקה
Mechanics for Med. students מכניקה וזורמים לתלמידי רפואה ורפו"ש   |   77141
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.8 ש"ש 3.5 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :פיסיקה
Basic electromagnetic and wave theory for Med. students חשמל וגלים לתלמידי רפואה ורפו"ש   |   77142
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 1.8 ש"ש 3.5 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורס ביוכימיה וביולוגיה של התא ניתנים במרוכז אחד אחרי השני החל מהשבוע ה- 8 של סמסטר א' במקפוס עין כרםהפקולטה לרפואה :רפואה
STRUCTURE & FUNCTION OF BIOMOLECULES מבנה ותיפקוד של ביומולקולות   |   96113
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Biology of the Cell ביולוגיה של התא   |   96114
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Metabolism מטבוליזם וביואנרגטיקה   |   96115
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2.2 ש"ש 4.5 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


מבוא לגוף האדם הבריאהפקולטה לרפואה :רפואה
introduction to CELLULAR PHYSIOLOGY מבוא לפיזיולוגיה רפואית   |   96102
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Introduction to the Healthy Human Body מבוא לגוף האדם הבריא   |   96116
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.2 ש"ש 2.5 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
IMMUNOLOGY אימונולוגיה   |   96118
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
MEDICAL MICROBIOLOGY - part a מיקרוביולוגיה רפואית- חלק א   |   96120
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 0.8 ש"ש 1.5 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובה שבהם משתתפים רק תלמידי רפואת שיניים שנה א'.הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Preparation to emmunization הכנה לחיסונים   |   97310
0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Introduction to research in dental medicine מבוא למחקר ברפואת שיניים   |   97313
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
DENTAL MORPHOLOGY מורפולוגיה דנטלית   |   97615
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


מיומנויות וכישורי למידההפקולטה לרפואה :רפואה
STATISTICS סטטיסטיקה לתלמידי רפואה ורפואת שיניים   |   96112
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Introduction to the Healthy Human Body מבוא לגוף האדם הבריא   |   96116
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.2 ש"ש 2.5 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Academic and Research Skills מיומנויות אקדמיות מחקריות   |   96117
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0.8 ש"ש 1.5 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Oral health promotion for underserved communities - 1th year קידום בריאות הפה בקרב אוכלוסיות נזקקות - שנה א'   |   97331
פרויקט 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובההפקולטה לרפואה :רפואה
Respiratory system of the healthy person מערכת הנשימה של האדם הבריא   |   96202
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Growth and development גדילה והתפתחות   |   96222
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Medical Embryology אמבריולוגיה וטרטולוגיה לתלמידי רפואה   |   96212
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.2 ש"ש 2.5 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
ORAL BIOLOGY ביולוגיה של הפה   |   97608
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Dental epidemiology and prevention in dentistry אפידמיולוגיה ומניעה ברפואת שיניים   |   97339
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואת שיניים :רפואת שיניים
Health promotion in the community - from theory to practice קידום בריאות הפה בקהילה – מתאוריה למעשה   |   97340
עבודה בכתב 2.2 ש"ש 4.5 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Cardiovascular blood and lymphatic system of the healthy person מערכת קרדיווסקולר, דם ולימפה של האדם הבריא   |   96201
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2.2 ש"ש 4.5 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
The digestive system - from structure to function in the healthy human being מערכת העיכול - ממבנה לתפקוד האדם הבריא   |   96203
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Kidney and urinary track segment in health הכליה ומערכת השתן של האדם הבריא   |   96204
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Endocrinology and Reproduction אנדוקרינולוגיה - תקשורת בין רקמות   |   96205
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem