מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2019-2020 ( תש"ף )
תאריך עדכון 19-08-2019

הפקולטה לרפואה
דף 1 מתוך 4

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3   4  העמוד הבא העמוד הבא

רפואה ומחקר ביורפואי (0628)
תואר מוסמך


שנה ד'


קורסי חובה
לימודים קלינייםהפקולטה לרפואה :רפואה
INTERNAL MEDICINE - FOURTH YEAR פנימית - שנה ד'   |   96410
משך הבחינה: 3.00 ש' מבחן ממוחשב 5 ש"ש 10 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
PEDIATRICS - FOURTH YEAR ילדים - שנה ד'   |   96420
משך הבחינה: 3.00 ש' מבחן ממוחשב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
SURGERY - FOURTH YEAR כירורגיה - שנה ד'   |   96430
משך הבחינה: 3.00 ש' מבחן ממוחשב 3 ש"ש 6 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
FAMILY MEDICINE רפואת משפחה - שנה ד'   |   96445
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
GERIATRICS גריאטריה - שנה ד'   |   96450
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  


וגם


קורסי חובת בחירה שנה ד'
וגם


יש לקבל אישור על הצעת עבודת הגמר עד תום שנה חמישית.הפקולטה לרפואה :רפואה
MD THESIS PROPOSAL הצעת עבודת גמר   |   96500
עבודה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  


קורסי בחירה שנה ד'הפקולטה לרפואה :רפואה
mentoring הדרכה וליווי שנים קליניות- שנה ד   |   96400
השתתפות פעילה 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  


שנה ה'


קורסי חובההפקולטה לרפואה :רפואה
OPHTHALMOLOGY - FIFTH YEAR - FINAL EXAM בחינת גמר עיניים - שנה ה'
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   96830
0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
NEUROLOGY - FIFTH YEAR - FINAL EXAM בחינת גמר עצבים (נוירולוגיה)- שנה ה'
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   96834
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
GYNECOLOGY - FIFTH YEAR - FINAL EXAM בחינת גמר ארצית בגינקולוגיה - שנה ה'
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   96833
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
PSYCHIATRY - FIFTH YEAR - FINAL EXAM בחינת גמר ארצית בפסיכיאטריה - שנה ה'
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   96832
0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
MD THESIS PROPOSAL הצעת עבודת גמר   |   96500
עבודה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
EPIDEMIOLOGY AND PUBLIC HEALTH- FIFTH YEAR אפידמיולוגיה ובריאות הציבור - שנה ה'   |   96501
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
Palliative Care and End-of-Life Treatment רפואה פליאטיבית וטיפול בסוף החיים   |   96502
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
Introduction to Gynaecology- Online Course מבוא לגינקולוגיה- קורס מקוון   |   96503
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
Introduction to Psychiatry- Online Course מבוא לפסיכיאטריה- קורס מקוון   |   96504
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
Introduction to Neurology- Online Course מבוא לנוירולוגיה- קורס מקוון   |   96505
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
Introduction to Orthopedic- Online Course מבוא לאורתופדיה- קורס מקוון   |   96506
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
Introduction to Ophthalmology - Online Course מבוא לעיניים- קורס מקוון   |   96507
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
Introduction to Oncology- Online Course מבוא לאונקולוגיה- קורס מקוון   |   96508
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
Patient safety- Online Course בטיחות החולה- קורס מקוון   |   96509
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
GYNECOLOGY AND OBSTETRICS- FIFTH YEAR-FINAL EXAM גינקולוגיה - שנה ה'- בחינת גמר ארצית   |   96510
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
PSYCHIATRY- FIFTH YEAR -FINAL EXAM פסיכיאטריה - שנה ה'- בחינת גמר ארצית   |   96511
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
Child's Psychiatry פסיכיאטריה של הילד- שנה ה'   |   96512
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
NEUROLOGY- FIFTH YEAR- FINAL EXAM נוירולוגיה- נוירוכירוגיה שנה ה'- בחינת גמר   |   96513
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
ORTHOPEDICS-FIFTH YEAR אורתופדיה - שנה ה'   |   96520
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
OPHTHALMOLOGY- FIFTH YEAR- FINAL EXAM עיניים - שנה ה'   |   96521
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
ANASTHETICS- FIFTH YEAR הרדמה - שנה ה'   |   96522
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
IMAGING- FIFTH YEAR דימות - שנה ה'   |   96523
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים  

go to 1   2   3   4  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem