מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2018-2019 ( תשע"ט )
תאריך עדכון 16-06-2019

הפקולטה לרפואה
דף 1 מתוך 4

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3   4  העמוד הבא העמוד הבא

רפואה ומחקר ביורפואי (0628)
תואר מוסמך


שנה ד'


קורסי חובההפקולטה לרפואה :רפואה
HEMATOLOGY המטולוגיה- מבוא שנה ד'   |   96706
משך הבחינה: 1.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
INTRODUCTION TO MEDICINE מבוא לרפואה קלינית שנה ד'   |   96716
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 10 ש"ש 20 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


לימודים קלינייםהפקולטה לרפואה :רפואה
INTERNAL MEDICINE - FOURTH YEAR פנימית - שנה ד'   |   96410
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4.5 ש"ש 9 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
PEDIATRICS - FOURTH YEAR ילדים - שנה ד'   |   96420
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
SURGERY - FOURTH YEAR כירורגיה - שנה ד'   |   96430
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
Ambulatory medicine - FOURTH YEAR רפואה אמבולטורית שנה ד'   |   96440
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים  


וגם


קורסי חובת בחירה שנה ד'
וגם


יש לקבל אישור על הצעת עבודת הגמר עד תום שנה חמישית.הפקולטה לרפואה :רפואה
MD THESIS PROPOSAL הצעת עבודת גמר   |   96500
עבודה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  


קורסי בחירה שנה ד'הפקולטה לרפואה :רפואה
The healer's Art אומנות הריפוי   |   96707
השתתפות פעילה 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
mentoring הדרכה וליווי שנים קליניות- שנה ד   |   96400
השתתפות פעילה 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  


שנה ה'


קורסי חובההפקולטה לרפואה :רפואה
INTRODUCTION TO MEDICINE מבוא לרפואה קלינית - שנה ה'   |   96801
השתתפות פעילה 5.5 ש"ש 11 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
PSYCHIATRY - FIFTH YEAR פסיכיאטריה - שנה ה'   |   96804
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
EPIDEMIOLOGY AND PUBLIC HEALTH - FIFTH YEAR אפידמיולוגיה ובריאות הציבור - שנה ה'   |   96805
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
GYNECOLOGY AND OBSTETRICS - FIFTH YEAR גינקולוגיה - שנה ה'   |   96806
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
OPHTHALMOLOGY - FIFTH YEAR עיניים - שנה ה'   |   96809
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
ORTHOPEDICS - FIFTH YEAR אורתופדיה - שנה ה'   |   96811
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Child's Psychiatry פסיכיאטריה של הילד- שנה ה'   |   96812
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
NEUROLOGY - FIFTH YEAR נוירולוגיה- נוירוכירוגיה שנה ה'   |   96818
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
ANASTHETICS - FIFTH YEAR הרדמה - שנה ה'   |   96819
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
IMAGING - FIFTH YEAR דימות - שנה ה'   |   96825
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
GERIATRICS - FIFTH YEAR גריאטריה - שנה ה'   |   96826
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה - לימודים כלליים
ONCOLOGY - FIFTH YEAR אונקולוגיה - שנה ה'   |   96827
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Safety in Medical domin בטיחות החולה   |   96828
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
OPHTHALMOLOGY - FIFTH YEAR - FINAL EXAM בחינת גמר עיניים - שנה ה'   |   96830
0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
NEUROLOGY - FIFTH YEAR - FINAL EXAM בחינת גמר עצבים (נוירולוגיה)- שנה ה'   |   96834
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
GYNECOLOGY - FIFTH YEAR - FINAL EXAM בחינת גמר ארצית בגינקולוגיה - שנה ה'   |   96833
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
PSYCHIATRY - FIFTH YEAR - FINAL EXAM בחינת גמר ארצית בפסיכיאטריה - שנה ה'   |   96832
0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
MD THESIS PROPOSAL הצעת עבודת גמר   |   96500
עבודה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  


שנה ו'


קורסי בחירה שנה ה'
קורסי חובההפקולטה לרפואה :רפואה
Introduction to clinical diseases מבוא למחלות זיהומיות- שנה ו'   |   96836
השתתפות פעילה 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
INTERNAL MEDICINE - SIX YEAR מחלקה פנימית - שנה ו'   |   96839
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3   4  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem