מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2019-2020 ( תש"ף )
תאריך עדכון 19-08-2019

הפקולטה לרפואה
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

רפואה ומחקר ביורפואי (0628)
שנה א'


קורסי חובה
לימודי כימיה ניתנים במרוכז אחד אחרי השני בסדר הבא במהלך 7 השבועות הראשונים של הסמסטר בקמפוס אדמונד י. ספראהפקולטה למדעי הטבע :כימיה
General Chemistry For Medicine & Dentistry Stu. כימיה כללית לתלמידי רפואה, רפואה - צמרת, רפואת שיניים   |   69134
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2.2 ש"ש 4.5 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :כימיה
Organic Chemistry for Medicine & Dentistry Students כימיה אורגנית לתלמידי רפואה, רפואת - צמרת, רפואת שיניים   |   69120
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Physical Chemistry for Medicine כימיה פיסיקלית לתלמידי רפואה, צמרת, רפואת שיניים   |   96108
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.2 ש"ש 2.5 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


לימודי פיסיקה: קורס 77141 ניתן במהלך 7 השבועות הראשונים של הסמסטר בקמפוס אדמונד י. ספרא קורס 77142 ניתן בהמשך 6 השבועות האחרונים של הסמסטר - יום א' בקמפוס ספרא יום ג 'בקמפוס עין כרםהפקולטה למדעי הטבע :פיסיקה
Mechanics for Med. students מכניקה וזורמים לתלמידי רפואה ורפו"ש   |   77141
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.8 ש"ש 3.5 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :פיסיקה
Basic electromagnetic and wave theory for Med. students חשמל וגלים לתלמידי רפואה ורפו"ש   |   77142
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.8 ש"ש 3.5 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי ביוכימיה וביולוגיה של התא: ניתנים במרוכז אחד אחרי השני החל מהשבוע ה 8 של סמסטר א' בקמפוס עין כרםהפקולטה לרפואה :רפואה
STRUCTURE & FUNCTION OF BIOMOLECULES מבנה ותיפקוד של ביומולקולות   |   96113
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Biology of the Cell ביולוגיה של התא   |   96114
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3.2 ש"ש 6.5 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Metabolism מטבוליזם וביואנרגטיקה   |   96115
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 4.5 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


מבוא לגוף האדם הבריאהפקולטה לרפואה :רפואה
introduction to CELLULAR PHYSIOLOGY מבוא לפיזיולוגיה רפואית   |   96102
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Introduction to the Healthy Human Body מבוא לגוף האדם הבריא   |   96116
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Immunology אימונולוגיה   |   96118
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
MEDICAL MICROBIOLOGY - part a מיקרוביולוגיה רפואית- חלק א   |   96120
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


מיומנויות וכישורי למידההפקולטה לרפואה :רפואה
Physical Activity and health promotion קידום פעילות גופנית , תזונה ובריאות   |   96122
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Introduction to The Medical Library הדרכה בספרייה הרפואית   |   96110
השתתפות פעילה 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
STATISTICS סטטיסטיקה לתלמידי רפואה ורפואת שיניים   |   96112
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Academic and Research Skills מיומנויות אקדמיות מחקריות   |   96117
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0.8 ש"ש 1.5 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Portfolio פורטפוליו (תלקיט)   |   96001
עבודה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  


תכנית אדם ורפואה: הקורס יתקיים פעם בשבועיים החל מהשבוע הראשון ללימודים . פרטים על התכנית באתר בית הספר .הפקולטה לרפואה :רפואה
Medical Humanities - "Adam & Refuah"- Part A אדם ורפואה- חלק א'   |   96119
משך הבחינה: 4.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


מערכות גוף האדם הבריאהפקולטה לרפואה :רפואה
Cardiovascular blood and lymphatic system of the healthy person מערכת קרדיווסקולר, דם ולימפה של האדם הבריא   |   96201
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2.2 ש"ש 4.5 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Respiratory system of the healthy person מערכת הנשימה של האדם הבריא   |   96202
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.8 ש"ש 3.5 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
The digestive system - from structure to function in the healthy human being מערכת העיכול - ממבנה לתפקוד האדם הבריא   |   96203
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 1.8 ש"ש 3.5 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Kidney and urinary track segment in health הכליה ומערכת השתן של האדם הבריא   |   96204
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Endocrinology and Reproduction אנדוקרינולוגיה - תקשורת בין רקמות   |   96205
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
Musculoskeletal system of the healthy person מערכת שריר ושלד של האדם הבריא   |   96206
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
The nervous system of the healthy person מערכת העצבים של האדם הבריא   |   96207
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
The head and neck system of the healthy person מערכת ראש צוואר של האדם הבריא   |   96208
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 1.2 ש"ש 2.5 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לרפואה :רפואה
anatomy מעבדות אנטומיה   |   96209
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
Problem-based learning - PBL - second year למידה מבוססת בעיות -PBL - שנה ב   |   96210
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה לרפואה :רפואה
Histology laboratories מעבדות היסטולוגיה   |   96219
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem