מצב רגיל
תפריט נגישות

קיצורים לכותרות בדף זה


מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 08-08-2018

הפקולטה למשפטים
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

(422)
מוסמך במשפטים ובמדיניות ציבורית (4554)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
חובה ללמוד את הקורס הבאהפקולטה למדעי החברה :מדיניות ציבורית
THEORIES OF THE PUBLIC POLICY PROCESS תיאוריות של הליך המדיניות הציבורית   |   59624
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדיניות ציבורית
A THEORETICAL LENS ON PUBLIC ADMINISTRATION מנהל ציבורי בראי התיאוריה   |   59625
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדיניות ציבורית
QUALITATIVE RESEARCH METHODS שיטות מחקר איכותניות   |   59654
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדיניות ציבורית
ECONOMICS AND PUBLIC POLICY כלכלה ומדיניות ציבורית   |   59716
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדיניות ציבורית
ORGANIZATIONAL ANALYSIS ניתוח ארגוני   |   59718
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדיניות ציבורית
POLICY ANALYSIS ניתוח מדיניות   |   59720
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
LAWYERS ETHICS אתיקה מקצועית של עורכי דין   |   62705
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'
יש לבחור לפחות 3 קורסים מרשימה זו.הפקולטה למשפטים :משפטים
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW זכויות אדם במשפט הבין-לאומי   |   62410
בחינת בית 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
Human Dignity in Comparative Perspective כבוד האדם במבט משווה   |   62471
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


יש לבחור לפחות קורס 1 מרשימה זו. סדנאות מחקרהפקולטה למשפטים :משפטים
WORKSHOP IN PUBLIC LAW AND HUMAN RIGHTS סדנה במשפט ציבורי וזכויות אדם   |   62628
עבודה שוטפת 1 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
INTERNATIONAL LAW WORKSHOP סדנה במשפט בין-לאומי   |   62669
עבודה שוטפת 1 ש"ש 3 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


במהלך התואר חובה ללמוד שני סמינרים בתחום המשפט הציבוריהפקולטה למשפטים :משפטים
The Role of International Law in Resolving the Middle-East Conflict תפקיד המשפט הבין-לאומי ביישוב הסכסוך במזרח התיכון   |   62586
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
Government and Governance הממשלה: היבטים במשפט ומימשל   |   62607
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
Strangers in their own Land: Law, Colonialism and Indigenous Peoples זרים במולדתם: משפט, קולוניאליזם ועמים ילידים   |   62662
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
human rights and democracy זכויות אדם ודמוקרטיה   |   62668
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
FREEDOM OF SPEECH חופש הביטוי   |   62727
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
UDICIAL REVIEW IN PRACTICE ביקורת שיפוטית להלכה ולמעשה   |   62960
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובה
לימודי חובההפקולטה למדעי החברה :מדיניות ציבורית
THESIS WORKSHOP סדנת תזות   |   59627
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדיניות ציבורית
ADVANCED POLICY ANALYSIS: IMPLEMENTING POLICY INNOVATIONS ניתוח מדיניות מתקדם: יישום חידושי מדיניות   |   59732
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדיניות ציבורית
M.A. POLICY PAPER נייר מדיניות למוסמך   |   59775
עבודה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה ב'
יש לבחור לפחות 3 קורסים מרשימה זו.הפקולטה למשפטים :משפטים
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW זכויות אדם במשפט הבין-לאומי   |   62410
בחינת בית 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
Human Dignity in Comparative Perspective כבוד האדם במבט משווה   |   62471
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


יש לבחור לפחות קורס 1 מרשימה זו. סדנאות מחקרהפקולטה למשפטים :משפטים
WORKSHOP IN PUBLIC LAW AND HUMAN RIGHTS סדנה במשפט ציבורי וזכויות אדם   |   62628
עבודה שוטפת 1 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
INTERNATIONAL LAW WORKSHOP סדנה במשפט בין-לאומי   |   62669
עבודה שוטפת 1 ש"ש 3 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


במהלך התואר חובה ללמוד שני סמינרים בתחום המשפט הציבוריהפקולטה למשפטים :משפטים
The Role of International Law in Resolving the Middle-East Conflict תפקיד המשפט הבין-לאומי ביישוב הסכסוך במזרח התיכון   |   62586
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
Government and Governance הממשלה: היבטים במשפט ומימשל   |   62607
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
Strangers in their own Land: Law, Colonialism and Indigenous Peoples זרים במולדתם: משפט, קולוניאליזם ועמים ילידים   |   62662
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
human rights and democracy זכויות אדם ודמוקרטיה   |   62668
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
FREEDOM OF SPEECH חופש הביטוי   |   62727
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem