מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2018-2019 ( תשע"ט )
תאריך עדכון 15-11-2018

הפקולטה למשפטים
 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


(422)
מוסמך במשפטים ובמדיניות ציבורית (4554)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
חובה ללמוד את הקורס הבאהפקולטה למדעי החברה :מדיניות ציבורית
Theories of the Public Policy Process תיאוריות של הליך המדיניות הציבורית   |   59624
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדיניות ציבורית
A Theoretical Lens on Public Administration מנהל ציבורי בראי התיאוריה   |   59625
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדיניות ציבורית
Qualitative Research Methods שיטות מחקר איכותניות   |   59654
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדיניות ציבורית
Economics and Public Policy כלכלה ומדיניות ציבורית   |   59716
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדיניות ציבורית
Organizational Analysis ניתוח ארגוני   |   59718
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדיניות ציבורית
Policy Analysis ניתוח מדיניות   |   59720
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
LAWYERS ETHICS אתיקה מקצועית של עורכי דין   |   62705
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'
יש לבחור לפחות 3 קורסים מרשימה זו.הפקולטה למשפטים :משפטים
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW זכויות אדם במשפט הבין-לאומי   |   62410
בחינת בית 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


יש לבחור לפחות קורס 1 מרשימה זו. סדנאות מחקרהפקולטה למשפטים :משפטים
WORKSHOP IN PUBLIC LAW AND HUMAN RIGHTS סדנה במשפט ציבורי וזכויות אדם   |   62628
עבודה שוטפת 1 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
INTERNATIONAL LAW WORKSHOP סדנה במשפט בין-לאומי   |   62669
עבודה שוטפת 1 ש"ש 3 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


במהלך התואר חובה ללמוד שני סמינרים בתחום המשפט הציבוריהפקולטה למשפטים :משפטים
The Role of International Law in Resolving the Middle-East Conflict תפקיד המשפט הבין-לאומי ביישוב הסכסוך במזרח התיכון   |   62586
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
Strangers in their own Land: Law, Colonialism and Indigenous Peoples זרים במולדתם: משפט, קולוניאליזם ועמים ילידים   |   62662
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
human rights and democracy זכויות אדם ודמוקרטיה   |   62668
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
UDICIAL REVIEW IN PRACTICE ביקורת שיפוטית להלכה ולמעשה   |   62960
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובה
לימודי חובההפקולטה למדעי החברה :מדיניות ציבורית
Thesis Workshop סדנת תזות   |   59627
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדיניות ציבורית
Advanced Policy Analysis: Implementing Policy Innovations ניתוח מדיניות מתקדם: יישום חידושי מדיניות   |   59732
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדיניות ציבורית
M.A. Policy Paper נייר מדיניות למוסמך   |   59775
עבודה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה ב'
יש לבחור לפחות 3 קורסים מרשימה זו.הפקולטה למשפטים :משפטים
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW זכויות אדם במשפט הבין-לאומי   |   62410
בחינת בית 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


יש לבחור לפחות קורס 1 מרשימה זו. סדנאות מחקרהפקולטה למשפטים :משפטים
WORKSHOP IN PUBLIC LAW AND HUMAN RIGHTS סדנה במשפט ציבורי וזכויות אדם   |   62628
עבודה שוטפת 1 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
INTERNATIONAL LAW WORKSHOP סדנה במשפט בין-לאומי   |   62669
עבודה שוטפת 1 ש"ש 3 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


במהלך התואר חובה ללמוד שני סמינרים בתחום המשפט הציבוריהפקולטה למשפטים :משפטים
The Role of International Law in Resolving the Middle-East Conflict תפקיד המשפט הבין-לאומי ביישוב הסכסוך במזרח התיכון   |   62586
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
Strangers in their own Land: Law, Colonialism and Indigenous Peoples זרים במולדתם: משפט, קולוניאליזם ועמים ילידים   |   62662
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
human rights and democracy זכויות אדם ודמוקרטיה   |   62668
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
UDICIAL REVIEW IN PRACTICE ביקורת שיפוטית להלכה ולמעשה   |   62960
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem