מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 20-05-2018

הפקולטה למדעי הטבע
דף 1 מתוך 8

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3   4   5   6   7   8  העמוד הבא העמוד הבא

מדעי הסביבה (0591)
סביבה גיאוגרפיה במסלול דו חוגי (8041)
שנה א'


קורסי חובה
לימודי חובה סביבה; קורס 89105 סיור גאולוגי לתלמידי סביבה מיועד רק לתלמידים שבחרו ללמוד קורס 68127 כדור הארץ הדינמי לא ניתן לדחות קורס 89309 מבוא למדעי הסביבה לשנה ב'.הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
GEOLOGICAL FIELD TRIP FOR ENV STUDENTS סיור גאולוגי לתלמידי סביבה   |   89105
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
SELECTED ENVORONMENTAL TOPICS נושאי סביבה נבחרים   |   89110
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
INTRODUCTION TO ENVIORONMENTAL SCIENCES מבוא למדעי הסביבה מצומצם   |   89309
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


לימודי חובה גאוגרפיה; * תנאי מעבר לשנה ב': סיום בהצלחה של שני סמסטרים ראשונים לתואר: ציון של 60 לפחות בכל אחד מקורסי החובה של שנה א' וציון ממוצע של 70 לפחות בקורסים אלה.הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
ECONOMIC GEOGRAPHY גאוגרפיה של פעילות כלכלית   |   40104
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.8 ש"ש 3.5 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
Geoinformatics A גיאואינפורמטיקה א'   |   40107
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2.2 ש"ש 4.5 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
URBAN GEOGRAPHY גאוגרפיה עירונית   |   40130
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.8 ש"ש 3.5 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
HISTORICAL GEOGRAPHY OF JERUSALEM מבוא לגאוגרפיה היסטורית-תרבותית של ירושלים לתקופותיה   |   40615
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
Geoinformatics B גיאואינפורמטיקה ב'   |   40942
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


מדעי הסביבה: לידיעתכם, לקורס 69173 יש דרישה מוקדמת לקורס 76222 קורס ממוחשבהפקולטה למדעי הטבע :כימיה
GENERAL CHEMISTRY FOR BIOLOGY STUDENTS כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה   |   69174
משך הבחינה: 3.00 ש' מבחן ממוחשב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :פיסיקה
General Physics - Mechanics - For Biology students פיסיקה כללית - מכניקה לתלמידי ביולוגיה   |   77148
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :כימיה
GENERAL CHEMISTRY LAB FOR BIOLOGY AND ENVIRONMENTAL STUDIES STUDENTS מעבדה ביסודות הכימיה לתלמידי ביולוגיה ומדעי הסביבה   |   69173
עבודה שוטפת 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הטבע - תכנית מיוחדת
computer based safety training- 1 קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א'   |   76222
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  


מדעי הסביבה: יש לבחור קורס אחד.ביה"ס למנהל העסקים :מנהל עסקים
PREPARATORY COURSE IN MATHEMATICS מתמטיקה למינהל עסקים   |   55796
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מתמטיקה
MATHEMATICS FOR SCIENCE STUDENTS 1 מתמטיקה למדעים 1   |   80125
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


קורסי חובת בחירה שנה א'
וגם


יש לבחור קורס אחד. לידיעתכם, הקורס יחשב במסגרת קורסי חובה בחוג למדעי הסביבה.הפקולטה למדעי הטבע :מדעי כדור הארץ
THE DYNAMIC EARTH כדור הארץ הדינמי   |   68127
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
Introduction to the Physical Environment A מבוא לסובב הפיזי א'.   |   70135
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


יש לבחור קורס אחד . תלמידים שיבחרו ללמוד קורס 72301/55797/52024 הקורס יחשב להם במדעי הסביבה . תלמידים שיבחרו ללמוד קורס 40125 הקורס יחשב להם בגאוגרפיה . ידע בסטטיסטיקה נדרש לקורס בחירת חובה 72107 ו- 72334.הפקולטה למדעי הטבע :מדעי החיים (ביולוגיה)
Introduction to probability and statistics מבוא להסתברות וסטטיסטיקה   |   72301
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
INTRODUCTION TO STATISTICS FOR GEOGRAPHY STUDENT מבוא לסטטיסטיקה לגאוגרפים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   40125
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
STATISTICS FOR PHARMACOLOGISTS יסודות הסטטיסטיקה לרוקחים   |   52024
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למנהל העסקים :מנהל עסקים
STATISTICS FOR BUSINESS ADMINISTRATION סטטיסטיקה למינהל עסקים   |   55797
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
INTRODUCTION TO STATISTICS A מבוא לסטטיסטיקה לגאוגרפים א'   |   40115
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
INTRODUCTION TO STATISTICS B מבוא לסטטיסטיקה לגאוגרפים ב'   |   40116
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


יש לבחור קורסים 40106+40101 או 70425 עיצוב הנוף . קורס 40101 יש ללמוד בשנה א' ו-קורס 40106 יש ללמוד בשנה ב'. את קורס 70425 ניתן ללמוד החל משנה ב' . הקורסים יוכרו בחוג למדעי הסביבה. במסגרת רשימת קורסי בחירה.הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
Introduction to the Physical Environment B מבוא לסובב הפיזי ב'   |   40101
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
INTRODUCTION TO HYDROLOGY מבוא להידרולוגיה   |   40106
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
INTRODUCTION TO GEOMORPHOLOGY עיצוב הנוף   |   70425
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


יש לבחור קורס אחד. הקורס יוכר במדעי הסביבההפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
INTRODUCTION TO CLIMATE AND GLOBAL WARMING מבוא לאקלים והתחממות גלובלית   |   40109
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי כדור הארץ
INTRODUCTION TO CLIMATE מבוא לתורת האקלים   |   68105
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


סביבה: עליכם לבחור 76631+76632 או 76628+76634 או 76629.לידיעתכם, 76608 לא ינתן בשנה הקרובה ויתכן שלא ינתן גם בעתיד.הפקולטה למדעי הטבע :הוראת התכנות
INTRODUCTION TO PROGRAMMING IN PYTHON תכנות בשפת פייתון
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   76608
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :הוראת התכנות
MATLAB FOR EARTH SCIENCES תכנות מתמטי ב MATLAB למדעי כדור הארץ   |   76628
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3   4   5   6   7   8  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem