מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2018-2019 ( תשע"ט )
תאריך עדכון 22-07-2018

הפקולטה למדעי הטבע
 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


מדעי הסביבה (0591)
מדעי כדור הארץ ומדעי הסביבה במסלול דו- חוגי שנה א' (8037)
שנה א'


קורסי חובההפקולטה למדעי הטבע :מדעי כדור הארץ
INTRODUCTION TO OCEANOGRAPHY מבוא למדעי הים   |   68104
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי כדור הארץ
INTRODUCTION TO CLIMATE מבוא לתורת האקלים   |   68105
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי כדור הארץ
THE DYNAMIC EARTH כדור הארץ הדינמי   |   68127
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי כדור הארץ
GEOLOGICAL EXCURSION IN THE NEGEV גאולוגיה בנגב   |   68140
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0.8 ש"ש 1.5 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :כימיה
Introduction To Chemistry For Pharmacy & Earth Sciences מבוא לכימיה לתלמידי רוקחות וכדה"א   |   69135
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :כימיה
PHYSICAL CHEMISTRY FOR PHARMACY & EARTH SCIENCES כימיה פיסיקלית לתלמידי רוקחות ומדכה"א   |   69167
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הטבע - תכנית מיוחדת
INFORMATION & LIBRARY RESOURCES FOR EARTH SCI. S הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג למדעי כדור הארץ - קורס מתוקשב   |   76415
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :פיסיקה
General Phys.- Mechanics For Chem. & Earth Students פיסיקה כללית - מכניקה לתלמידי כימיה וכדה"א   |   77130
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :פיסיקה
General Phys.- Waves & Elec. for Chem.& Earth stu. פיסיקה כללית - גלים וחשמל לתלמידי כימיה וכדה"א   |   77131
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3.5 ש"ש 7 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מתמטיקה
MATHEMATICS FOR CHEMISTRY STUDENTS 1 מתמטיקה לתלמידי כימיה וכדה"א (1)   |   80109
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מתמטיקה
MATHEMATICS FOR CHEMISTRY STUDENTS 2 מתמטיקה לתלמידי כימיה וכדה"א (2)   |   80110
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובה במדעי סביבה:הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
INTRODUCTION TO ENVIORONMENTAL SCIENCES מבוא למדעי הסביבה מצומצם   |   89309
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי החיים (ביולוגיה)
Biology basic מבוא לביולוגיה לתלמידי מדעים   |   72160
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


הקורסים 76628 ו-76636 ניתן ללמוד עד לשנה ב'.הפקולטה למדעי הטבע :הוראת התכנות
MATLAB FOR EARTH SCIENCES תכנות מתמטי ב MATLAB למדעי כדור הארץ   |   76628
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :הוראת התכנות
PYTHON FOR EARTH SCIENCES פייתון למדעי כדור הארץ   |   76634
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


קורסי חובת בחירה שנה א'
וגם


מעבדה אחת חובה. מעבדה אחת חובה. לתשומת ליבכם: קורס ממוחשב בבטיחות (76223) מהווה דרישת קדם לקורסי מעבדה. תלמיד המעוניין להירשם לקורס 77125 "מעבדה חלקית בפיסיקה א'" ניתן ללמוד רק בשנה ב' לתואר.הפקולטה למדעי הטבע :כימיה
GENERAL CHEMISTRY LAB מעבדה - מבוא לכימיה   |   69115
עבודה שוטפת 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :פיסיקה
Physics parcial lab A -Exact Sciences, earth science, chemistry and computer science מעבדה חלקית בפיסיקה א למדעים מדוייקים, מדכה"א, כימיה ומדעי המחשב   |   77125
מעבדה 1.5 ש"ש 3 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הטבע - תכנית מיוחדת
computer based safety training- 1 קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א'   |   76222
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  


וגם


יש לבחור עד 2 נ"ז מרשימה זו. חובה לממשיכים בהתמחות בגאולוגיה. קורס זה הינו דרישה מוקדמת לקורס מחנה מפוי קיץ (70110) שמתקיים בתחילת שנה ב' לגאולוגים.הפקולטה למדעי הטבע :מדעי כדור הארץ
Introduction to geological mapping מבוא למיפוי גאולוגי   |   68128
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem