מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 20-05-2018

הפקולטה למדעי הטבע
דף 1 מתוך 7

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3   4   5   6   7  העמוד הבא העמוד הבא

מדעי הסביבה (0591)
סביבה מתמטיקה במסלול דו-חוגי (8036)
שנה א'


קורסי חובה
קורסי חובה במתמטיקה:הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הטבע - תכנית מיוחדת
INFORMATION & LIBRARY RESOURCES FOR MATH. STUD. הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג למתמטיקה - קורס מתוקשב   |   76411
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מתמטיקה
INFINITESIMAL CALCULUS (1) חשבון אינפיניטסימלי (1)   |   80131
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3.5 ש"ש 7 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מתמטיקה
INFINITESIMAL CALCULUS (2) חשבון אינפיניטסימלי (2)   |   80132
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3.5 ש"ש 7 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מתמטיקה
LINEAR ALGEBRA (1) אלגברה ליניארית (1)   |   80134
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מתמטיקה
LINEAR ALGEBRA (2) אלגברה ליניארית (2)   |   80135
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


מדעי הסביבה. לידיעתכם קורס 76222 קורס ממוחשב בבטיחות הינו קורס קדם לקורס מעבדה בכימיה או בפיסיקה. להלן אתר הקורס: http://moodle .huji.ac.il לידיעתכם לקורס 89105 יש דרישה מוקדמת לקורס 68127.הפקולטה למדעי הטבע :מדעי כדור הארץ
INTRODUCTION TO CLIMATE מבוא לתורת האקלים   |   68105
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי כדור הארץ
THE DYNAMIC EARTH כדור הארץ הדינמי   |   68127
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי החיים (ביולוגיה)
Biology basic מבוא לביולוגיה לתלמידי מדעים   |   72160
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הטבע - תכנית מיוחדת
computer based safety training- 1 קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א'   |   76222
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הטבע :הוראת התכנות
C++ PROGRAMMING AND MATLAB תכנות סי++ ומטלאב
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   76641
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
GEOLOGICAL FIELD TRIP FOR ENV STUDENTS סיור גאולוגי לתלמידי סביבה   |   89105
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
SELECTED ENVORONMENTAL TOPICS נושאי סביבה נבחרים   |   89110
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
INTRODUCTION TO ENVIORONMENTAL SCIENCES מבוא למדעי הסביבה מצומצם   |   89309
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


קורסי חובת בחירה שנה א'
וגם


. מדעי הסביבה: לקורס יש דרישה מוקדמת לקורס 76222 קורס ממוחשב בבטיחות להלן אתר הקורס: http://moodle .huji.ac.il .הפקולטה למדעי הטבע :כימיה
GENERAL CHEMISTRY LAB FOR BIOLOGY AND ENVIRONMENTAL STUDIES STUDENTS מעבדה ביסודות הכימיה לתלמידי ביולוגיה ומדעי הסביבה   |   69173
עבודה שוטפת 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


. מדעי הסביבה: יש לבחור קורס אחדהפקולטה למדעי הטבע :כימיה
INTRODUCTION TO CHEMISTRY מבוא לכימיה   |   69107
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3.5 ש"ש 7 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :כימיה
GENERAL CHEMISTRY FOR BIOLOGY STUDENTS כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה   |   69174
משך הבחינה: 3.00 ש' מבחן ממוחשב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


. מדעי הסביבה: יש לבחור קורס אחד מקורסי המכניקה וקורס אחד מקורסי החשמל מהרשימה הבאה:הפקולטה למדעי הטבע :פיסיקה
General Phys.- Mechanics For Chem. & Earth Students פיסיקה כללית - מכניקה לתלמידי כימיה וכדה"א   |   77130
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :פיסיקה
General Phys.- Waves & Elec. for Chem.& Earth stu. פיסיקה כללית - גלים וחשמל לתלמידי כימיה וכדה"א   |   77131
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3.5 ש"ש 7 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :פיסיקה
General Physics - Mechanics - For Biology students פיסיקה כללית - מכניקה לתלמידי ביולוגיה   |   77148
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :פיסיקה
General Phys.: Elect. & Optics For Biology Students פיסיקה כללית - חשמל ואופטיקה לתלמידי ביולוגיה   |   77304
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
להשלמת הנקודות במתמטיקה יש לבחור מרשימת הקורסים הבאה:הפקולטה למדעי הטבע :מתמטיקה
Elementary Number Theory תורת המספרים האלמנטרית   |   80115
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מתמטיקה
DISCRETE MATHEMATICS מתמטיקה דיסקרטית   |   80181
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובה
לימודי חובה במתמטיקה:הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הטבע - תכנית מיוחדת
INFORMATION & LIBRARY RESOURCES FOR MATH. STUD. הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג למתמטיקה - קורס מתוקשב   |   76411
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מתמטיקה
SET THEORY תורת הקבוצות   |   80200
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מתמטיקה
ADVANCED INFINITESIMAL CALCULUS (1) חשבון אינפיניטסימלי מתקדם (1)   |   80315
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מתמטיקה
ALGEBRAIC STRUCTURES (1) מבנים אלגבריים (1)   |   80445
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


מדעי הסביבה לידיעתכם: 89301 שם הקורס היה עד תשע"ו סיור לימודי לאגן הכנרת והחל משנת הלימודים תשע"ז שם הקורס הוחלף לסיור לימודי בניתוח סביבתי ותוכן הקורס נשאר כפי שהיה.הפקולטה למדעי הטבע :מדעי כדור הארץ
INTRODUCTION TO OCEANOGRAPHY מבוא למדעי הים   |   68104
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי כדור הארץ
INTRODUCTION TO CLIMATE מבוא לתורת האקלים   |   68105
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :הוראת התכנות
C++ PROGRAMMING AND MATLAB תכנות סי++ ומטלאב
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   76641
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3   4   5   6   7  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem