מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2018-2019 ( תשע"ט )
תאריך עדכון 22-07-2018

הפקולטה למדעי הטבע
דף 1 מתוך 4

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3   4  העמוד הבא העמוד הבא

מדעי הסביבה (0591)
מדעי הסביבה - מוסמך מחקרי (6090)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
קורס 89705 סמינריון ההשתתפות חובה בשנים א וב'. בשנה א' רק חובת נוכחות והרצאה בסוף שנה ב'.הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
Different approaches to environmental policies גישות למדיניות סביבתית במרחב   |   40422
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

תכניות מיוחדות :בי"ס האוניברסיטאי ללימודי הסביבה
MULTI-DISCIPLINARY WORKSHOP ON ENVIRONMENTAL סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה   |   49600
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


קורסי חובת בחירה שנה א'
וגם


הנכם מתבקשים לבחור לפחות אחד מבין הקורסים הבאים: לידיעתכם, קורס 71148 יעבור בשידור מקמפוס רחובות לקמפוסים אדמונד ספרא והר הצופים.תכניות מיוחדות :בי"ס האוניברסיטאי ללימודי הסביבה
ENVIRONMENTAL LAW דיני סביבה   |   49601
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :כלכלת סביבה וניהול
INT. TO ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה   |   71148
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וא


קורסי חובת בחירה שנה א'
וא


יש לבחור את שארית הנ"ז (עד להשלמה ל 32 נ"ז) בשנים א' או ב' מרשימת הקורסים שלמטה. בחירת קורסים נוספים תתאפשר באישור מנחה עבודת הגמר ויועץ החוג.הפקולטה למדעי הטבע :כימיה
INNOVATION AND INTELLECTUAL PROPERTY יזמות וקניין רוחני   |   69708
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
GEOCHEMISTRY OF RADIOACTIVE ISOTOPES גאוכימיה של איזוטופים רדיואקטיביים   |   70334
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
Introduction to G.I.S מבוא ל-G.I.S   |   70511
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
WATER RESOURCES OF ISRAEL משאבי המים בישראל   |   70515
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
STABLE ISOTOPE GEOCHEMISTRY גאוכימיה של איזוטופים יציבים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   70705
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :לימודים בין-אוניברסיטאיים למדעי הים באילת
Marine Microbiology מיקרוביולוגיה ימית   |   76716
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3.5 ש"ש 7 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
Energies and the Environment אנרגיה וסביבה   |   82612
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
PRINCIPLES OF REMOTE SENSING OF THE ATMOSPHERE, OCEANS, AND LAND עקרונות של חישה מרחוק של האטמוספרה, האוקיאנוסים והקרקע   |   82850
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
ATMOSPHERIC CHEMISTRY כימיה אטמוספירית   |   82657
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :אוקיינוגרפיה
CLASSIC PAPERS IN EARTH SCIENCES מאמרים קלאסיים במדעי כדור הארץ   |   84827
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
Field course in environmental analysis מחנה לימודי בניתוח סביבתי   |   89301
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
DEAD SEA FIELD CAMP מחנה לימודי לים המלח   |   89400
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
GUIDED RESEARCH IN ENVIRONMENTAL SCIENCES מחקר מודרך לתלמידי סביבה בוגר ומוסמך   |   89507
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
INTERREL. BETWEEN MICROORG. & THEIR ENVIRONMENT התמודדות מיקרואורגניזמים עם סביבתם   |   89520
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
Biogeochemical cycles and the climate system מחזורים ביוגאוכימים ומערכת האקלים   |   89703
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
SYMBIOSIS סימביוזה   |   89714
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :כימיה
GEOCHEMISTRY OF FOSSIL FUELS גאוכימיה של דלקים פוסיליים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   69661
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY מיקרוביולוגיה סביבתית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   89777
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
Solid Waste Management טיפול בפסולת מוצקה   |   89540
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.2 ש"ש 2.5 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :הידרולוגיה ומשאבי מים
Eco-hydrologic modeling with R פיתוח מודלים אקו-הידרולוגים באמצעות R
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   68806
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
Workshop on English Usage for Graduate Students in Earth Sciences סדנה בשימוש באנגלית לתלמידי תארים מתקדמים במדעי כדור הארץ   |   82851
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
Environmental Organic Geochemi גאוכימיה אורגנית סביבתית א'   |   89787
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
Geochemistry Organic Environmental 2 גאוכימיה אורגנית סביבתית ב'   |   89788
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
karst terrains and environment נופים קארסטיים ובעיות הסביבה   |   70165
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
GEOCHEMISTRY OF RADIOACTIVE ISOTOPES גאוכימיה של איזוטופים רדיואקטיביים   |   70334
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3   4  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem