מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 20-05-2018

הפקולטה למדעי הטבע
דף 1 מתוך 4

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3   4  העמוד הבא העמוד הבא

מדעי הסביבה (0591)
מדעי כדור הארץ בהתמחות גיאולוגיה ומדעי הסביבה במסלול דו חוגי (6018)
שנה ב'


קורסי חובה
הקורס 76415 מהווה דרישה מוקדמת לקורס 70691 "סמינריון לתלמידי בוגר" ניתן לקחת את הקורס עד שנה ב'.הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
SUMMER FIELD CAMP מחנה לימוד קיץ   |   70110
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
MINERALOGY AND PETROLOGY מינרלוגיה   |   70307
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
INTRODUCTION TO GEOCHEMISTRY מבוא לגאוכימיה   |   70311
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
basic geological mapping מחנה מיפוי בסיסי   |   70333
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
Introduction to modeling in Earth Sciences מבוא למודלים במדעי כדור הארץ   |   70356
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
MINERALS AND ROCKS מינרלים סלעים   |   70417
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הטבע - תכנית מיוחדת
computer based safety training-2 קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ב   |   76223
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הטבע - תכנית מיוחדת
INFORMATION & LIBRARY RESOURCES FOR EARTH SCI. S הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג למדעי כדור הארץ - קורס מתוקשב   |   76415
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
NORTHERN NEGEV - FIELD TRIP סיור נגב צפוני   |   70326
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0.8 ש"ש 1.5 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
FOUNDATIONS OF GEOPHYSICS מבוא לגאופיסיקה   |   70701
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :הוראת התכנות
MATLAB FOR EARTH SCIENCES תכנות מתמטי ב MATLAB למדעי כדור הארץ   |   76628
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :הוראת התכנות
PYTHON FOR EARTH SCIENCES פייתון למדעי כדור הארץ   |   76634
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


לימודי חובה בסביבה: שימו לב: קורס 89703 ניתן ללמוד גם בשנה ג'.הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
BACTERIA IN THEIR NATURAL ENVIRONMENT החיידקים בסביבתם הטבעית   |   89305
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
Biogeochemical cycles and the climate system מחזורים ביוגאוכימים ומערכת האקלים   |   89703
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
Environmental Organic Geochemi גאוכימיה אורגנית סביבתית א'   |   89787
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
Geochemistry Organic Environmental 2 גאוכימיה אורגנית סביבתית ב'   |   89788
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


מדעי הסביבה: יש לבחור קורס אחד מהרשימה. ניתן לבחור את שני הקורסים. לידיעתכם: 89301 שם הקורס היה עד תשע"ו סיור לימודי לאגן הכנרת והחל משנת הלימודים תשע"ז שם הקורס הוחלף למחנה לימודי בניתוח סביבתי ותוכן הקורס נשאר כפי שהיה. מי שיבחרו קורס 89301 להשלמת נ"ז ישלמו את הוצאות הלינה ומי שיבחרו בקורס 89400 להשלמת נ"ז ישלמו את הוצאות הלינה וארוחות בוקר. מי שיבחרו קורס 89400 כקורס חובה ישלמו עבור שתי ארוחות בוקר .הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
Field course in environmental analysis מחנה לימודי בניתוח סביבתי   |   89301
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
DEAD SEA FIELD CAMP מחנה לימודי לים המלח   |   89400
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


קורסי חובת בחירה שנה ב'
וגם


יש לבחור עד 3 נ"ז מרשימה זו. מעבדה אחת חובה. ניתן עד שנה ג'. לתשומת לבכם, הקורס 76222,76223,ו-76624 מהווים דרישת קדם לקורסי מעבדה בשנים א', ב' וג', בהתאם.הפקולטה למדעי הטבע :כימיה
GENERAL CHEMISTRY LAB מעבדה - מבוא לכימיה   |   69115
עבודה שוטפת 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :פיסיקה
Physics parcial lab A -Exact Sciences, earth science, chemistry and computer science מעבדה חלקית בפיסיקה א למדעים מדוייקים, מדכה"א, כימיה ומדעי המחשב   |   77125
מעבדה 1.5 ש"ש 3 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הטבע - תכנית מיוחדת
computer based safety training-2 קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ב   |   76223
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  


וגם


יש לבחור עד 13 נ"ז מרשימה זו במהלך התואר.הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
Introduction to stratigraphy מבוא לסטרטיגרפיה   |   70365
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
INTRODUCTION TO GEOMORPHOLOGY עיצוב הנוף   |   70425
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
SEDIMENTARY PETROGRAPHY AND PETROLOGY פטרולוגיה סדימנטרית   |   70315
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
GLOBAL TECTONICS טקטוניקה של כדור הארץ   |   70603
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
STRUCTURAL GEOLOGY גאולוגיה סטרוקטורלית   |   70302
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
IGNEOUS AND METAMORPHIC PETROLOGY פטרולוגיה מאגמתית ומטמורפית   |   70702
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


יש לבחור עד 5 נ"ז מרשימה זו במהלך התואר. מדעי הסביבה - לימודי חובת בחירה: קורס אחד מהרשימה: ניתן ללמוד את שני הקורסים. לקורס 72107 נחוץ ידע בסטטיסטיקה.הפקולטה למדעי הטבע :מדעי החיים (ביולוגיה)
Introduction to Ecology and Population Biology מבוא לאקולוגיה וביולוגיה של אוכלוסיות   |   72107
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי החיים (ביולוגיה)
INTRODUCTION TO PLANT SCIENCE מבוא למדעי הצמח   |   72334
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3   4  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem