מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2018-2019 ( תשע"ט )
תאריך עדכון 22-07-2018

הפקולטה למדעי הטבע
דף 1 מתוך 4

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3   4  העמוד הבא העמוד הבא

מדעי הסביבה (0591)
מדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א. ומדעי הסביבה במסלול דו- חוגי (6017)
שנה ב'


קורסי חובה
הקורס 76415 מהוודה דרישה מוקדמת לקורסים 82609 "סמינריון בוגר אקלים אטמוספרה אוקיאנוגרפיה"הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
Introduction to modeling in Earth Sciences מבוא למודלים במדעי כדור הארץ   |   70356
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הטבע - תכנית מיוחדת
INFORMATION & LIBRARY RESOURCES FOR EARTH SCI. S הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג למדעי כדור הארץ - קורס מתוקשב   |   76415
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
DYNAMIC METEOROLOGY דינמיקה של אטמוספרה   |   82301
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
Thermodynamics of the Atmosphere and Oceans תרומדינמיקה של האטמוספירה והאוקיאנוסים   |   82314
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
RAIN AND CLOUD PHYSICS פיסיקת העננים והגשם   |   82814
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


. לימודי חובה במדעי הסביבה: שימו לב: קורס 89703 ניתן ללמוד גם בשנה ג'. מחזור תשע"ח הקורס 82858 הוא לא חובה ניתן ללמוד כקורס בחירה.הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
Field course in environmental analysis מחנה לימודי בניתוח סביבתי   |   89301
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
BACTERIA IN THEIR NATURAL ENVIRONMENT החיידקים בסביבתם הטבעית   |   89305
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
Biogeochemical cycles and the climate system מחזורים ביוגאוכימים ומערכת האקלים   |   89703
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
Environmental Organic Geochemi גאוכימיה אורגנית סביבתית א'   |   89787
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
Geochemistry Organic Environmental 2 גאוכימיה אורגנית סביבתית ב'   |   89788
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
Statistical methods for Earth sciences שיטות סטיסטיות ליישומים במדעי כדוה"א   |   82858
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  


משתתף בשנים א', ב'.הפקולטה למדעי הטבע :הוראת התכנות
MATLAB FOR EARTH SCIENCES תכנות מתמטי ב MATLAB למדעי כדור הארץ   |   76628
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :הוראת התכנות
PYTHON FOR EARTH SCIENCES פייתון למדעי כדור הארץ   |   76634
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


קורסי חובת בחירה שנה ב'
וגם


יש לבחור עד 5 נ"ז מרשימה זו במהלך התואר. . מדעי הסביבה: יש לבחור קורס אחד: ניתן ללמוד את שני הקורסים. לקורס 72107 נחוץ ידע בסטטיסטיקה.הפקולטה למדעי הטבע :מדעי החיים (ביולוגיה)
Introduction to Ecology and Population Biology מבוא לאקולוגיה וביולוגיה של אוכלוסיות   |   72107
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי החיים (ביולוגיה)
INTRODUCTION TO PLANT SCIENCE מבוא למדעי הצמח   |   72334
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


. חובה בשנים ב' או ג'. מעבדה אחת חובה.הפקולטה למדעי הטבע :כימיה
GENERAL CHEMISTRY LAB מעבדה - מבוא לכימיה   |   69115
עבודה שוטפת 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :פיסיקה
Physics parcial lab A -Exact Sciences, earth science, chemistry and computer science מעבדה חלקית בפיסיקה א למדעים מדוייקים, מדכה"א, כימיה ומדעי המחשב   |   77125
מעבדה 1.5 ש"ש 3 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הטבע - תכנית מיוחדת
computer based safety training-2 קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ב   |   76223
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  


וגם


יש לבחור עד 25 נ"ז מרשימה זו. . חובת -בחירה ב-א.א.א. שנים ב' ו-ג'. על התלמיד לקחת 25 נ"ז מהחבילה הזאת. אנא שימו לב לתנאי הקדם של הקורסים.הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
INTRODUCTION TO PALEONTOLOGY מבוא לפלאונטולוגיה   |   70102
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
RADIATIVE TRANSFER IN THE ATMOSPHERE מעברי קרינה באטמוספירה   |   82309
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
CLIMATIC CHANGES שינויים אקלימיים   |   82508
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
BOUNDARY LAYER METEOROLOGY פיסיקה של שכבת הגבול
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   82510
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
RESEARCH PROJECT FOR UNDERGRADUATES מחקר עצמאי לתלמידי בוגר באקלים אטמוספרה אוקיאנוגרפיה   |   82519
פרויקט 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
ATMOSPHERIC CHEMISTRY כימיה אטמוספירית   |   82657
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
PRINCIPLES OF REMOTE SENSING OF THE ATMOSPHERE, OCEANS, AND LAND עקרונות של חישה מרחוק של האטמוספרה, האוקיאנוסים והקרקע   |   82850
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :אוקיינוגרפיה
Introduction to practical oceanography מבוא לאוקיינוגרפיה מעשית   |   84865
פרויקט 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
Introduction to tropical meteorology מבוא למטאורולוגיה טרופית   |   82515
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
Fundamentals of Fluid Mechanics for Earth Science Applications מושגי יסוד במכניקה של זורמים ליישומים במדעי כדור הארץ   |   82856
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
Processes of the Hydrological Cycle תהליכים במחזור ההידרולוגי   |   70849
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3   4  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem