מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 20-03-2018

הפקולטה למדעי הטבע
דף 1 מתוך 6

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3   4   5   6  העמוד הבא העמוד הבא

מדעי הסביבה (0591)
מדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א. ומדעי הסביבה במסלול דו- חוגי (6017)
שנה ב'


קורסי חובה
הקורס 76415 מהוודה דרישה מוקדמת לקורסים 82609 "סמינריון בוגר אקלים אטמוספרה אוקיאנוגרפיה"הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
Introduction to modeling in Earth Sciences מבוא למודלים במדעי כדור הארץ   |   70356
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הטבע - תכנית מיוחדת
computer based safety training-2 קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ב   |   76223
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הטבע - תכנית מיוחדת
INFORMATION & LIBRARY RESOURCES FOR EARTH SCI. S הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג למדעי כדור הארץ - קורס מתוקשב   |   76415
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
DYNAMIC METEOROLOGY דינמיקה של אטמוספרה   |   82301
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
Thermodynamics of the Atmosphere and Oceans תרומדינמיקה של האטמוספירה והאוקיאנוסים   |   82314
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
RAIN AND CLOUD PHYSICS פיסיקת העננים והגשם   |   82814
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


לימודי חובה בסביבה: שימו לב: קורס 89703 ניתן ללמוד גם בשנה ג'.הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
BACTERIA IN THEIR NATURAL ENVIRONMENT החיידקים בסביבתם הטבעית   |   89305
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
Biogeochemical cycles and the climate system מחזורים ביוגאוכימים ומערכת האקלים   |   89703
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
Environmental Organic Geochemi גאוכימיה אורגנית סביבתית א'   |   89787
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
Geochemistry Organic Environmental 2 גאוכימיה אורגנית סביבתית ב'   |   89788
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


משתתף בשנים א', ב'.הפקולטה למדעי הטבע :הוראת התכנות
MATLAB FOR EARTH SCIENCES תכנות מתמטי ב MATLAB למדעי כדור הארץ   |   76628
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :הוראת התכנות
PYTHON FOR EARTH SCIENCES פייתון למדעי כדור הארץ   |   76634
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


מדעי הסביבה: יש לבחור קורס אחד מהרשימה. ניתן לבחור את שני הקורסים. לידיעתכם: 89301 שם הקורס היה עד תשע"ו סיור לימודי לאגן הכנרת והחל משנת הלימודים תשע"ז שם הקורס הוחלף למחנה לימודי בניתוח סביבתי ותוכן הקורס נשאר כפי שהיה. מי שיבחרו קורס 89301 להשלמת נ"ז ישלמו את הוצאות הלינה ומי שיבחרו בקורס 89400 להשלמת נ"ז ישלמו את הוצאות הלינה וארוחות בוקר. מי שיבחרו קורס 89400 כקורס חובה ישלמו עבור שתי ארוחות בוקר .הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
Field course in environmental analysis מחנה לימודי בניתוח סביבתי   |   89301
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
DEAD SEA FIELD CAMP מחנה לימודי לים המלח   |   89400
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


קורסי חובת בחירה שנה ב'
וגם


יש לבחור עד 5 נ"ז מרשימה זו במהלך התואר. סביבה: יש לבחור קורס אחד: ניתן ללמוד את שני הקורים. לקורס 72107 נחוץ ידע בסטטיסטיקה.הפקולטה למדעי הטבע :מדעי החיים (ביולוגיה)
Introduction to Ecology and Population Biology מבוא לאקולוגיה וביולוגיה של אוכלוסיות   |   72107
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי החיים (ביולוגיה)
INTRODUCTION TO PLANT SCIENCE מבוא למדעי הצמח   |   72334
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


יש לבחור לפחות 3 נ"ז ועד 4 נ"ז מרשימה זו במהלך התואר. סביבה: יש לבחור קורס אחד. ידע בסטטיסטיקה מתבקש לקורסי בחירת חובה 72107 מבוא לאקולוגיה ולביולוגיה של אוכלוסיות ו- 72334 מבוא למדעי הצמח.הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
INTRO TO PROBABILITYAND STATISTICS FOR CHEMISTRY מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי כימיה   |   52104
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי החיים (ביולוגיה)
Introduction to probability and statistics מבוא להסתברות וסטטיסטיקה   |   72301
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
STATISTICS FOR PHARMACOLOGISTS יסודות הסטטיסטיקה לרוקחים   |   52024
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


חובה בשנים ב' או ג'. מעבדה אחת חובה.הפקולטה למדעי הטבע :כימיה
GENERAL CHEMISTRY LAB מעבדה - מבוא לכימיה   |   69115
עבודה שוטפת 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :פיסיקה
Physics parcial lab A -Exact Sciences, earth science, chemistry and computer science מעבדה חלקית בפיסיקה א למדעים מדוייקים, מדכה"א, כימיה ומדעי המחשב   |   77125
מעבדה 1.5 ש"ש 3 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הטבע - תכנית מיוחדת
computer based safety training-2 קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ב   |   76223
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  


וגם


יש לבחור עד 25 נ"ז מרשימה זו. חובת -בחירה ב-א.א.א. שנים ב' ו-ג'. על התלמיד לקחת 25 נ"ז מהחבילה הזאת. אנא שימו לב לתנאי הקדם של הקורסים.הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
SYNOPTIC CLIMATOLOGY OF THE MEDITERRANEAN קלימטולוגיה סינופטית של מזרח הים-התיכון וישראל   |   40458
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גיאולוגיה
INTRODUCTION TO PALEONTOLOGY מבוא לפלאונטולוגיה   |   70102
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
RADIATIVE TRANSFER IN THE ATMOSPHERE מעברי קרינה באטמוספירה   |   82309
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
CLIMATIC CHANGES שינויים אקלימיים   |   82508
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
BOUNDARY LAYER METEOROLOGY פיסיקה של שכבת הגבול   |   82510
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
RESEARCH PROJECT FOR UNDERGRADUATES מחקר עצמאי לתלמידי בוגר באקלים אטמוספרה אוקיאנוגרפיה   |   82519
פרויקט 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
ATMOSPHERIC CHEMISTRY כימיה אטמוספירית   |   82657
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3   4   5   6  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem