מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 20-05-2018

הפקולטה למדעי הרוח
 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


מוסיקולוגיה (0199)
מוסיקולוגיה מוסמך לא מחקרי (1980)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
לימודי החובה לתלמידי המסלול שאינו מחקרי: 40 נ"ז בקורסים (שמתוכם 4-8 נ"ז ניתן ללמוד בקורסים מחוץ לחוג, באישור יועץ החוג למוסמך), 2 רפרטים, 2 עבודות סמינר. להלן קורסי החובה לכל תלמידי המוסמך בחוג (פעם אחת לאורך התואר), סמינריון בית ספרי וסמנריון חוגי (יינתנו אחת לשנתיים לסרוגין):הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
DEPARTMENTAL SEMINAR IN MUSICOLOGY סמינריון חוגי במוסיקולוגיה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   23951
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לאמנויות
MORE OF THE SAME? VARIATIONS, VARIANTS AND VERSIONS GRADUAT- SEMINAR SCHOOL OF ARTS עוד מאותו הדבר? וריאציות, וריאנטים וורסיות - סמינריון מתקדם של ביה"ס לאמנויות   |   30195
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
קורסי בחירה למוסמך. כל תלמיד חייב לבחור קורסים בהיקף 20 נ"ז בכל אחת משנת לימודיו בתואר, לפי התייעצות עם ראש החוג או יועץ החוג למוסמך.הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Judeo-Islamic music מוסיקה יהודית-איסלמית   |   23830
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Music and Nationalism מוסיקה ולאומיות   |   23884
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
A New (gregorian) Chant is born איך שיר (גריגוריאני) נולד   |   23890
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
MUSIC: BIOLOGICAL VS. CULTURAL EVOLUTION טבע או תרבות: מוסיקה מנקודת מבט אבולוציוני   |   23897
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Postmodernism and the Music of the Present פוסטמודרניזם ומוסיקה של ההווה   |   23922
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
MUSIC AND COGNITION : RESEARCH SEMINAR סמינר מתקדם בקוגניציה מוסיקלית   |   23938
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
xxx קולות איוב: מענה האמנויות לאסונות האדם   |   23949
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Israeli Cultural History היסטוריה תרבותית ישראלית   |   23822
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
Singing Piyyut: Text, Music and Performance in Hebrew Liturgical Poetry 'זימרת הפיוט: בין טקסט למוסיקה בשירת הקודש'   |   17812
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
'Jerusalem' in medieval christian liturgy ירושלים בראי הליטורגיה הנוצרית   |   23537
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובה
לימודי החובה לתלמידי המסלול שאינו מחקרי: 40 נ"ז בקורסים (שמתוכם 4-8 נ"ז ניתן ללמוד בקורסים מחוץ לחוג, באישור יועץ החוג למוסמך), 2 רפרטים, 2 עבודות סמינר. להלן קורסי החובה לכל תלמידי המוסמך בחוג (פעם אחת לאורך התואר), סמינריון בית ספרי וסמנריון חוגי (יינתנו אחת לשנתיים לסרוגין):הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
DEPARTMENTAL SEMINAR IN MUSICOLOGY סמינריון חוגי במוסיקולוגיה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   23951
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לאמנויות
MORE OF THE SAME? VARIATIONS, VARIANTS AND VERSIONS GRADUAT- SEMINAR SCHOOL OF ARTS עוד מאותו הדבר? וריאציות, וריאנטים וורסיות - סמינריון מתקדם של ביה"ס לאמנויות   |   30195
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה ב'
כל תלמיד חייב לבחור קורסים בהיקף 20 נ"ז בכל אחת משנת לימודיו בתואר, לפי התייעצות עם ראש החוג או יועץ החוג למוסמך.קורסי בחירה למוסמך:הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Judeo-Islamic music מוסיקה יהודית-איסלמית   |   23830
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Music and Nationalism מוסיקה ולאומיות   |   23884
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
A New (gregorian) Chant is born איך שיר (גריגוריאני) נולד   |   23890
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
MUSIC: BIOLOGICAL VS. CULTURAL EVOLUTION טבע או תרבות: מוסיקה מנקודת מבט אבולוציוני   |   23897
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Postmodernism and the Music of the Present פוסטמודרניזם ומוסיקה של ההווה   |   23922
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
MUSIC AND COGNITION : RESEARCH SEMINAR סמינר מתקדם בקוגניציה מוסיקלית   |   23938
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
xxx קולות איוב: מענה האמנויות לאסונות האדם   |   23949
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Israeli Cultural History היסטוריה תרבותית ישראלית   |   23822
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
Singing Piyyut: Text, Music and Performance in Hebrew Liturgical Poetry 'זימרת הפיוט: בין טקסט למוסיקה בשירת הקודש'   |   17812
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
'Jerusalem' in medieval christian liturgy ירושלים בראי הליטורגיה הנוצרית   |   23537
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem