מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2016-2017 ( תשע"ז )
תאריך עדכון 28-06-2017

הפקולטה למדעי הרוח
 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


מוסיקולוגיה (0199)
מוסיקולוגיה מוסמך לא מחקרי (1980)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
לימודי החובה לתלמידי המסלול שאינו מחקרי: 40 נ"ז בקורסים (שמתוכם 4-8 נ"ז ניתן ללמוד בקורסים מחוץ לחוג, באישור יועץ החוג למוסמך), 2 רפרטים, 2 עבודות סמינר. להלן קורסי החובה לכל תלמידי המוסמך בחוג (פעם אחת לאורך התואר), סמינריון בית ספרי וסמנריון חוגי (יינתנו אחת לשנתיים לסרוגין):הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
DEPARTMENTAL SEMINAR IN MUSICOLOGY סמינריון חוגי במוסיקולוגיה   |   23951
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
קורסי בחירה למוסמך. כל תלמיד חייב לבחור קורסים בהיקף 20 נ"ז בכל אחת משנת לימודיו בתואר, לפי התייעצות עם ראש החוג או יועץ החוג למוסמך.הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Folksongs: Study and Research Methods השיר העממי: עיון ושיטות מחקר   |   23811
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
American Art Music, 1920-1970 מוסיקה אמנותית אמריקאית 1920-1970   |   23816
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
On the boundaries of meaning in music על גבולות המשמעות במוסיקה   |   23819
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
MUSIC IN THE ISLAMIC COUNTRIES מוסיקה בארצות האסלאם   |   23839
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Researches in theory and in analysis מחקרים בתיאוריה ואנליזה   |   23841
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Being a Musician in the Renaissance להיות מוסיקאי ברנסנס   |   23846
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
MUSIC AND EMOTION מוסיקה ורגשות   |   23889
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובה
לימודי החובה לתלמידי המסלול שאינו מחקרי: 40 נ"ז בקורסים (שמתוכם 4-8 נ"ז ניתן ללמוד בקורסים מחוץ לחוג, באישור יועץ החוג למוסמך), 2 רפרטים, 2 עבודות סמינר. להלן קורסי החובה לכל תלמידי המוסמך בחוג (פעם אחת לאורך התואר), סמינריון בית ספרי וסמנריון חוגי (יינתנו אחת לשנתיים לסרוגין):הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
DEPARTMENTAL SEMINAR IN MUSICOLOGY סמינריון חוגי במוסיקולוגיה   |   23951
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורס חובה לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני ועד תשע"ד (כולל):הפקולטה למדעי הרוח :אחר
FINAL EXAM בחינת גמר   |   74444
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  


קורסי בחירה שנה ב'
כל תלמיד חייב לבחור קורסים בהיקף 20 נ"ז בכל אחת משנת לימודיו בתואר, לפי התייעצות עם ראש החוג או יועץ החוג למוסמך.קורסי בחירה למוסמך:הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Folksongs: Study and Research Methods השיר העממי: עיון ושיטות מחקר   |   23811
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
American Art Music, 1920-1970 מוסיקה אמנותית אמריקאית 1920-1970   |   23816
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
On the boundaries of meaning in music על גבולות המשמעות במוסיקה   |   23819
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
MUSIC IN THE ISLAMIC COUNTRIES מוסיקה בארצות האסלאם   |   23839
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Researches in theory and in analysis מחקרים בתיאוריה ואנליזה   |   23841
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Being a Musician in the Renaissance להיות מוסיקאי ברנסנס   |   23846
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
MUSIC AND EMOTION מוסיקה ורגשות   |   23889
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem