מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2018-2019 ( תשע"ט )
תאריך עדכון 22-07-2018

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

מוסיקולוגיה (0199)
מוסיקולוגיה בוגר ראשי (1940)
שנה א'


קורסי חובה
קורסי חובה לתלמידי שנה א':הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
EAR TRAINING - A מיומנויות שמיעה - א'   |   23105
עבודה שוטפת 2 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
LABORATORY DRILL A- KEYBOARD HARMONY תרגיל מעבדה א' - הרמוניה ליד המקלדת   |   23107
עבודה שוטפת 2 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
HARMONY - A הרמוניה - א'   |   23113
עבודה שוטפת 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
THE HISTORY OF MUSIC: ANTIQUITY AND MIDDLE AGES תולדות המוסיקה - העת העתיקה וימי-הביניים   |   23120
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
MUSIC, PEOPLE, THE WORLD מוסיקה, אדם, עולם   |   23125
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
LISTENING TO MUSICAL MASTERPIECES in western music האזנה מודרכת ליצירות מופת במוסיקה המערבית   |   23112
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אחר
INFORMATION & LIBRARY RESOURCES הדרכה בשימוש בספרייה - קורס מתוקשב   |   74122
השתתפות פעילה 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  


קורסי חובה "קובייה" מתחום האמנויות. חובת לימוד קורס זה לתלמידי כל החוגים בבית הספר לאמנויות :הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לאמנויות
Art as value and the value of art אמנות כערך וערך האמנות   |   30124
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'
. בשנים א'-ג' כל תלמיד חייב ללמוד קורסים מקטגורית 'סוגיות באתנומוסיקולוגיה' בהיקף 8 נ"ז. יש לבחור אחד מבין הקורסים הבאים: 23302 'מוסיקה בחברה ובתרבות היהודית' (יינתן בתשע"ט) או 23415 'מרחב הצליל החוץ מערבי' (יינתן בתש"פ).הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Ethnomusicology: Music in Jewish Culture and Society סוגיות באתנומוסיקולוגיה: מוסיקה בחברה ובתרבות היהודית   |   23302
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


. קורס מיומנויות שמספרו 08006 מיועד לתלמידים שציונם בחלק המילולי של המבחן הפסיכומטרי בעברית הוא בטווח שבין 120 ל-139. יש להירשם לשיעורים ולתרגילים. קבוצה (ז) בסמסטר ב' מיועדת לתלמידי רביבים בלבד. קב' (ה) ו- (ו) בסמסטר ב' הן קב' מילואים וייפתחו רק לאחר מילוי כל הקב'. קורס מיומנויות שמספרו 08007 מיועד לתלמידים שציונם בחלק המילולי במבחן הפסיכומטרי בעברית הוא פחות מ-120 וששפת אמם - עברית. קבוצות (ד) (ח) (י) בקורס 08007 מיועדות למי ששפת אמם אינה עברית. יש להירשם לשיעורים ולתרגילים. לבירורים נוספים יש להיכנס לשנתון לידיעות לתלמיד לתואר ראשון בקישור הבא: https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsU/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=Shnaton&arguments=-N01,-A0,-N2019הפקולטה למדעי הרוח :מדעי הרוח - תכנית מיוחדת
ACADEMIC READING AND WRITING SKILLS - 1 מיומנויות הקריאה והכתיבה - 1   |   08006
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדעי הרוח - תכנית מיוחדת
ACADEMIC WRITING & READING SKILLS IN HEBREW - 2 מיומנויות הקריאה והכתיבה - 2   |   08007
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
. לימודי בחירה בחוג - חובת בחירה קורסים בהיקף של 16 נ"ז לאורך התואר מקטגוריה זו:הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
choir מקהלה   |   23108
עבודה שוטפת 2 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
MUSICAL INSTRUMENTS (ORGANOLOGY) תורת הכלים   |   23111
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
INDONESIAN GAMELAN MUSIC גמלאן - מוסיקה מאינדונזיה   |   23515
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Musical Editing and Production with Digital Tools עריכה ויצירה מוסיקלית בכלים דיגיטאליים   |   23609
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובה
קורסי חובה לתלמידי שנה ב':הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
HISTORY OF MUSIC: RENAISSANCE AND BAROQUE תולדות המוסיקה - רנסנס ובארוק   |   23121
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
LABORATORY DRILL B - KEYBOARD HARMONY תרגיל מעבדה ב' - הרמוניה ליד המקלדת   |   23308
עבודה שוטפת 2 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Music Analysis in Cultural Historical contexts ניתוח מוסיקה בהקשרים היסטוריים תרבותיים   |   23310
בחינת בית 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
EAR TRAINING - II מיומנויות שמיעה - ב'   |   23311
עבודה שוטפת 2 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
HARMONY - B הרמוניה - ב'   |   23318
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אחר
INFORMATION & LIBRARY RESOURCES הדרכה בשימוש בספרייה - קורס מתוקשב   |   74122
השתתפות פעילה 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  


חובת בחירה קורס זה במהלך שנים א-ג:הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
LISTENING TO MUSICAL MASTERPIECES in western music האזנה מודרכת ליצירות מופת במוסיקה המערבית   |   23112
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורס חובה במסגרת קורסי קובייה - תחום אמנויות. חובת לימוד קורס זה לתלמידי כל החוגים בבית הספר לאמנויות :הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לאמנויות
Art as value and the value of art אמנות כערך וערך האמנות   |   30124
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה ב'
. כל תלמיד חייב לבחור במהלך שנים ב'-ג' את אחת מבין הקורסים הבאים: 23352 'תולדות המוסיקה המערבית במאה ה-18' (יינתן בתש"פ) או 23351 'תולדות המוסיקה המערבית במאה ה -19': (את הקורס השני ניתן ללמוד ע"ח מכסת קורסי הבחירה)הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Western Art Music in the Nineteenth Century תולדות המוזיקה המערבית במאה התשע עשרה   |   23351
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


. בשנים ב'-ג' כל תלמיד חייב לבחור אחד מבין הקורסים הבאים: 23302 'מוסיקה בחברה ובתרבות היהודית' (יינתן בתשע"ט) או 23415 'מרחב הצליל החוץ מערבי' (יינתן בתש"פ). את הקורס השני ניתן ללמוד במסגרת קורסי הבחירה.הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Ethnomusicology: Music in Jewish Culture and Society סוגיות באתנומוסיקולוגיה: מוסיקה בחברה ובתרבות היהודית   |   23302
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה ב'
. לימודי בחירה בחוג - חובת בחירה קורסים בהיקף של 12 נ"ז לאורך התואר מקטגוריה זו. לימודי חובה - סמינריונים - בשנים ב'- ג' : תלמידים במסלול זה מחוייבים בכתיבת 2 עבודות סמינר. (עבודת סמינר בשנה ב' ועבודת סמינר בשנה ג'. חובה על כל התלמידים לכתוב סמינר בשנה זו באחד מהקורסים מקטגוריה זו). (עבודת הסמינר אינה מזכה בנ"ז נוספים, אך ציון עבודת הסמינר נכנס לממוצע). ניתן ללמוד קורסים המוגדרים כסמינרים במסגרת קורסי הבחירה ולכתוב עבודת סיום.הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
choir מקהלה   |   23108
עבודה שוטפת 2 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
MUSICAL INSTRUMENTS (ORGANOLOGY) תורת הכלים   |   23111
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
MUSIC COGNITION - part 2 קוגניציה מוסיקלית ב': מוסיקה וקשרים עם חושים ויכולות אחרות   |   23404
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Music analysis from a cognitive perspective ניתוח מוסיקלי מנקודת מבט קוגנטיבית   |   23405
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem