מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2016-2017 ( תשע"ז )
תאריך עדכון 28-06-2017

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

מוסיקולוגיה (0199)
מוסיקולוגיה בוגר ראשי (1940)
שנה א'


קורסי חובה
קורסי חובה לתלמידי שנה א':הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
SPECIES COUNTERPOINT קונטרפונקט לסוגיו   |   23103
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
EAR TRAINING - A מיומנויות שמיעה - א'   |   23105
בחינה בע"פ 2 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
LABORATORY DRILL A- KEYBOARD HARMONY תרגיל מעבדה א' - הרמוניה ליד המקלדת   |   23107
עבודה בכתב 2 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
HARMONY - A הרמוניה - א'   |   23113
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
THE HISTORY OF MUSIC: ANTIQUITY AND MIDDLE AGES תולדות המוסיקה - העת העתיקה וימי-הביניים   |   23120
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
MUSIC, PEOPLE, THE WORLD מוסיקה, אדם, עולם   |   23125
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אחר
INFORMATION & LIBRARY RESOURCES הדרכה בשימוש בספרייה - קורס מתוקשב   |   74122
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  


קורס חובה לשנים א - ג. חובת לימוד קורס זה פעם אחת בשנים א - גהפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
LISTENING TO MUSICAL MASTERPIECES in western music האזנה מודרכת ליצירות מופת במוסיקה המערבית   |   23112
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


קורסי חובת בחירה שנה א'
וגם


קורס מיומנויות שמספרו 08006 מיועד לתלמידים שציונם בחלק המילולי של המבחן הפסיכומטרי הוא בטווח שבין 120 ל-139 קורס מיומנויות שמספרו 08007 מיועד לתלמידים שציונם בחלק המילולי במבחן הפסיכומטרי הוא פחות מ-120 וששפת אמם - עברית. קבוצות (ב') (ח') (י"ב) בקורס 08007 מיועדות למי ששפת אמם אינה עברית. תלמידים הלומדים באחד מהחוגים הבאים: יחסים בינלאומיים, מדע המדינה, פסיכולוגיה, תקשורת ועיתונאות וחינוך ומשתתפים באחד מהקורסים הבאים: 58135, 56109, 51111 , 50118, 34401 רשאים לקבל פטור מהשתתפות בקורס.הפקולטה למדעי הרוח :מדעי הרוח - תכנית מיוחדת
ACADEMIC READING AND WRITING SKILLS - 1 מיומנויות הקריאה והכתיבה - 1   |   08006
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדעי הרוח - תכנית מיוחדת
ACADEMIC WRITING & READING SKILLS IN HEBREW - 2 מיומנויות הקריאה והכתיבה - 2   |   08007
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
לימודי בחירה בחוג : על כל תלמיד ללמוד קורסי בחירה בהיקף של 12נ"ז לאורך התואר. בשנה א' מומלץ לבחור קורס בחירה אחד לפחות מבין הקורסים הבאים:הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
CHORUS - A מקהלה - א'   |   23108
פרויקט 0 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
MUSICAL INSTRUMENTS (ORGANOLOGY) תורת הכלים   |   23111
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
UNIVERSITY ORCHESTRA תזמורת האוניברסיטה   |   23317
עבודה שוטפת 2 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
THE MUSICAL REVOLUTION OF THE BEATLES המהפכה המוסיקלית של הביטלס   |   23464
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
JAZZ : MUSIC AND CULTURE ג'אז: מוסיקה ותרבות   |   23615
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובה
קורסי חובה לתלמידי שנה ב':הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
HISTORY OF MUSIC: RENAISSANCE AND BAROQUE תולדות המוסיקה - רנסנס ובארוק   |   23121
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
LABORATORY DRILL B - KEYBOARD HARMONY תרגיל מעבדה ב' - הרמוניה ליד המקלדת   |   23308
עבודה בכתב 2 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Music Analysis in Cultural Historical contexts ניתוח מוזיקה בהקשרים היסטוריים תרבותיים   |   23310
בחינת בית 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
EAR TRAINING - II מיומנויות שמיעה - ב'   |   23311
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
HARMONY - B הרמוניה - ב'   |   23318
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אחר
INFORMATION & LIBRARY RESOURCES הדרכה בשימוש בספרייה - קורס מתוקשב   |   74122
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  


קורס חובה לשנים א - ג. חובת לימוד קורס זה פעם אחת בשנים א - גהפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
LISTENING TO MUSICAL MASTERPIECES in western music האזנה מודרכת ליצירות מופת במוסיקה המערבית   |   23112
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


חובה ללמוד קורס זה פעמיים לאורך התואר. קורס חובה בשנים ב' - ג':הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לאמנויות
The Arts Here and Now I אמנות כאן ועכשיו: החוויה האמנותית א'   |   30114
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לאמנויות
The Arts Here and Now II אמנות כאן ועכשיו - החוויה האמנותית ב'   |   30117
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובה במסגרת קורסי השער מתחום אמנויות. חובת לימוד קורסים אלו לתלמידי כל החוגים בבית הספר לאמנויות :הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Art as value and the value of art - part 2 אמנות כערך וערך האמנות - ב'   |   23468
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לאמנויות
Art as value and the value of art - part 1 אמנות כערך וערך האמנות א'   |   30124
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה ב'
קורסי שער בתחום אמנויות: עליכם ללמוד סה"כ 12 נ"ז קורסי שער לאורך התואר, לפי הפירוט הבא:. 8 נ"ז מבית הספר לאמנויות ('אמנות כערך וערך האמנות א' + ב' בהיקף 4 נ"ז + 4 נ"ז מקורסי הבחירה מקטגוריה זו) . בנוסף עליכם ללמוד קורסים בהיקף של 4 נ"ז מתחום אחר בפקולטה.הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
JEWISH FOLKLORE IN HISTORICAL & CULT. CONTEXT הפולקלור היהודי בהקשרו ההיסטורי והתרבותי   |   12112
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
theories in folklor and folk culture studies גישות בחקר פולקלור ותרבות עממית   |   12114
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
HIST. OF WESTERN THEATRE: MID. AGES TO MODERN תולדות התאטרון במערב מימי-הביניים עד לעת החדשה   |   20119
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem