מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 20-03-2018

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

מוסיקולוגיה (0199)
מוסיקולוגיה בוגר ראשי (1940)
שנה א'


קורסי חובה
קורסי חובה לתלמידי שנה א':הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
SPECIES COUNTERPOINT קונטרפונקט לסוגיו   |   23103
עבודה שוטפת 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
EAR TRAINING - A מיומנויות שמיעה - א'   |   23105
עבודה שוטפת 2 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
LABORATORY DRILL A- KEYBOARD HARMONY תרגיל מעבדה א' - הרמוניה ליד המקלדת   |   23107
עבודה שוטפת 2 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
HARMONY - A הרמוניה - א'   |   23113
עבודה שוטפת 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
THE HISTORY OF MUSIC: ANTIQUITY AND MIDDLE AGES תולדות המוסיקה - העת העתיקה וימי-הביניים   |   23120
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
MUSIC, PEOPLE, THE WORLD מוסיקה, אדם, עולם   |   23125
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
LISTENING TO MUSICAL MASTERPIECES in western music האזנה מודרכת ליצירות מופת במוסיקה המערבית   |   23112
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אחר
INFORMATION & LIBRARY RESOURCES הדרכה בשימוש בספרייה - קורס מתוקשב   |   74122
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  


קורסי חובה "קובייה" מתחום האמנויות. חובת לימוד קורס זה לתלמידי כל החוגים בבית הספר לאמנויות :הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לאמנויות
Art as value and the value of art - part 1 אמנות כערך וערך האמנות א'   |   30124
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וא


קורסי חובת בחירה שנה א'
וא


קורס מיומנויות שמספרו 08006 מיועד לתלמידים שציונם בחלק המילולי של המבחן הפסיכומטרי הוא בטווח שבין 120 ל-139 קורס מיומנויות שמספרו 08007 מיועד לתלמידים שציונם בחלק המילולי במבחן הפסיכומטרי הוא פחות מ-120 וששפת אמם - עברית. קבוצות (ד') (ח') (י"א) בקורס 08007 מיועדות למי ששפת אמם אינה עברית. תלמידים הלומדים באחד מהחוגים הבאים: יחסים בינלאומיים, מדע המדינה, פסיכולוגיה, תקשורת ועיתונאות וחינוך ומשתתפים באחד מהקורסים הבאים: 58135, 56109, 51111 , 50118, 34401 רשאים לקבל פטור מהשתתפות בקורס.הפקולטה למדעי הרוח :מדעי הרוח - תכנית מיוחדת
ACADEMIC READING AND WRITING SKILLS - 1 מיומנויות הקריאה והכתיבה - 1   |   08006
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדעי הרוח - תכנית מיוחדת
ACADEMIC WRITING & READING SKILLS IN HEBREW - 2 מיומנויות הקריאה והכתיבה - 2   |   08007
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
לימודי בחירה בחוג - חובת בחירה קורסים בהיקף של 10 נ"ז לאורך התואר מקטגוריה זו:הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Psychoacustic and Music פסיכואקוסטיקה ומוסיקה   |   23606
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
choir מקהלה   |   23108
עבודה שוטפת 2 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובה
קורסי חובה לתלמידי שנה ב':הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
HISTORY OF MUSIC: RENAISSANCE AND BAROQUE תולדות המוסיקה - רנסנס ובארוק   |   23121
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
LABORATORY DRILL B - KEYBOARD HARMONY תרגיל מעבדה ב' - הרמוניה ליד המקלדת   |   23308
עבודה שוטפת 2 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Music Analysis in Cultural Historical contexts ניתוח מוסיקה בהקשרים היסטוריים תרבותיים   |   23310
בחינת בית 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
EAR TRAINING - II מיומנויות שמיעה - ב'   |   23311
עבודה שוטפת 2 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
HARMONY - B הרמוניה - ב'   |   23318
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אחר
INFORMATION & LIBRARY RESOURCES הדרכה בשימוש בספרייה - קורס מתוקשב   |   74122
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  


חובת בחירה קורס זה במהלך שנים א-ג:הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
LISTENING TO MUSICAL MASTERPIECES in western music האזנה מודרכת ליצירות מופת במוסיקה המערבית   |   23112
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורס חובה במסגרת קורסי קובייה - תחום אמנויות. חובת לימוד קורס זה לתלמידי כל החוגים בבית הספר לאמנויות :הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לאמנויות
Art as value and the value of art - part 1 אמנות כערך וערך האמנות א'   |   30124
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וא


קורסי חובת בחירה שנה ב'
וא


בשנים ב'-ג' כל תלמיד חייב לבחור אחד מבין הקורסים הבאים: 23302 'מוסיקה בחברה ובתרבות היהודית' (יינתן בתשע"ט) או 23415 'מרחב הצליל החוץ מערבי'. את הקורס השני ניתן ללמוד במסגרת קורסי הבחירה.הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
INTRODUCTION TO NON- WESTERN MUSIC מרחב הצליל החוץ מערבי: גישות מחקר   |   23415
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וא


כל תלמיד חייב לבחור במהלך שנים ב'-ג' את אחת מבין הקורסים הבאים: 23352 'תולדות המוסיקה המערבית במאה ה-18' או 23351 'תולדות המוסיקה המערבית במאה ה -19' (יינתן בתשע"ט) : (את הקורס השני ניתן ללמוד ע"ח מכסת קורסי הבחירה)הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Western Art Music in the 18 Century תולדות המוסיקה המערבית במאה ה-18   |   23352
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה ב'
לימודי בחירה בחוג - חובת בחירה קורסים בהיקף של 12 נ"ז לאורך התואר מקטגוריה זו. לימודי חובה - סמינריונים - בשנים ב'- ג' : תלמידים במסלול זה מחוייבים בכתיבת 2 עבודות סמינר. (עבודת סמינר בשנה ב' ועבודת סמינר בשנה ג'. חובה על כל התלמידים לכתוב סמינר בשנה זו באחד מהקורסים מקטגוריה זו). (עבודת הסמינר אינה מזכה בנ"ז נוספים, אך ציון עבודת הסמינר נכנס לממוצע). ניתן ללמוד קורסים המוגדרים כסמינרים במסגרת קורסי הבחירה ולכתוב עבודת סיום.הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Psychoacustic and Music פסיכואקוסטיקה ומוסיקה   |   23606
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
MUSIC COGNITION - part 1 קוגניציה מוסיקלית א': מוסיקה שפה לעצמה   |   23403
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
OPERATIC JOURNIES IN EMOTIONAL FIELDS מסעות אופראיים בשדות הרגש   |   23530
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
'Jerusalem' in medieval christian liturgy ירושלים בראי הליטורגיה הנוצרית   |   23537
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Music in Spain: Folk, Art and Popular המוסיקה בספרד בעבר ובהווה: אמנותית, עממית, ופופולרית   |   23570
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
choir מקהלה   |   23108
עבודה שוטפת 2 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem