מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 20-05-2018

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 4

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3   4  העמוד הבא העמוד הבא

לימודי התאטרון (0198)
לימודי תאטרון בוגר ראשי (1930)
שנה א'


קורסי חובה
קורסי חובה שנים א' - ב': * הקורסים בקטגוריה זו ניתנים אחת לשנתיים לסירוגין, לכן חובה ללמוד קורסים אלו בשנה זו. ** קורסים 20119 ו - 20180יינתנו בתשע"ט. *** הקורס 20724 'פרוייקט הפקה' הינו קורס חובה לכל תלמידי החוג.הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
HISTORY OF WESTERN THEATRE - MODERN PERIOD תולדות התאטרון במערב - הזמן החדש   |   20120
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
Play and Performance Analysis: Greece and Rome ניתוח מחזות והצגתם על הבמה - יוון ורומא   |   20141
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
PLAY & PERFORMANCE ANALYSIS: MODERN PERIOD ניתוח מחזות והצגתם על הבמה - הזמן החדש   |   20190
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים קלאסיים
History of Theatre: Greece and Rome תולדות התאטרון: יוון ורומא   |   28104
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
THEATRE PRODUCTION PROJECT פרוייקט הפקה   |   20724
פרויקט 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אחר
INFORMATION & LIBRARY RESOURCES הדרכה בשימוש בספרייה - קורס מתוקשב   |   74122
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  


קורסי חובה "קובייה" מתחום האמנויות. חובת לימוד קורס זה לתלמידי כל החוגים בבית הספר לאמנויות :הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לאמנויות
Art as value and the value of art - part 1 אמנות כערך וערך האמנות א'   |   30124
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


קורסי חובת בחירה שנה א'
וגם


על התלמיד לבחור סדנאות בהיקף 2 נ"ז מבין הסדנאות ברשימה הבאה:הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
ACTING WORKSHOP יסודות המשחק   |   20430
פרויקט 1 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
Theater Workshop - Theater as a channel to modern education סדנת תאטרון - חינוך, חניכה ופרפורמנס   |   20617
פרויקט 1 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
Spoken Word poetry workshop סדנת שירה Spoken word   |   20741
פרויקט 1 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וא


קורסי חובת בחירה שנה א'
וא


קורס מיומנויות שמספרו 08006 מיועד לתלמידים שציונם בחלק המילולי של המבחן הפסיכומטרי הוא בטווח שבין 120 ל-139 קורס מיומנויות שמספרו 08007 מיועד לתלמידים שציונם בחלק המילולי במבחן הפסיכומטרי הוא פחות מ-120 וששפת אמם - עברית. קבוצות (ד) (ח') (י"א) בקורס 08007 מיועדות למי ששפת אמם אינה עברית. תלמידים הלומדים באחד מהחוגים הבאים: יחסים בינלאומיים, מדע המדינה, פסיכולוגיה, תקשורת ועיתונאות וחינוך ומשתתפים באחד מהקורסים הבאים: 58135, 56109, 51111 , 50118, 34401 רשאים לקבל פטור מהשתתפות בקורס.הפקולטה למדעי הרוח :מדעי הרוח - תכנית מיוחדת
ACADEMIC READING AND WRITING SKILLS - 1 מיומנויות הקריאה והכתיבה - 1   |   08006
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדעי הרוח - תכנית מיוחדת
ACADEMIC WRITING & READING SKILLS IN HEBREW - 2 מיומנויות הקריאה והכתיבה - 2   |   08007
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
כל תלמיד במסלול חוג ראשי צריך לצבור 28 נ"ז בקורסי בחירה לאורך התואר. על כל תלמיד לבחור כ - 3 קורסים מבין הקורסים הבאים. להלן קורסי הבחירה לשנים א-ג:הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
PRINCIPLES OF DRAMA-THERAPY יסודות הדרמה-תרפיה   |   20395
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
From Heart to Stage: Writing a short play מהנפש אל הבמה: כתיבת מחזה קצר   |   20428
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
CHILDREN'S THEATRE: METHODS AND TOOLS תאטרון לילדים: תורות ואמצעים   |   20460
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
HANOCH LEVIN: from analysis to staging חנוך לוין: מעיון ביקורתי להעמדה מעשית   |   20583
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
Between Theatre and Therapy - Common Aspects בין תאטרון ותרפיה - היבטים משותפים   |   20577
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
Art 'On the Edge': Community Theatre and Performance אמנות 'על הקצה': תאטרון ומופע בקהילה   |   20732
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


סדנאות בחירה: כל תלמיד חייב לבחור לאורך התואר סדנאות מתקדמים בהיקף של 2 נ"ז. בנוסף במסלול חוג ראשי יכול כל תלמיד לצבור עד 6 נ"ז נוספים בסדנאות מעשיות , מתוך מכסת קורסי בחירה.הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
ACTING WORKSHOP יסודות המשחק   |   20430
פרויקט 1 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
Theater Workshop - Theater as a channel to modern education סדנת תאטרון - חינוך, חניכה ופרפורמנס   |   20617
פרויקט 1 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
Creating theatre in the 21st century. סדנת מחקר מעשית - יצירה לתאטרון במאה ה21   |   20711
פרויקט 1 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
EXTRA MURAL WORKSHOP סדנת חוץ והדרכה אישית   |   20720
פרויקט 0 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
Spoken Word poetry workshop סדנת שירה Spoken word   |   20741
פרויקט 1 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
STAGE DESIGN (WORKSHOP) עיצוב במה   |   20763
פרויקט 1 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
Creating theatre in the 21st century. סדנת מחקר מעשית - יצירה לתאטרון במאה ה21   |   20711
פרויקט 1 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובה
קורסי חובה שנים א' - ב': * הקורסים בקטגוריה זו ניתנים אחת לשנתיים לסירוגין, לכן חובה ללמוד קורסים אלו בשנה זו. ** קורסים 20119 ו - 20180יינתנו בתשע"ט. הקורס 20724 'פרוייקט הפקה' הינו קורס חובה לכל תלמידי החוג.הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
HISTORY OF WESTERN THEATRE - MODERN PERIOD תולדות התאטרון במערב - הזמן החדש   |   20120
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
Play and Performance Analysis: Greece and Rome ניתוח מחזות והצגתם על הבמה - יוון ורומא   |   20141
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
PLAY & PERFORMANCE ANALYSIS: MODERN PERIOD ניתוח מחזות והצגתם על הבמה - הזמן החדש   |   20190
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים קלאסיים
History of Theatre: Greece and Rome תולדות התאטרון: יוון ורומא   |   28104
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3   4  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem