מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2019-2020 ( תש"ף )
תאריך עדכון 19-08-2019

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 7

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3   4   5   6   7  העמוד הבא העמוד הבא

היחידה ללימודי שפות (0192)
היחידה ללימודי שפות (1935)
וא


שנה א'


וא


קורסי חובת בחירה שנה א'
וא


. ערבית בערבית - רמת מתחילים. יש ללמוד את שני קורסי המתחיליםהפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Arabic in Arabic: Beginners 1 ערבית בערבית: מתחילים א'   |   31140
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Arabic in Arabic: Beginners 2 ערבית בערבית: מתחילים ב'   |   31141
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים  


קורסי בחירה שנה א'
. שפות אירופיות ברמת מתחילים. יש ללמוד באותה שנת הלימודים את שני קורסי המתחילים של אותה שפההפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Italian: Beginners 1 איטלקית: מתחילים א'   |   31000
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד באיטלקית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Italian: Beginners 2 איטלקית: מתחילים ב'   |   31001
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באיטלקית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Spanish: Beginners 1 ספרדית: מתחילים א'   |   31020
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד בספרדית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Spanish: Beginners 2 ספרדית: מתחילים ב'   |   31021
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד בספרדית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
French: Beginners 1 צרפתית: מתחילים א'   |   31040
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד בצרפתית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
French: Beginners 2 צרפתית: מתחילים ב'   |   31041
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד בצרפתית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
German: Beginners 1 גרמנית: מתחילים א'   |   31060
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד בגרמנית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
German: Beginners 2 גרמנית: מתחילים ב'   |   31061
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד בגרמנית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Russian: Beginners 1 רוסית: מתחילים א'   |   31080
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד ברוסית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Russian: Beginners 2 רוסית: מתחילים ב'   |   31081
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד ברוסית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


. שפות אסיאתיות ברמת מתחילים. יש ללמוד את שני קורסי המתחילים של אותה שפההפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Japanese: Beginners 1 יפנית: מתחילים א'   |   31100
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א' נלמד ביפנית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Japanese: Beginners 2 יפנית: מתחילים ב'   |   31101
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר ב' נלמד ביפנית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Chinese: Beginners 1 סינית: מתחילים א'   |   31120
עבודה שוטפת 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א' נלמד בסינית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Chinese: Beginners 2 סינית: מתחילים ב'   |   31121
עבודה שוטפת 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר ב' נלמד בסינית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


. קורסי שפה בקמפוס אדמונד ספרא, גבעת רםהפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Spanish: Beginners 1 (Enrichment) ספרדית: מתחילים א (העשרה)   |   31026
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד בספרדית
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Spanish: Beginners 2 (Cornerstone) ספרדית: מתחילים ב (אבני פינה)   |   31027
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד בספרדית
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
German: Beginners 1 (Enrichment) גרמנית: מתחילים א (העשרה)   |   31066
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד בגרמנית
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
German: Beginners 2 (Cornerstone) גרמנית: מתחילים ב (אבני פינה)   |   31067
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד בגרמנית
      תכניות לימודים  


אישורי רמת שפההפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Italian: B2 איטלקית: רמה B2   |   31010
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב' נלמד באיטלקית
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Italian: C1 איטלקית: רמה C1   |   31011
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב' נלמד באיטלקית
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Italian: A1 איטלקית: רמה A1   |   31017
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב' נלמד באיטלקית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Italian: A2 איטלקית: רמה A2   |   31018
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב' נלמד באיטלקית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Italian: B1 איטלקית: רמה B1   |   31019
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב' נלמד באיטלקית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Spanish: B2 ספרדית : רמה B2   |   31030
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב' נלמד בספרדית
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Spanish: C1 ספרדית : רמה C1   |   31031
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב' נלמד בספרדית
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Spanish: A1 ספרדית: רמה A1   |   31037
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב' נלמד בספרדית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היחידה ללימודי שפות
Spanish: A2 ספרדית: רמה A2   |   31038
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב' נלמד בספרדית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3   4   5   6   7  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem